Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


16.3. Compare üzemmód


      A Compare (összehasonlítási) üzemmód működésekor a külső vagy belső jellel léptetett 16-bites Timer 1 számláló értéke kerül összehasonlításra a CCPRxL, CCPRxH regiszterpár beállított értékével. Az egyezés hatására a következő események generálódhatnak:
     ˇ a CCPx kivezetés logikai "1"-re váltása;
     ˇ a CCPx kivezetés logikai "0"-ra váltása;
     ˇ a PIRx regiszterben elhelyezett CCPxIF jelzőbit "1"-re váltása, vagyis megszakításkérés indul;
     ˇ a "Belső esemény indítása" jel (Special Event Trigger) aktiválása.

      A Compare üzemmód kimenő jelének kiválasztása a CCP modul CCPxCON vezérlő regiszter alsó négy bitjének beállításával lehetséges:

16.3-1. Táblázat
Érték Működés
0000     CCP modul kikapcsolva
1000     Compare működés a kimeneten felfutóéllel, megszakításkéréssel
1001     Compare működés a kimeneten lefutóéllel, megszakításkéréssel
1010     Compare működés kimenő jel nélkül, megszakításkéréssel
1011     Compare működés kimenő jel nélkül, "Belső esemény indítása" jellel, megszakításkéréssel    

      A Compare üzemmód működésének blokkvázlata:

A Compare üzemmód blokkvázlata
16.3-1. Ábra

Vissza a lap tetejére

      A Compare működés alkalmazásának lépései:
     ˇ a CCPx kivezetés iránybeállítása kimenetnek (ha szükséges);
     ˇ a Timer 1 számláló kezdőértékének beállítása (általában nullázás);
     ˇ a Timer 1 léptető jelének kiválasztása (csak szinkron léptetéssel működtethető);
     ˇ az összehasonlító érték betöltése a CCPRxL, CCPRxH regiszterpárba;
     ˇ a Compare üzemmód indítása és kimenő jelének kiválasztása a CCPxCON vezérlő regiszter CCPxM0, CCPxM1, CCPxM2 és CCPxM3 vezérlő bitjeinek beállításával;
     ˇ a Timer 1 indítása;
     ˇ a Compare esemény (egyezés) fellépése után a CCPxIF megszakításkérő jelzőbitet szoftverből kell nullázni.

      A Compare üzemmód felhasználható:
     ˇ külső események hardveres számlálására és határérték-figyelésére (amikor a Timer 1 számlálót egy külső jel lépteti);
     ˇ külső folyamatok hardveres időzítési feladataira (a megadott idő letelte után a CCPx kivezetés leállítja a külső folyamatot);
     ˇ hardveres belső időzítési feladatokra (a megadott idő letelte után megszakítás generálódik);
     ˇ programozható ütemadó alkalmazások (mivel a "Belső esemény indítása" jel alkalmazásával a Timer 1 futási ciklusának hossza programozhatóvá válik);
     ˇ automatikus A/D-konverzió ismétlő megoldás (mivel a "Belső esemény indítása" jel A/D-konverziót indíthat).

      A Timer 1 CCP modulhoz történő alkalmazásához, annak időzítő vagy szinkron számláló üzemmódban kell működnie. Aszinkron számláló üzemmódban a Capture üzemmód tiltva van.

      A CCP modul, Compare üzemmód esetében, a CCPx kivezetéshez (amely általános I/O kivezetésként is működhet) a 13.10. fejezetben bemutatott módon kapcsolódik.
      A Compare üzemmód azon eseteiben, amikor a CCPx kivezetés felhasználásra kerül, a kivezetés automatikusan a kiválasztott kimenő jelnek (fel- vagy lefutó él) megfelelő alapszintre ("0" vagy "1") áll be.

      A PIRx regiszterben elhelyezett CCPxIF jelzőbit szoftverből történő logikai "1"-re állításával kiváltott megszakításkérés esetén a CCPx kivezetés állapota nem változik meg.

      A mikrovezérlő készenléti üzemmódjának aktiválásakor a Timer 1 szinkron léptetése leáll, így a modul kimenő jelei nem változnak, megtartják a készenléti üzemmód indításakor érvényes logikai állapotukat. Az "ébresztést" követően a Compare működés folytatódik, de az időzítési vagy számlálási feladat már hibás eredményre vezet.

      Bármely Reset-esemény hatására a CCP modul kikapcsolt helyzetbe áll be.

 

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra