Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


9.1. Az utasításkészlet általános jellemzői


      A közepes teljesítményű PIC mikrovezérlők utasításkészletének jellemzői:
     ˇ 35 darab utasítás;
     ˇ minden utasítás egyszavas;
     ˇ 14 bites szóhossz;
     ˇ (az utasításvégrehajtási idő az elágazó utasítások kivételével egyetlen gépi ciklus, amely négy órajelciklusból áll; a programelágazást kiváltó utasítások két gépi ciklus alatt hajtódnak végre).

      A 35 utasítás jellegét tekintve három, formátuma alapján pedig öt csoportba sorolható:

     I. Bájt-orientált utasítások, amelyekkel a 8 bites adatregiszterek (köztük a hardver vezérlő regiszterek) kezelhetők:

     1. Regiszterkezelés:
Regiszterkezelő utasítások
9.1-1. Ábra

     II. Bit-orientált utasítások, amelyekkel az egyes adatregiszterek bitenként is vizsgálhatók és módosíthatók:

     2. Bitkezelés:
Bitkezelő utasítások
9.1-2. Ábra

     III. Konstanst tartalmazó utasítások és vezérlő utasítások:

     3. Általános konstansos utasítások (konstansos vezérlő utasítások is):
Általános konstansos utasítások
9.1-3. Ábra
     4. Feltétel nélküli elágazások (CALL, GOTO):
Feltétel nélküli elágazások
9.1-4. Ábra
     5. Konstans nélküli vezérlő utasítások:
Konstans nélküli vezérlő utasítások
9.1-5. Ábra

      Ahol:
      d - célkijelölő bit (ha d=0, akkor az eredmény a W-be íródik; ha d=1, akkor az f-be);
      f - 7 bites adatregiszter cím;
      b - 3 bites bitcím az adatregiszteren belül;
      k - konstans.

      Számos utasítás az úgynevezett "olvasó-módosító-író" (Read-Modify-Write, R-M-W) utasítások közé tartozik, amelyek végrehajtása során a kijelölt regiszter értéke először beolvasódik az ALU-ba, majd a végrehajtott módosítás után az új érték visszaíródik a régi felülírásával.
      Ez az utasítás végrahajtási mód néhány nem várt bonyodalmat okozhat az I/O csatlakozók kezelésénél, amelyről bővebben az I/O portok fejezetben lesz szó.

      Nagyban leegyszerűsíti a hardver vezérlést (és az utasításkészletet), hogy a vezérlő regiszterek ugyanazokkal az utasításokkal kezelhetők, mint az általános memória regiszterek. A STATUS és PCL vezérlő regiszterek viszont különleges viselkedést mutatnak.
      A STATUS regisztert kezelő utasítások végrehajtása után a jelzőbitek még felveszik aktuális értéküket. Így fordulhat elő az, hogy egy nullázó utasítás után a regiszter értéke nullától eltérő lesz, mivel a zérusjelző bit "1" értékre áll be.
      A PCL regiszteren végrehajtott "író" vagy "olvasó-módosító-író" utasítások egyúttal a PCLATH regiszter PC-be íródását eredményezik.

      A következő fejezetben megtalálható az utasítások összefoglaló táblázata az utasításkódokkal.

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra