Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


4.4. Indulás késleltetők (PWRT, OST)


      A PIC16xxx mikrovezérlők alaphelyzetbe állítási folyamatának hibátlan megtörténtét a Reset-áramkörbe épített belső késleltetések biztosítják. Ezen áramköri egységek feladatai a következők:

     ˇ Elegendő időt biztosítanak a tápfeszültség névleges értékének elérésére. (Ugyanis egyes tápáramköröknél a tápfeszültség felfutása viszonylag lassú.) Ha a mikrovezérlő programfutása egy bizonyos szintnél alacsonyabb tápfeszültség mellett indul meg, az SRAM memória-regiszterek nem megfelelő működése hibás végrehajtást eredményezhet.
     ˇ Elegendő időt biztosítanak az oszcillátoráramkör feléledésére, vagyis a megfelelő órajel létrejöttéhez.

      Az említett késleltetést a Reset-áramkörbe épített következő két egység hozza létre:

     ˇ PWRT (Power-up Timer), amely egy saját belső RC oszcillátorral működtetett 10 bites bináris számláló áramkör. A PWRT késleltetése közelítőleg tPWRT = 72ms (Ut = 5V; 25°C), illetve 30..130ms (Ut = 5V; -40..+85°C). A PWRT működése a konfigurációs biztosítékával engedélyezhető, illetve tiltható. (A BOR (Brown-out Reset) működésének engedélyezésekor a PWRT működését is engedélyezni kell, különben a BOR áramkör hatása nem fog érvényesülni. A PWRT konfigurációs bit beállítási értékének jelentése a régebbi, illetve újabb mikrovezérlőknél ellentétes, ezért az adott eszköz adatlapjában kell ellenőrizni annak jelentését.)
     ˇ OST (Oscillator Start-up Timer), amely a mikrovezérlő oszcillátoráramköréről működtetett 10 bites bináris számláló áramkör. Az OST számlálójának bemenete csak a fent említett PWRT számlálójának túlcsordulása után van engedélyezve, ez a megoldás a Reset-áramkör logikai felépítésének vázlatán is megfigyelhető. Az OST késleltetési ideje tehát (210, azaz) 1024 órajelciklus idejének felel meg. Ennyi órajel lefutása után az oszcillátoráramkör működése már valószínűleg stabilizálódott. A tOST időtartam tehát az oszcillátor frekvenciájától függ, illetve azzal egyenesen arányos. Az OST működése nincs engedélyezve, vagyis működésére nincs is szükség RC, ER, INTRC, EC és E4 oszcillátor üzemmódokban.

Vissza a lap tetejére

      A PWRT és OST áramkörök működésének idődiagramja látható a következő ábrán XT, HS és LP oszcillátor üzemmódok mellett:

A Reset-jel törlés késleltetések idődiagramja
4.4-1. Ábra

      A diagram, mint ahogy látható is, tápfeszültségre kapcsolt MCLR kivezetésű áramkörre vonatkozik. Így az MCLR kivezetés feszültségszintje bekapcsoláskor is a tápfeszültséggel együtt növekszik.
      Ha a tápfeszültség eléri a belső POR (Power-on Reset) áramkör működésbelépési szintjét (1,2..2,1V), létrejön a belső Reset-jel.
      A POR áramkör jelére indul a PWRT számlálójának működése. A PWRT tPWRT idő múlva túlcsordul, amivel engedélyezi az OST működésbelépését.
      Az OST áramkör számlálója csak akkor kezdi meg működését, ha az oszcillátor éppen kialakuló rezgésének amplitúdója már akkorára nőtt, hogy az oszcilláló feszültség eléri a logikai "0"-nak és "1"-nek megfelelű szinteket. Előfordulhat olyan eset (LP üzemmód), hogy a PWRT túlcsordulása után még viszonylag hosszú ideig nincs megfelelő szintű oszcilláció. Ilyenkor a PWRT és OST működések között hosszabb idő is eltelhet. Ez a holtidő a fenti ábrán is megfigyelhető. (Ha az oszcillátor már a PWRT működési ideje alatt eléri az említett feszültségszinteket, ez a holtidő nulla.)
      Az OST számlálójának túlcsordulása megszünteti a mikrovezérlő belső Reset-jelét.

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra