Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


8.4. ALU


      A közepes teljesítményű PIC mikrovezérlőkben 8 bites aritmetikai és logikai egység, vagyis ALU (Arithmetic and Logical Unit) van elhelyezve, amely a természetesen szintén 8 bites W munkaregiszterrel van közvetlen kapcsolatban.
      A következő ábrán az aritmetikai és logikai műveletvégzés blokkvázlata látható.

Az ALU kapcsolati rendszere
8.4-1. Ábra

      Látható, hogy két 8 bites adaton történő műveletvégzésnél előzőleg az egyiket a W munkaregiszterbe kell helyezni.
      Művelet végezhető:
     ˇ a W munkaregiszteren;
     ˇ az adatmemória bármelyik 8 bites regiszterén, amely a műveletvégzés idejére beolvasódik az ALU-ba (a bitkezelő utasítások is ilyenek);
     ˇ a W regiszter és az utasításban elhelyezett konstans között;
     ˇ a W regiszter és bármely adatmemóriában levő regiszter között.
      A 8 bites W munkaregiszter nem címezhető, de értéke bármely adatregiszterbe elmenthető.
      Az ALU műveletvégzésének eredménye az utasításban elhelyezett d választóbit értékének megfelelően vagy a W-be, vagy a műveletvégzésben résztvevő adatregiszterbe kerül.
      Az ALU a következő műveleteket tudja elvégezni:
     ˇ összeadás;
     ˇ növelés 1-gyel;
     ˇ kivonás;
     ˇ csökkentés 1-gyel;
     ˇ negáció (bitenként);
     ˇ logikai "ÉS" művelet (bitenként);
     ˇ logikai "VAGY" művelet (bitenként);
     ˇ logikai "kizáró VAGY" művelet (bitenként);
     ˇ forgatás jobbra és balra (a Carry jelzőbit előző értéke lép be az új helyre, illetve a Carry jelzőbit a kieső bit értékét veszi fel).
      A műveletvégzés eredményének függvényében az ALU beállítja a STATUS regiszterben elhelyezett jelzőbiteket, melyek a következők:
     ˇ C - (Carry/Borrow) átvitel jelzőbit, túlcsorduláskor az értéke "1" (kivonásnál ellentétes működésű);
     ˇ DC - (Digit Carry/Borrow) 4 bites átvitel jelzőbit, ha átvitel történik az ötödik helyiértékre, értéke "1" (kivonásnál ellentétes működésű);
     ˇ Z - (Zero) zérusjelző bit, ha az eredmény nulla, értéke "1".

      Az utasításokat bemutató oldalon a jelzőbitekre kifejtett hatások is utasításonként szerepeltetve vannak.

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra