Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


4.1. A belső Reset áramkör általános jellemzői


      A belső Reset áramkör feladata, hogy a mikrovezérlőt egy meghatározott kezdeti állapotba állítsa, ami a szinkronizált, program szerinti működés alapfeltétele.
      A PIC mikrovezérlők többféle különleges esemény hatására is képesek önállóan végrehajtani egy Reset-folyamatot, amivel alapállapotba helyezik magukat. A belső Reset áramkör ugyanis úgy lett kialakítva, hogy általános esetekben ne legyen szükség semmilyen külső áramkör használatára. Azt, hogy milyen kiváltó okú Reset-folyamat után indult a felhasználói program, a mikrovezérlő állapotjelző bitek segítségével közli a programmal.
      A PIC mikrovezérlőkben a következő Reset-folyamatok mehetnek végbe:

     ˇ Bekapcsolási Reset (Power-on Reset, POR), amely a mikrovezérlő tápfeszültségének megjelenésekor aktivizálódik és különböző késleltetések segítségével biztosítja, hogy a programfutás csak a tápfeszültség és az órajel üzembiztos megléte után induljon.
     ˇ Külső Reset normál működés közben, amikor a mikrovezérlő MCLR kivezetésén a jelszint logikai 0-ra változik. (A negatív aktív Reset-jel minimális hosszára a gyártó a 2μs megkötést adja.) Amikor az MCLR kivezetés szintje ismét logikai 1-re változik a programfutás ismét az elejéről indul.
     ˇ Külső Reset SLEEP állapotban, amely szintén az MCLR kivezetésen létrehozott logikai 0 szintű impulzussal váltható ki, és melynek hatására a mikrovezérlő kilép a SLEEP állapotból és a programfutás az elejéről indul.
     ˇ WDT (Watchdog Timer) Reset normál működés közben. A WDT egy programozáskor (egyes újabb mikrovezérlőknél szoftveresen) engedélyezhető/tiltható szabadonfutó számláló áramkör, amely túlcsorduláskor Reset-folyamatot kezdeményez. Ezzel az áramkörrel biztosítható, hogy a programozott működés esetleges akaratlan megszakadása ("lefagyása") esetén a mikrovezérlő újrainduljon.
     ˇ (WDT ébresztés SLEEP állapotban, amely nem valódi Reset-folyamat, mivel a regiszter tartalmak nem változnak és a programfutás a leállás helyétől folytatódik.)
     ˇ Feszültségingadozás hatására fellépő Reset (Brown-out Reset, BOR), amely a tápfeszültség meghatározott szint alá csökkenésekor megy végbe.
     ˇ Programmemória paritáshiba Reset (Parity Error Reset, PER), amely az utasításbeolvasáskor észlelt paritáshiba esetén hajtódik végre. (A PIC16C642, PIC16C662 és PIC16C715 mikrovezérlőkben.)

      (Az egyes PIC mikrovezérlőtípusokban nem mindig található meg az összes, előzőekben felsorolt Reset lehetőség.)
      Az általános adatregiszterek kezdeti értékére a bekapcsolási Reset-folyamat (POR) nincs hatással, a programfutás kezdetén ezek véletlen állapotúak. A vezérlő regiszterek (SFR, Special Function Register) bekapcsolás utáni állapotai a 4.8 fejezetben vannak felsorolva.
      Az állapotjelző bitek különböző Reset-folyamatok utáni állapotai szintén a 4.8 fejezetben találhatók. A jelzőbitek (TO, PD, POR, BOR és PER) szoftverből történő vizsgálatával megállapítható, hogy milyen típusú Reset-folyamat került végrehajtásra, és a programfutás eszerint módosítható.

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra