Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


11.5.13. Fordításvezérlő utasítások (direktívák)


      A fordításvezérlő utasítások (assembler parancsok, direktívák) a fordító programnak szólnak, annak működését vezérlik. A fordításvezérlő utasítások a forráskód részei, de a mikrovezérlő gépi kódú programjában természetesen nem jelennek meg.
      A fordításvezérlő utasítások lehetővé teszik:
     ˇ az MPASM program ki- és bemenő fájljainak kiválasztását, azok egyes jellemzőinek beállítását;
     ˇ feltételes fordítási szerkezetek megalkotását;
     ˇ helyettesítő szimbólumok alkalmazását;
     ˇ az adat- és programmemória-területek lefoglalását és feltöltését;
     ˇ makrók írását;
     ˇ hordozható objektum fájlok létrehozását.

      (Ezek az utasítások megkönnyítik a programozó munkáját, de nem nélkülözhetetlenek. Nélkülük is megírható bármely program, hiszen a végső gépi kódban ezek nem is szerepelhetnek.)
      Minden forráskódnak (az objektum fájlokét kivéve) tartalmaznia kell a PROCESSOR (vagy LIST) és az END kötelező fordításvezérlő utasításokat. Az egyszerűbb programok esetében is hasznos lehet még a BANKISEL, a BANKSEL, az EQU, a #DEFINE, és a FILL fordításvezérlő utasítások használata.

      A következő táblázat a fordításvezérlő utasításokat mutatja be funkció szerint csoportosítva. Az utasítások részletes leírása a következő fejezetben található meg.

11.5.13-1. Táblázat
FORDÍTÁSI FOLYAMATOT VEZÉRLŐ UTASÍTÁSOK
END A forráskód záróutasítása. Használata kötelező!
ERROR Felhasználói hibaüzenet generálása.
ERRORLEVEL Üzenetküldési szint beállítása.
INCLUDE Csatolható forrásfájl részletek beillesztése.
LIST Kimenő fájlok tulajdonságainak beállítása.
MESSG Felhasználói üzenet generálása.
NOLIST Fordítási lista fájl létrehozásának tiltása.
ORG Programrész kezdőcím beállítása.
PAGE Fordítási lista fájl új lap kezdése.
PROCESSOR A mikrovezérlő típusának beállítása. A mikrovezérlő típusának beállítása kötelező!
RADIX Az alapértelmezett számrendszer beállítása.
SPACE Üres sor beillesztése a fordítási lista fájlba.
SUBTITLE Alcím beillesztése a fordítási lista fájlba.
TITLE Cím beillesztése a fordítási lista fájlba.
DEFINÍCIÓS UTASÍTÁSOK
CONSTANT Konstans azonosító címke definiálása.
#DEFINE Szöveghelyettesítő címke definiálása.
EQU Konstans azonosító címke definiálása.
SET Változó azonosító címke definiálása.
#UNDEFINE Szöveghelyettesítő címke törlése.
VARIABLE Változó azonosító címke definiálása.
ADATKEZELŐ UTASÍTÁSOK
__BADRAM Nem használható adatmemória-terület megadása.
CBLOCK Konstans definíciós blokk kezdete.
__CONFIG Konfigurációs bitek beállítása.
DA Adatok (ezen belül szöveg) tárolása a programmemóriában.
DATA Adatok tárolása a programmemóriában.
DB A 14-bites programmemóriájú mikrovezérlőknél nem használható!
DE 8-bites adatok tárolása a programmemóriában vagy az EEPROM adatmemóriában.
DT Táblázat adatainak tárolása a programmemóriában.
DW Adatok tárolása a programmemóriában.
ENDC Konstans definíciós blokk vége.
FILL Programmemória-rész feltöltése azonos adatokkal.
__IDLOCS Azonosító címke megadása.
__MAXRAM A legfelső adatmemóriacím megadása.
RES Adatmemória helyfoglalás.
OBJEKTUM FÁJL SZERKESZTŐ UTASÍTÁSOK
BANKISEL Automatikus adatmemória lapozás közvetett címzésnél.
BANKSEL Automatikus adatmemória lapozás közvetlen címzésnél.
CODE A végrehajtható programrész kezdete.
EXTERN Külső címke megadása.
GLOBAL Kívülről is hívható címke megadása.
IDATA Értékadásos deklarációs rész kezdete.
PAGESEL Automatikus programmemória lapozás.
UDATA Értékadás nélküli deklarációs rész kezdete.
UDATA_ACS A 14-bites programmemóriájú mikrovezérlőknél nem használható!
UDATA_OVR Értékadás nélküli felülírható deklarációs rész kezdete.
UDATA_SHR Értékadás nélküli deklarációs rész kezdete, a minden lapról elérhető adatmemória-helyekhez.
FELTÉTELES FORDÍTÁST VEZÉRLŐ UTASÍTÁSOK
ELSE Feltételes fordítási elágazás alternatív végrehajtási ág kezdete.
ENDIF Feltételes fordítási/végrehajtási elágazás vége.
ENDW Feltételes ismétlő ciklus vége.
IF Feltételes fordítási elágazás kezdete.
IFDEF Címke meglététől függő feltételes végrehajtási elágazás kezdete.
IFNDEF Címke meglététől függő feltételes végrehajtási elágazás kezdete.
WHILE Feltételes ismétlő ciklus kezdete.
MAKRÓ SZERKESZTŐ UTASÍTÁSOK
ENDM Makró vége.
EXITM Soron kívüli kilépés a makróból.
EXPAND A makró forráslistájának beillesztése a makróhívás helyére a fordítási lista fájl létrehozásakor.
LOCAL Belső változó megadása.
MACRO Makró kezdete.
NOEXPAND A makró forráslista hívási helyekre történő beillesztésének tiltása a fordítási lista fájl létrehozásakor.

 

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra