Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


16.4.1. Négyszögjelek előállítása


      A mikrovezérlőbe épített CCP modul PWM üzemmódja alkalmas az órajel negyedének megfelelő, vagy kisebb frekvenciájú négyszögjelek előállítására, amelyek tulajdonképpen 50 %-os kitöltési tényezőjű PWM jelek.
      A négyszögjelek jellemző időadatai:

Négyszögjelek
16.4.1-1. Ábra

      A négyszögjel szimmetriája (TH = TL) minden esetben megvalósítható, mivel a bináris "felezés" (2-vel való osztás) egyetlen 1-bites jobbra tolással megvalósítható. Tehát a kitöltési tényező értéke (CCPRxL, DCxB1, DCxB1) mindig a periódusidő ([PR2 + 1] · 4) fele legyen a beállított előosztási értéktől függetlenül.
      Néhány különböző (számláló léptetőjelben mért) beállítási értéket mutat be a következő táblázat.

16.4.1-1. Táblázat
PR2 Periódusidő
[10-bites számláló léptetőjel]
(PR2 + 1) · 4
Aktív időtartam
[10-bites számláló léptetőjel]
(CCPRxL, DCxB1, DCxB1)
0 4 2
1 8 4
2 12 6
25 104 52
100 404 202
254 1020 510
255 1024 512

      A megvalósított négyszögjel frekvenciája a PR2 értékétől és a Timer 2 előosztójának beállításától függ. A 8-bites PR2 periódusregiszter 256 értéket vehet fel, amely 256 különböző frekvenciának felel meg, a Timer 2 számlálóregiszteréhez három előosztási érték választható ki (1:1, 1:4 és 1:16), amelyek együttesen 768 különböző beállítási lehetőséget jelentenek. A különböző előosztási értékek mellett beállítható frekvenciaértékek részben átfedik egymást.

Vissza a lap tetejére

      Az órajelek számával mért beállítható periódusidőket mutatja be a következő táblázat.

16.4.1-2. Táblázat
Periódusidő
[órajel]
PR2 K = 1
(PR2 + 1) · 4 · K
K = 4
(PR2 + 1) · 4 · K
K = 16
(PR2 + 1) · 4 · K
0 4 16 64
1 8 32 128
2 12 48 192
3 16 64 256
62 252 1008 4032
63 256 1024 4096
64 260 1040 4160
254 1020 4080 16320
255 1024 4096 16384

      A táblázat értékeiből látható, hogy a K = 4 beállításhoz tartozó oszlop első 64 értékét a K = 1 oszlop értékei már megvalósították, ugyanígy a K = 16 oszlop első 64 értéke a K = 4 oszlop bizonyos értékeivel egyező. Eszerint összesen 640 (256+192+192) periódusidő-érték valósítható meg a 4..16384 órajel-tartományban.

Vissza a lap tetejére

      A négyszögjel frekvenciája a beállítási értékekből a következő összefüggés segítségével határozható meg:

ahol:
     ˇ PR2 - a PR2 regiszter értéke (0..255);
     ˇ fOSC - a mikrovezérlő órajelének frekvenciája [Hz];
     ˇ K - a Timer 2 előosztó áramkör osztási arányának osztója (1, 4 vagy 16).

      A következő táblázat a megvalósítható frekvenciákat mutatja be a mikrovezérlő órajelének függvényében.

