Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


11.5.10. Fordítási üzenetek


Hibaüzenetek
Figyelmeztetések
Üzenetek


      Az MPASM fordító program a fordítási folyamat során talált hibákról és észrevételekről üzeneteket küld a felhasználónak, amelyek a fordítási hibafájlban és a fordítási lista fájlban jelennek meg. A fordítási lista fájlban a hibás sor elé szúródik be a rá vonatkozó üzenet.
      A következő táblázat hibaüzeneteket mutatja be:

11.5.10-1. Táblázat
Szám Angol nyelvű üzenet Jelentés
101 ERROR: Felhasználó által generált hibaüzenet, amelyet az ERROR fordításvezérlő utasítás hozott létre. (A kettőspont után a felhasználó üzenete jelenik meg.)
102 Out of memory. A számítógép szabad memóriája a jelenlegi fordítási folyamat esetében nem elég az MPASM assembler futtatásához. (Le kell állítani a feleslegesen futó alkalmazásokat. DOS verzió használata esetén át kell térni védett módú verzióra vagy Windows verzióra.)
103 Symbol table full. A számítógép szabad memóriája nem elég a szimbólum táblázat tárolására. (Le kell állítani a feleslegesen futó alkalmazásokat. DOS verzió használata esetén át kell térni védett módú verzióra vagy Windows verzióra.)
104 Temp file creation error. Az ideiglenes tároló fájl létrehozása nem lehetséges. (Kevés a hely a háttértárolón.)
105 Cannot open file. A fájl megnyitása nem lehetséges. (A fájl nem létezik, vagy a kimenő fájl régebbi verziója írásvédett.)
106 String substitution too complex. A szöveghelyettesítő címkék egymásba ágyazása túl mély.
107 Illegal digit. Nem használható karakter a számban. (Bináris számjegyek: 0, 1; Oktális számjegyek: 0..7; Decimális számjegyek: 0..9; Hexadecimális számjegyek: 0..9, A..F.)
108 Illegal character. Nem használható karakter a címkében. (A címkék nem kezdődhetnek számjeggyel. Használható karakterek: 0..9, a..z, A..Z, _, ?.)
109 Unmatched ( Záró zárójel hiányzik.
110 Unmatched ) Nyitó zárójel hiányzik.
111 Missing symbol. Hiányzik a címke az EQU vagy SET fordításvezérlő utasítás elől.
112 Missing operator. A számtani vagy logikai kifejezésből hiányzik a műveleti jel.
113 Symbol not previously defined. Hivatkozás egy definiálatlan szimbólumra.
114 Divide by zero. Osztás nullával.
115 Duplicate label. Egy konstans azonosító címke többször lett definiálva.
116 Address label duplicated or different in second pass. Ugyanaz a programmemória-hely azonosító címke több memóriahelynél is fel van használva.
117 Address wrapped around 0. A programmemória-cím túlcsordult a maximális H'FFFF' értéken.
118 Overwriting previous address contents. Ez a programmemória-cím már fel volt töltve, most felülíródott.
119 Code too fragmented. A program túl sok hivatkozást tartalmaz. (Ez csak 32k-nál nagyobb programok esetében fordulhat elő.)
120 Call or jump not allowed at this address. Nem hajtható végre a szubrutinhívás erről a címről, vagy az ugrás erre a címre.
121 Illegal label. A címke nem szerepelhet ebben a sorban. (Néhány fordításvezérlő utasítás esetében nem megengedett a sort címkével kezdeni. A címkét egy sorral feljebb kell elhelyezni.)
122 Illegal opcode. Érvénytelen, hibás utasítás-azonosító.
123 Illegal directive. Az adott mikrovezérlőnél nem megengedett fordításvezérlő utasítás.
124 Illegal argument. Érvénytelen, hibás fordításvezérlő utasítás paraméter.
125 Illegal condition. Hibás feltételes fordítási szerkezet.
126 Argument out of range. Utasítás paraméter kívül esik a megengedett tartományon.
127 Too many arguments. Túl sok paraméter a makróhívásban.
128 Missing argument(s). Hiányzó paraméter egy utasításban vagy makróhívásban.
129 Expected. Hibás a paraméter típusa. Az elvárt típust a hibaüzenet tartalmazza.
130 Processor type previously defined. Új, a már definiálttól eltérő mikrovezérlő típus megadása.
131 Processor type is undefined. Az első mikrovezérlő utasításnál a mikrovezérlő típusa még nincs megadva.
132 Unknown processor. A megadott mikrovezérlő típus ismeretlen.
133 Hex file format INHX32 required. A talált cím 32k-nál nagyobb, így az INHX32 hexadecimális kimenő fájl formátum alkalmazása szükséges.
134 Illegal hex file format. A kiválasztott hexadecimális kimenő fájl formátum hibás.
135 Macro name missing. A makróazonosító címke hiányzik.
136 Duplicate macro name. Ezzel az azonosítóval már létezik egy makró.
137 Macros nested too deep. A makrók egymásba ágyazása túl mély.
138 Include files nested too deep. A csatolt fájlok egymásba ágyazása túl mély.
139 Maximum of 100 lines inside WHILE-ENDW. A WHILE / ENDW feltételes ismétlő ciklus tartalma maximálisan 100 sor lehet.
140 WHILE must terminate within 256 iterations. A WHILE / ENDW feltételes ismétlő ciklus maximális ismétlődési száma 256.
141 WHILEs nested too deep. A WHILE / ENDW feltételes ismétlő ciklusok egymásba ágyazódása túl mély.
142 IFs nested too deep. Az IF / ENDIF feltételes fordítási szerkezetek egymásba ágyazása túl mély.
143 Illegal nesting. Hibás egymásba illesztés. A makrók, WHILE ciklusok és IF szerkezetek egymásba ágyazása esetén a belső elem záróutasításának is belül kell lennie, az átlapolás nem megengedett.
144 Unmatched ENDC. Hiányzó CBLOCK utasítás.
145 Unmatched ENDM. Hiányzó MACRO utasítás az ENDM utasítás előtt.
146 Unmatched EXITM. Hiányzó MACRO utasítás az EXITM utasítás előtt.
147 Directive not allowed when generating an object file. Az ORG fordításvezérlő utasítás hordozható objektum fájlok esetében nem használható.
148 Expanded source line exceeded 200 characters. A #DEFINE és MACRO fordításvezérlő utasításokat követő, hozzájuk tartozó karakterek száma maximum 200 lehet.
149 Directive only allowed when generating an object file section. Ez a fordításvezérlő utasítás csak hordozható objektum fájlok esetében használható.
150 Labels must be defined in a code or data section when making an object file. Hordozható objektum fájlok készítésekor az adat- és programmemóriára hivatkozó címkéket az adat, illetve utasítás szekcióban kell definiálni. Egyéb szimbólumok ezeken kívül is definiálhatók.
151 Operand contains unresolvable labels or is too complex. Az utasítás paramétere kívül esik a megengedett tartományon vagy az azt megadó összefüggés túl bonyolult.
152 Executable code and data must be defined in an appropriate section. Hordozható objektum fájlok készítésekor az adat deklarációkat és utasításokat az adat, illetve utasítás szekcióban kell elhelyezni.
153 Page or Bank bits cannot be evaluated for the operand. A lapozó bitek beállítása nem lehetséges. A PAGESEL, BANKSEL és BANKISEL fordításvezérlő utasítások paraméterei csak áthelyezhető címkék és konstansok lehetnek.
154 Each object file section must be contiguous. A hordozható objektum fájlok szekciói (adat, utasítás) nem szakíthatók meg és kezdhetők újra. (Kivéve az UDATA_OVR szekciót.)
155 All overlaid section of the same name must have the same starting address. Az azonos nevű UDATA_OVR szekcióknak azonos kezdőcíme kell, hogy legyen.
156 Operand must be an address label. Hibás paraméter, memóriacím-azonosító szükséges.
157 UNKNOWN ERROR. Ismeretlen hiba.

Vissza a lap tetejére

      A következő táblázat figyelmeztető üzeneteket mutatja be:

11.5.10-2. Táblázat
Szám Angol nyelvű üzenet Jelentés
201 Symbol not previously defined. A törlendő szöveghelyettesítő címke nincs előzőleg definiálva.
202 Argument out of range. Least significant bits used. A megadott érték nagyobb, mint az elvárt maximális érték. A felső bitek törölve.
203 Found opcode in column 1. Utasításkód a címkéknek fenntartott első oszlopban.
204 Found pseudo-op in column 1. MPASM beépített makró a címkéknek fenntartott első oszlopban.
205 Found directive in column 1. Fordításvezérlő utasítás a címkéknek fenntartott első oszlopban.
206 Found call to macro in column 1. Makróhívás a címkéknek fenntartott első oszlopban.
207 Found label after column 1. A talált címke nem az első oszlopban van. (Ez gyakran egy hibás utasítás, amit a fordító program címkének azonosít.)
208 Label truncated at 32 characters. A címke 32 karakternél hosszabb volt, a plussz karakterek levágva.
209 Missing quote. Az aposztróf vagy idézőjel párja hiányzik.
210 Extra ), Szükségtelen vessző a sor végén.
211 Extraneous arguments on the line. Plussz paraméter a sorban.
212 Expected Hibás a paraméter típusa. Az elvárt típust a hibaüzenet tartalmazza.
213 The EXTERN directive should only be used when making a .O file. Az EXTERN fordításvezérlő utasítás csak hordozható objektum fájlok esetében használható
214 Unmatched ( A zárójel párja hiányzik.
215 Processor superseded by command line. Verify processor symbol. A mikrovezérlő típusa parancsvonali opcióval felülbírálva.
216 Radix superseded by command line. Az alapértelmezett számrendszer parancsvonali opcióval felülbírálva.
217 Hex file format specified on command line. A hexadecimális kimenő adatfájl formátuma parancsvonali opcióval felülbírálva.
218 Expected DEC, OCT, HEX. Will use HEX. A megadott számrendszer-típus azonosítója hibás. Az alapértelmezett hexadecimális számrendszer marad érvényben.
219 Invalid RAM location specified. A megadott adatmemória-cím kívül esik a __BADRAM és __MAXRAM fordításvezérlő utasítások által engedélyezett tartományon.
220 Address exceeds maximum range for this processor. A megadott programmemória-cím nagyobb, mint a mikrovezérlő programmemóriája.
221 Invalid message number. Az ERRORLEVEL fordításvezérlő utasítás paramétere hibás.
222 Error messages cannot be disabled. A hibaüzenetek nem tilthatók le az ERRORLEVEL fordításvezérlő utasítással.
223 Redefining processor. A mikrovezérlő típusának ismételt megadása.
224 Use of this instruction is not recommended. Az utasítás használata nem ajánlott. A TRIS és OPTION utasításoknál jelenik meg, amelyek használhatók, de helyettük egy általános regiszter-író utasítás használata javasolt.
225 Invalid label in operand. Hivatkozás érvénytelen címkére.
226 UNKNOWN WARNING Ismeretlen üzenet.

Vissza a lap tetejére

      A következő táblázat az egyéb üzeneteket mutatja be:

11.5.10-3. Táblázat
Szám Angol nyelvű üzenet Jelentés
301 MESSAGE: Felhasználó által generált üzenet, amelyet az MESSG fordításvezérlő utasítás hozott létre. (A kettőspont után a felhasználó üzenete jelenik meg.)
302 Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct. A hivatkozott regiszter nam a 0. adatmemória-lapon van. Ellenőrizd a lapozó biteket!
303 Program word too large. Truncated to core size. A programmemória-szó túl hosszú. Levágva 14-bitesre.
304 ID locations value too large. Last four hex digits used. Az azonosító mezőbe írandó érték túl nagy. Levágva 16-bitesre.
305 Using default destination of 1 (file). Az utasításban a célkijelölő bit nincs megadva. Így az alapértelmezett cél (1) van érvényben: az adatregiszter.
306 Crossing page boundary - ensure page bits are set. Programmemória-lap váltás. Ellenőrizd a lapozó biteket!
307 Setting page bits. A lapozó bitek beállítva. Az LGOTO és LCALL beépített makrók esetében.
308 Warning level superseded by command line value. Az üzenetküldési szint parancsvonali opcióval felülbírálva.
309 Macro expansion superseded by command line. A makró beillesztésének engedélyezése parancsvonali opcióval felülbírálva. A makró tartalma beilleszthető minden makróhívás helyére a fordítási lista fájl készítésekor.
310 Superseding current maximum RAM and RAM map. Ezzel az utasítással az eddig érvényes maximális adatmemória-cím felülbírálva.
312 Page or Bank selection not needed for this device. No code generated. Lapozás nem szükséges.
313 CBLOCK constants will start with a value of 0. A konstans definíciós blokk kezdőcíme 0.
314 UNKNOWN MESSAGE Ismeretlen üzenet.

 

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra