Tartalom
CCP modulok
Általános jellemzők
Vezérlő regiszterek
Capture üzemmód
Válaszidő mérése
Kiolvasási sorozat
Két esemény között eltelt idő mérése
Méréshatár bővítése
Compare üzemmód
Belső esemény indítása
PWM üzemmód
Analóg jelek előállítása
Motorvezérlés
ECCP modul