16.4.1-3. Táblázat
Beállítások Órajel
PR2 K 20 MHz 10 MHz 4 MHz 1 MHz 100 kHz 32 kHz
0 1 5 MHz 2,5 MHz 1 MHz 250 kHz 25 kHz 8 kHz
1 1 2,5 MHz 1,25 MHz 500 kHz 125 kHz 12,5 kHz 4 kHz
2 1 1,66 MHz 833 kHz 333 kHz 83,3 kHz 8,33 kHz 2,66 kHz
3 1 1,25 MHz 625 kHz 250 kHz 62,5 kHz 6,25 kHz 2 kHz
4 1 1 MHz 500 kHz 200 kHz 50 kHz 5 kHz 1,6 kHz
253 1 19,68 kHz 9,84 kHz 3,94 kHz 984 Hz 98,4 Hz 31,5 Hz
254 1 19,6 kHz 9,8 kHz 3,92 kHz 980 Hz 98 Hz 31,37 Hz
255 1 19,53 kHz 9,76 kHz 3,91 kHz 976 Hz 97,6 Hz 31,25 Hz
64 4 19,23 kHz 9,61 kHz 3,85 kHz 961 Hz 96,1 Hz 30,77 Hz
65 4 18,94 kHz 9,47 kHz 3,79 kHz 947 Hz 94,7 Hz 30,3 Hz
66 4 18,66 kHz 9,33 kHz 3,73 kHz 933 Hz 93,3 Hz 29,85 Hz
67 4 18,38 kHz 9,19 kHz 3,68 kHz 919 Hz 91,9 Hz 29,41 Hz
253 4 4,92 kHz 2,46 kHz 984 Hz 246 Hz 24,6 Hz 7,87 Hz
254 4 4,9 kHz 2,45 kHz 980 Hz 245 Hz 24,5 Hz 7,84 Hz
255 4 4,88 kHz 2,44 kHz 976 Hz 244 Hz 24,4 Hz 7,81 Hz
64 16 4,81 kHz 2,4 kHz 962 Hz 240 Hz 24 Hz 7,69 Hz
65 16 4,73 kHz 2,37 kHz 947 Hz 237 Hz 23,7 Hz 7,57 Hz
66 16 4,66 kHz 2,33 kHz 933 Hz 233 Hz 23,3 Hz 7,46 Hz
67 16 4,59 kHz 2,3 kHz 919 Hz 230 Hz 23 Hz 7,35 Hz
253 16 1,230 kHz 615,1 Hz 246,1 Hz 61,51 Hz 6,151 Hz 1,968 Hz
254 16 1,225 kHz 612,7 Hz 245,1 Hz 61,27 Hz 6,127 Hz 1,961 Hz
255 16 1,221 kHz 610,4 Hz 244,1 Hz 61,04 Hz 6,104 Hz 1,953 Hz

Vissza a lap tetejére

      Az adott frekvenciájú négyszögjel előállításához szükséges PR2 érték az előző összefüggésből kifejezve:

      A következő példa a szükséges PR2 és K érték meghatározására mutat példát adott órajel mellett.

16.4.1-4. Táblázat
PÉLDA Adott frekvenciájú négyszögjel megvalósítása
Kiinduló adatok Négyszögjel kívánt frekvenciája: fN = 10 Hz.
A mikrovezérlő órajele: fOSC = 100 kHz.
A szükséges
PR2 érték
K=1 esetén


PR2 = [100000 Hz / (10 Hz · 4 · 1)] - 1 = 2499,

amely érték kívül esik a PR2 (0..255) lehetséges intervallumán.
Előosztás szükséges!
A szükséges
PR2 érték
K=4 esetén


PR2 = [100000 Hz / (10 Hz · 4 · 4)] - 1 = 624,

amely érték kívül esik a PR2 (0..255) lehetséges intervallumán.
Nagyobb előosztás szükséges!
A szükséges
PR2 érték
K=16 esetén


PR2 = [100000 Hz / (10 Hz · 4 · 16)] - 1 = 156,25,

amely érték a PR2 (0..255) lehetséges intervallumában van.
Kerekítve: PR2 = 156
Az előosztó
beállítása
K = 16
A T2CON regiszterben:
T2CKPS1 = 1
T2CKPS0 = 0
A kimenő négyszögjel
névleges frekvenciája


fN = 100000 Hz / [(156 +1) · 4 · 16)] = 9,95 Hz.
A pillanatnyi értéket az órajel értékpontossága befolyásolja.
A kitöltési tényező
beállítása
Az 50 %-os kitöltési tényezőhöz tartozó érték:
(CCPRxL, DCxB1, DCxB0) = [(PR2 + 1) · 4] / 2 =
= [(156 + 1) · 4] / 2 =
= 314d = 13Ah = 01 0011 1010dCCPRxL = 0100 1110d = 4Eh
DCxB1 = 1
DCxB0 = 0

 

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra