Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


8.5. STATUS regiszter


      A STATUS vezérlő regiszter a következő feladatokat látja el:
     ˇ lehetővé teszi az adatmemória aktuális lapjának kiválasztását (a közepes teljesítményű PIC mikrovezérlőknél az adatmemória 2 vagy 4 lapból áll);
     ˇ tartalmazza a WDT és SLEEP állapot jelzőbitjeit;
     ˇ tartalmazza az ALU műveleti eredményének tulajdonság jelzőbitjeit.

      A STATUS regiszter a mikrovezérlő mindegyik adatmemórialapján elérhető (lapozás nélkül), és mindegyik lapon ugyanabban a pozícióban van.

8.5-1. Táblázat
STATUS 7.bit 6.bit 5.bit 4.bit 3.bit 2.bit 1.bit 0.bit
Gyári
azonosító
IRP RP1 RP0 TO PD Z DC C
Jelentés Adatmemó-
ria-lap
választás
indirekt
címzésnél
"0" - 0-1. lap
(00h-FFh)
"1" - 2-3. lap
(100h-1FFh)
Adatmemória-lap
választás
direkt címzésnél
"00" - 0. lap (00h-7Fh)
"01" - 1. lap (80h-FFh)
"10" - 2. lap (100h-17Fh)
"11" - 3. lap (180h-1FFh)
(Time-out)
Túlcsordulás
jelzőbit
"0" - a WDT
túlcsordulása
után;
"1" - POR után,
CLRWDT és
SLEEP
utasítások
után
(Power Down)
Készenléti
üzemmód
jelzőbit
"0" - SLEEP
utasítás után;
"1" - POR után
és CLRWDT
utasítás után
(Zero)
zérusjelző-
bit
"0" - ha a
művelet
eredménye
nem nulla;
"1" - ha az
eredmény
nulla
(Digit Carry)
4 bites
túlcsordulás
ADDWF, ADDLW
utasításoknál:
"0" - nincs,
"1" - van
átvitel az
eredmény
4. bitjére;
SUBWF, SUBLW
vagyis köl-
csön esetén:
"0" - van,
"1" - nincs
kölcsön
(Carry)
túlcsordulás
ADDWF, ADDLW
utasításoknál:
"0" - nincs,
"1" - van
túlcsordulás;
SUBWF, SUBLW
vagyis köl-
csön esetén:
"0" - van,
"1" - nincs
kölcsön
Jellemzők Írható-olvasható Írható-olvasható Írható-olvasható Csak olvasható Csak olvasható Írható-olvasható Írható-olvasható Írható-olvasható
POR és BOR
után
0 0 0 1 1 x x x

      Az RRF és RLF forgató utasítások végrehajtásakor a STATUS regiszter C (túlcsordulás) jelzőbitjének értéke íródik az egyik "szélen" megüresedett helyre, a jelzőbit pedig felveszi a másik "szélen" kieső bit értékét.

      A STATUS regisztert nem célszerű regiszterként kezelni.
      Azoknál a mikrovezérlőknél, amelyek csak egy adatmemórialapot tartalmaznak, nem ajánlott a lapkiválasztó biteknek értéket adni, mivel így a program elveszti kompatibilitását a több memóriát tartalmazó eszközök felé.
      A STATUS regiszteren végrehajtott regiszter szintű utasítások nem minden esetben szolgáltatják a kívánt eredményt. Például a CLRF STATUS utasítás hatására a regiszter értéke '000v v1vv' lesz, ahol v - változatlan értéket jelent.
      A STATUS regiszter beállításánál ajánlott utasítások a következők: BCF, BSF és MOVWF; mivel ezek végrehajtásának eredménye nincs hatással a Z, DC és C jelzőbitekre.

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra