Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


16.3.1. Belső esemény indítása


      A CCP modul Compare üzemmódjában lehetőség van a mikrovezérlő néhány belső működésének hardveres vezérlésére, amely számos esetben tehermentesítheti a szoftvert, illetve számítási időt szabadíthat fel más feladatok végrehajtására.

      A Compare üzemmód értékegyezése esetén kiváltható belső események:
     ˇ a Timer 1 számláló nullázása (a TMR1IF megszakításkérő jelzőbit aktiválása nélkül), amely a "Belső esemény indítás" engedélyezése esetén minden esetben végbemegy;
     ˇ A/D-konverzió indítása.

      A Timer 1 számláló automatikus nullázásával egyszerűen megvalósíthatók programozható hardveres frekvenciaosztó és programozható hardveres ütemadó alkalmazások.
      A Timer 1 külső (szinkron, így kissé késleltetett) léptetése esetén a CCPRxL és CCPRxH regiszterek értékével programozható egy tetszőlegesen kiválasztott I/O kivezetés kimenő jelének a léptető jel frekvenciájához viszonyított osztásaránya. Ha a Timer 1 értéke eléri a CCPRxL és CCPRxH előre beállított értékét, a Timer 1 nullázódik és megszakításkérés lép fel. A megszakítás végrehajtásakor kell vezérelni a kimeneteket és egyéb belső működéseket. a megszakításvégrehajtás ideje alatt a Timer 1 természetesen újra számlál és a Compare működés folytatódik.
      A külső léptető jelek számlálásával és összehasonlításával, valamint a Timer 1 automatikus nullázásával egyszerűen megoldhatók a "belső működés indítása minden N-edik külső eseményre" típusú feladatok is.
      A Timer 1 belső órajellel történő léptetése esetén a CCPx kivezetésen programozható frekvenciájú ütemjel hozható létre. A jelszintváltások közötti időtartamnak megfelelő értéket a CCPRxL és CCPRxH regiszterekbe kell helyezni, a kimenő aktív élek átváltását a megszakításkezelés során kell elvégezni.

      Az A/D-konverzió automatikus indításával minimális szoftver-, illetve számítási idő igénnyel valósítható meg egy folyamatosan ismétlődő konverziós feladat. Az A/D átalakító működésének engedélyezésével (ADCON0 regiszter, ADON vezérlő bit) biztosítva van, hogy a Compare működés kimenő jelére a konverzió megkezdődjön. Az "egyezéskor" az ADCON0 regiszter GO/DONE indító bitje automatikusan logikai "1" szintre vált, amely állapot a konverziót elindítja.
      Természetesen elegendő időt kell hagyni a konverzió befejeződéséhez, valamint a bemenetváltást szoftveresen kell megoldani.

 

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra