<< Előző oldal   Vissza a Gépészet oldalra   Vissza a Főoldalra   Következő oldal >>

Gépészmérnöki szakterületek
Utolsó frissítés: 2020.02.24.
 

Gépészmérnök képzés
Gépészmérnöki iskolák
Gépészmérnöki szakterületek


 

Gépészmérnök képzés

      Az intézményesített gépészmérnök (Mechanical Engineer) képzés szintjei:
      gépészmérnök - BSc-fokozat (Bachelor of Science), amely az úgynevezett gépészmérnöki alapképzést jelenti, alapdiplomát ad és általában több specializációból (szakirányból) is választhat a hallgató a képzés során (1993-ig gépész üzemmérnöki cím, utána gépészmérnöki cím);
      okleveles gépészmérnök - MSc-fokozat (Master of Science), amely az úgynevezett gépészmérnöki mesterképzést jelenti, mesterdiplomát ad és minden esetben több specializációból is választhat a hallgató (1993-ig gépészmérnöki cím, utána okleveles gépészmérnöki cím);
      gépészeti tudományok doktora - PhD-fokozat (Philosophiae Doctor - Doctor of Philosophy), amely az egyetemek doktori iskoláiban való képzést jelenti egy szűkebb szakterületen, gépészeti kutatómunkára készít fel és doktori oklevelet ad. (ODT - Országos Doktori Tanács. MAB - Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság. 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról. Tudományágak vs. mesterszakok rendszere doktori iskolák létesítéséhez - a MAB 2012/7/III/9. és 2014/7/VI/1. számú határozatai.)
      Természetesen, egy adott feladatkör ellátásához szükséges gépészeti ismeretek megszerezhetők a szakmagyakorlás során és/vagy autodidakta módon is. Így, az ipari gyakorlatban tapasztalható, hogy kellő gyakorlat után középfokú végzettséggel is eredményesen láthatóak el mérnöki feladatok, illetve "üzemmérnöki" (BSc) végzettséggel is találunk sikeres tervező mérnököket. A versenyszféra munkaadói érdeke, hogy az adott feladatokra alkalmas, "minél olcsóbb" szakembereket "szerezze be", így elterjedten alkalmazzák a fenti helyettesítéseket.
      Természetesen, a munkaadók sohasem elégedettek a mérnökképzéssel, hiszen egyik iskola sem tud gyakorlott szakembereket képezni. Az iskolák feladata, a számtalanul sok szakterület miatt, nem is lehet gyakorlott mérnökök képzése. Csupán arra van idő, hogy megalapozzák a mérnöki munkát és alkalmassá tegyék a mérnököket az önálló fejlődésre. Ez sem mindig sikerül. Sajnos az iskolák pénzügyi támogatási rendszere nem a színvonalas képzést erősíti, hanem a nagy hallgatói létszámot. Illetve, az iskolák átlagos eredményessége és szakmai megítélése között is vannak különbségek, ami nem jelenti azt, hogy egy gyengébb "hírű" egyetemen végzettek mindannyian gyengébb képességűek is.
      A hazai tapasztalat, hogy a magasabb szintű képzések megbízhatóbbak, így jobb megítélésűek is. Tehát, míg egy BSc-fokozatú végzettség semmire sem garancia, lehet nagyon jó és nagyon rossz is, az MSc-fokozat már nagy valószínűséggel jó képességű, jól képzett mérnökre utal.
      A gyakorlott szakemberek hiánya és a nagyvállalatok gazdasági érdeke hívta életre a duális képzési formát mind a középfokú és mind a felsőoktatásban. Itt az adott vállalatnál végzett gyakorlati képzés biztosítja, hogy a munkába álláskor már meglegyen a szükséges szakmai gyakorlat, ismert legyen a frissen végzett mérnök szakmai szintje, munkához való hozzáállása. A duális képzés legfőbb hátránya a túl korai elköteleződés (egy cég,) egy ipari terület, egy szakirány mellett, így a szakmai tudás beszűkülése egy "vékony" területre. (Hiszen egy vállalatnak nem érdeke, hogy a saját céljaira szükséges tudáson kívül mást is oktasson.)

Vissza a lap tetejére


 

Gépészmérnöki iskolák

      Az alábbi táblázat a gépészeti felsőoktatási lehetőségeket vázolja a felsőoktatási intézmények és az általuk indított képzések felsorolásával.
      Az intézmény neve után található három, a kar neve után két rangsor szám, amelyek különböző szempontok szerinti összehasonlítások eredményei. Az első oszlop az intézmény nemzetközi összehasonlításban elfoglalt helyét mutatja két független szervezet felmérése alapján, valamint a hazai összehasonlítás eredményét. A karok értékelése a jelentkező diákok középiskolai tanulmányi/felvételi eredményeit és az oktatók tudományos fokozatait, az egy oktatóra jutó diáklétszámot tükrözik. Minél kisebb a számjegy, annál előrébb van az intézmény a rangsorban. Mielőtt túlzott jelentőséget tulajdonítunk a rangsoroknak, érdemes megjegyezni:
      A nemzetközi rangsor nagyban a kutatási teljesítményen, a publikációk számán alapul, tehát inkább azt mutatja meg, hogy az adott intézmény mennyire meghatározó a tudomány előrehaladásában. Az alacsony pontszámú egyetem inkább írja, a magasabb pontszámú, inkább csak követi a tudományos eredményeket. Egy magasabb pontszám nem jelenti, nem jelentheti azt, hogy a BSc szintű képzés alacsony színvonalú, az ott végzettek között nincs kiválóan felkészült, rátermett mérnök. Az MSc szintű képzés esetében sem egyértelmű a kapcsolat, hiszen itt a szaktudás már inkább a szakmai érdeklődés és az egyéni munka eredménye. Természetesen belátható, hogy egy kutatónak készülő tanulónak jobb környezet egy pénzügyi erőforrásokban gazdag, az adott szakterületen élvonalbeli egyetem.
      A hazai rangsor is inkább az intézmény népszerűségét mutatja, nem a benne rejlő lehetőségeket. A lehetőségek kihasználásával, erős szakmai érdeklődéssel és sok munkával, a választott intézménytől függetlenül, kiváló szakemberré válhat minden tehetséges tanuló. A rangsorban jobb hely, majdnem minden esetben valószínűsíti az ott végzettek átlagosan jobb képességét, de garanciát nem jelent arra, hogy minden kikerülő mérnök "főnyeremény" a munkahelyeknek.

Magyar gépészeti felsőoktatás - 2020
Iskola CWUR*
WRWU**
HVG***
Kar
HVG-KO****/HVG-KH*****
BSc-szak(irány) MSc-szak(irány) PhD-terület
Budapesti
Műszaki és
Gazdaságtudományi
Egyetem
862
563
3
Gépészmérnöki
Kar

31/8
gépész
mechatronika
energetika
ipari termék- és formatervező
alkalmazott mechanika
anyagtechnológia
áramlástechnika
alkalmazott mechanika
gyártástechnológia
géptervező
hőerőgépek és berendezések
vegyipari gépész
polimertechnika
Design and Technology
Fluid Mechanics
Solid Mechanics
Thermal Engineering
adaptív mechatronikai szerkezetek
biomechatronika
okos eszközök
intelligens beágyazott rendszerek
járműmechatronika
optomechatronika
atomenergetika
hő- és villamosenergia termelés
megújuló energiaforrások
energiamenedzsment
komfort épületgépészet
eljárástechnikai gépész
ipari terméktervezés
anyagtudomány
gyártástudomány
polimertechnika
mechanika
gép- és terméktervezés
mechatronika és optika
áramlástechnika
energetika
épületgépészet és eljárástechnika
Közlekedésmérnöki
és Járműmérnöki
Kar

109/39
gépjárművek
légi járművek
járműmechatronika
járműgyártás
építőgépek
vasúti járművek
vízi járművek
automatizált anyagmozgatás
járműfelépítmények
automatizált anyagmozgatás
autómérnöki
hajómérnöki
járműautomatizálás
járműfelépítmény tervezés
járműgyártás és javítás
járműrendszermérnöki
közlekedésbiztonsági
mobil munkagépek és építőgépek
repülőmérnöki
vasúti járműmérnöki
gépjármű
anyagáramlási rendszerek szimulációja
emelőgépek
autonóm mobil robotrendszerek
építőgépek
gépészeti ábrázolástechnika
vázszerkezetek stabilitása
Iskola CWUR*
WRWU**
HVG***
Kar
HVG-KO****/HVG-KH*****
BSc-szak(irány) MSc-szak(irány) PhD-terület
Debreceni
Egyetem
724
725
5
Műszaki Kar
117/72
gépész
üzemeltető-karbantartó
épületgépészeti
járműipari folyamattervező
gépjárműtechnikai
mechatronika
gépész
alkalmazott mechanika
anyag- és hegesztéstechnológia
áramlástechnika
épületgépészet
folyamat- és eljárástechnika
gyártástechnológia és gyártórendszerek
géptervezés és szerkezetanalízis
hőerőgépek és berendezések
mezőgazdasági gépészeti rendszerek
minőségbiztosítás
megbízhatság- és karbantartáselmélet
anyag- és szerkezetvizsgálat
diagnosztikai
finommechanika és optika
polimertechnika
épületmechatronika
kiberfizikai rendszerek
polgári légiközlekedés
-
Dunaújvárosi
Egyetem
2000+
14374
25
62/134 gépész karbantartó
mechatronika
gépész műszaki szakoktató
gépész -
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem
598
867
1
Informatikai Kar
Savaria
Műszaki Intézet -
Szombathely

73/91
gépész
- -
Miskolci
Egyetem
2000+
1999
12
Gépészmérnöki
és Informatikai Kar

55/59
gépész
energetika
ipari termék- és formatervező
járműmérnök
mechatronika
gépész
energetika
mechatronika
gépészeti alaptudományok
gépek és szerkezetek tervezése
gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok
Iskola CWUR*
WRWU**
HVG***
Kar
HVG-KO****/HVG-KH*****
BSc-szak(irány) MSc-szak(irány) PhD-terület
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem
2000+
5519
10
Hadtudományi és
Honvédtisztképző
Kar

52/57
katonai repülőműszaki katonai üzemeltető haditechnika és robotika
légiközlekedés és repülőtechnika
Neumann
János
Egyetem
2000+
11301
25
GAMF Műszaki és
Informatikai Kar

149/81
anyagtechnológiai és minőségügyi
gyártásinformatika
mechatronika
műanyag-feldolgozási
járműmérnöki
- -
Nyíregyházi
Egyetem
2000+
3826
24
47/87 gépész
járműmérnöki
repülőmérnöki
közlekedésmérnöki
- -
Óbudai
Egyetem
2000+
2133
16
Alba Regia
Műszaki Kar

115/103
gépész
folyamattechnika
mechatronika
intelligens robotrendszerek
-
Bánki Donát
Gépész és
Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar

112/87
gépész
CAD-CAM-CNC
géptervezés
járműtechnika
mechatronika
ipari robotrendszerek
biztonságtechnika
gépész
hegesztéstechnológia
mechatronika
ipari robotrendszerek
biztonságtechnikai tervező
biztonságtechnikai szervező
-
Pannon
Egyetem
1817
1942
9
Mérnöki Kar
11/92
gépészet
mechatronika
szilikátipari gépészet
mérés- és labortechnika
folyamatmérnöki
járműrendszer-technika
folyamatmérnöki
-
Iskola CWUR*
WRWU**
HVG***
Kar
HVG-KO****/HVG-KH*****
BSc-szak(irány) MSc-szak(irány) PhD-terület
Pécsi
Tudományegyetem
1059
1042
7
Műszaki és
Informatikai
Kar

81/91
gépész
gépszerkezet- és folyamattervező
épületgépész
rendszertechnika
ipari termék- és formatervező
- -
Széchenyi
István
Egyetem
2000+
4794
15
Gépészmérnöki,
Informatikai és
Villamosmérnöki Kar

107/50
gépész
gépgyártástechnológia
gépjármű-technológia
járműgyártás
mechatronika
alkalmazott mechanika
anyag- és gyártástechnológia
mechatronika
közlekedés- és járműtudományok
AUDI Hungaria
Járműmérnöki Kar

148/79
járműmérnöki járműrendszer-mérnöki
belső égésű motorok
-
Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi
Kar

19/148
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépész - -
Szegedi
Tudományegyetem
692
670
2
Mérnöki Kar
130/100
gépész
mérnöki programozás
mechatronika
automatizálás
élelmiszeripari gépész
környezet-informatika
gépész
-
Szent
István
Egyetem
1964
1981
13
Agrár- és
Gazdaságtudományi
Kar

83/153
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépész
mezőgazdasági gépész
energetika
logisztika
kertészet
- -
Gépészmérnöki
Kar

88/127
gépész
energetika
épületgépész
gépgyártó
gépjárműtechnika
mérnökinformatika CAD/CAM
termelés- és minőségirányítás
mechatronika
gépipari mechatronika
járműmechatronika
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépész
agrárenergetika
erőgéptechnika
termeléstechnológia és műszaki szolgáltató
gépészeti mechatronika
gépipari technológia
műszaki fejlesztő
műszaki folyamatok és rendszerek
élelmiszeripari gép- és rendszertervező
mezőgazdasági gép- és rendszertervező
agrárenergetika és környezettechnika
mezőgazdasági gépészet alapjai
Iskola CWUR*
WRWU**
HVG***
Kar
HVG-KO****/HVG-KH*****
BSc-szak(irány) MSc-szak(irány) PhD-terület
* CWUR - Center for World University Rankings (2000 tagú rangsor >20000 egyetem vizsgálatával)
** WRWU - Webometrics Ranking of World Universities (rangsor >28000 egyetem és főskola vizsgálatával)
*** HVG - felsőoktatási intézmények összetett rangsora - HVG Diploma 2020
**** HVG-KO - karok oktatói kiválóság szerinti rangsora - HVG Diploma 2020
***** HVG-KH - karok hallgatói kiválóság szerinti rangsora - HVG Diploma 2020

Vissza a lap tetejére


 

Gépészmérnöki szakterületek

      A főbb gépészeti, gépészetre épülő vagy gépészettel kapcsolatos mérnöki szakterületek, nem fontossági sorrendben és nem mindenre kiterjedően:
      Anyagtechnológia (Materials Technology) - Az anyagtudomány alkalmazása szerkezeti anyagok fejlesztésére. Fémes és nem fémes anyagok tulajdonságai, vizsgálatai és megmunkálásai. Kompozitok. Bevonatok. Anyagmegválasztás adott feladatra.
      Géptervezés, gépfejlesztés (Mechanical Design) - Egyszerű vagy komplex gépek, gépelemek tervezése, fejlesztése. Modellezés. Anyagmegválasztás. Szilárdsági méretezés. Kiviteli tervdokumentáció készítése.
      Gépgyártástechnológia (Manufacturing Engineering) - Gépalkatrészek költséghatákony gyártásának megtervezése. Megmunkálási módok kiválasztása. Szerszámgépek, szerszámok kiválasztása. Gyártási folyamat tervezése. Gyártmányminőség biztosítása.
      Gyártervezés, folyamattervezés (Process Engineering) - Ipari (főleg folyadékokat és ömlesztett anyagokat feldolgozó vegyipari, olajipari, élelmiszeripari, gyógyszeripari) gyártási folyamatok tervezése. PFD (Process Flow Diagram) készítés. P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) készítés.
      Gyártástervezés (Production Engineering) - Adott gyártmány vagy gyártmányok teljes gyártási folyamatának megtervezése. Gyártási-szerelési folyamat tervezése. Gyártási-szerelési dokumentáció elkészítése. Gyártó-, szerelőhelyek közötti anyagmozgatás tervezése. Gyártmányellenőrzések, tesztek tervezése. Hulladékkezelés tervezése.
      Gyártásinformatika (Manufacturing Informatics) - A gyártáshoz és gyártástervezéshez kapcsolódó számítógéppel támogatott technikák (CAD, CAM, CNC) alkalmazása, termelésirányítási rendszerek működtetése.
      Hegesztéstechnológia (Welding Engineering) - Hegesztést tartalmazó gyártmányok kialakításának és/vagy hegesztési feladatok végrehajtásának tervezése. Anyag- és hegesztési eljárás megválasztás. Hegesztési munka (befogás, paraméterek, irányok, sorrendek) tervezése. Hegesztőrobotok alkalmazása, programozása. Varratvizsgálatok.
      Korrózióvédelem (Corrosion Engineering) - Fémes és nem fémes anyagok korróziói. Korrózióvédelem.
      Áramlástechnika (Fluid Engineering) - Folyadékok, gázok és keverékeik tulajdonságai, áramlásuk csővezetékben. Áramlástechnikai gépek: ventilátorok, szivattyúk, turbinák. Hidraulika. Pneumatika.
      Hőtechnika (Thermal Engineering) - A hőenergia előállítása, szállítása és átalakítása. Hőerőművek. Hőerőgépek. Gazdaságos fűtés és hűtés. Hőszigetelés.
      Hőerőgépészet (Engine Engineering) - Hőerőgépek működése, tervezése, gyártása, alkalmazása. Belsőégésű motorok. Gázturbinák.
      Járműgépészet (Vehicle Engineering) - Közlekedési- és szállítóeszközök tervezése, gyártása és alkalmazása. Földön, vízen, levegőben és az űrben.
Autóipari gépészet (Automotive Engineering) - A közúti személy és teherszállítás gépjárműveinek tervezése, gyártása, tesztelése és üzemeltetése. Motorkerékpárok, személygépkocsik, buszok, tehergépkocsik.
Munkagép gépészet (Mobile Machinery Engineering) - Különleges önjáró gépek. Daruk, teheremelők, személyemelők, rakodógépek, építőgépek, útépítő gépek, vasútépítő gépek, erdészeti gépek, mezőgazdasági gépek.
Vasútgépészet (Railway Engineering) - A vasúti személy- és teherszállítás gépeinek tervezése, gyártása, tesztelése és üzemeltetése. Vasúti járművek. Mozdonyok, személy- és teherkocsik.
Hajózási gépészet (Naval Engineering) - Vizijárművek tervezése, gyártása, üzemeltetése. Hajók, tengeralattjárók
Repülési- és űrtechnika (Aerospace Engineering) - A Földfelszínt elhagyó eszközök tervezése, gyártása, üzemeltetése.
Légijármű gépészet (Aeronautical Engineering) - Repülőgépek tervezése, gyártása, üzemeltetése.
Űrjármű gépészet (Astronautical Engineering) - A légkört elhagyni képes és az űrben működő eszközök tervezése, gyártása, üzemeltetése.
Harcjármű gépészet (Military Vehicle Engineering, Armored Vehicle Engineering) - Katonai járművek (harcjárművek, munkagépek, különleges járművek) működése, tervezése, alkalmazása, üzemeltetése. Harckocsik, páncélozott szállítójárművek, földmunkagépek, különleges járművek, robotjárművek.
      Vegyipari gépészet (Process Equipment Engineering) - Vegyipari gépek, eszközök, rendszerek tervezése, gyártása, üzemeltetése. Csővezetékek, csővezetéki szerelvények, hőcserélők, tartályok, készülékek.
      Olajipari gépészet (Petroleum Machinery Engineering) - Olaj- és földgázipari kitermelő gépek, berendezések tervezése, gyártása, üzemeltetése.
      Bányagépészet (Mining Machinery Engineering) - Bányászati (bányaipari) berendezések tervezése, gyártása, karbantartása. Fúrás, kitermelés, ömlesztett anyagok kezelése, feldolgozása.
      Erőmű gépészet (Power Plant Engineering) - Erőművek tervezése, kivitelezése, üzemeltetése. Hőerőművek (atomerőművek), vízerőművek, naperőművek, szélerőművek.
      Atomenergia gépészet (Nuclear Engineering) - Atomreaktorok, atomerőművek és atomfegyverek tervezése, kivitelezése/gyártása és üzemeltetése.
      Élelmiszeripari gépészet (Food Machinery Engineering) - Az élelmiszergyártás és csomagolás gépeinek tervezése, gyártása és üzemeltetése.
      Gyógyszeripari gépészet (Pharmaceutical Machinery Engineering) - A gyógyszergyártás és csomagolás gépeinek tervezése, gyártása és üzemeltetése.
      Épületgépészet (HVAC&R Engineering) - Lakó- és középületek gépészeti rendszereinek tervezése, kivitelezése és üzemeltetése. Fűtés, szellőzés, légkezelés, vízellátás, szennyvíz elvezetés. Liftek, mozgólépcsők, medencék, tűzoltó rendszerek.
      Mezőgazdasági gépészet (Agricultural Engineering) - Mezőgazdasági gépek, rendszerek, üzemek tervezése, kivitelezése/gyártása és üzemeltetése.
      Faipari gépészet ( Machinery Engineering) - A fakitermelés és fafeldolgozás gépeinek tervezése, gyártása és üzemeltetése.
      Műanyagipari gépészet (Plastic Maschinery Engineering) - A műanyagfeldolgozás gépeinek, szerszámainak és rendszereinek tervezése, gyártása és üzemeltetése. Előkészítő (szállító-keverő) rendszerek, fröccsöntő gépek, extruderek, hűtő-daraboló-csomagoló rendszerek. Fröccsöntő szerszámok, extrudáló szerszámok.
      Gumiipari gépészet (Rubber Maschinery Engineering) - Gumialkatrész (termék) gyártás gépeinek, szerszámainak és rendszereinek tervezése, gyártása és üzemeltetése. Előkészítő (szállító-keverő) rendszerek, fröccsöntő gépek, extruderek, hűtő-daraboló-csomagoló rendszerek. Fröccsöntő szerszámok, extrudáló szerszámok. Gumiabroncs, gumitömlő, gumilemez, gumiprofil gyártás. Fém- és szövetbetétes gumi alkatrészek gyártása.
      Akusztikai gépészet (Acoustical Engineering) - Mechanikai rezgések és hullámok vizsgálata, hatásai és a hatások befolyásolása. Hangcsillapítás, hangszigetelés, zajmérés, zajcsökkentés, rezgésdiagnosztika, rezgéscsillapítás.
      Optikai gépészet (Optical Engineering) - Fényjelenségeket alkalmazó eszközök tervezése, gyártása, üzemeltetése. Fényforrások, fényérzékelők, optikai mérőrendszerek, lézerek, optikai adatátvitel, optikai rendszerek.
      Fegyvergépészet (Weapon Engineering) - Fegyverek és fegyverrendszerek tervezése, gyártása, üzemeltetése. Lőfegyverek, rakétafegyverek, torpedók, robbanóeszközök, fegyverkísérletek, fegyverfejlesztések.
      Mechatronika (Mechatronic Engineering) - Gépészeti és elektronikus megoldásokra épülő eszközök és rendszerek tervezése, gyártása és üzemeltetése. Gépjárművek elektromechanikus rendszerei, távvezérlések, automatikus működésű berendezések, robotok, CNC rendszerek.
      Robotika (Robotics) - Automatikus működésű gépek, robotok tervezése, építése és programozása. Ipari robotok. Együttműködő robotok. Autonóm robotjárművek.
      Orvostechnika (Biomedical Engineering) - Orvosi eszközök (diagnosztizálás, megfigyelés, kezelés) tervezése, gyártása és üzemeltetése.
      Biztonságtechnika (Safety Engineering) - Biztonságtechnikai rendszerek fejlesztése, kiépítése, üzemeltetése, fenntartása. Életvédelmi és balesetvédelmi rendszerek. Vagyonvédelmi rendszerek. Kockázat elemzés, kockázat értékelés. Optimalizálás.
      Ipari formatervezés (Industrial Design) - Ipari gyártmányok formai-esztétikai-ergonómiai tervezése. Forma, felület, szín kiválasztása.
      Karbantartás (Maintenance Engineering) - Gépészeti rendszerek karbantartásának szervezése. A szükséges rendelkezésre állás elérése. Költség optimalizálás. Karbantartási stratégia megválasztása. Tartalék alkatrész készlet meghatározása.

      Érdekes, hogy a magyar oktatásban a villamosmérnöki hivatás 1949-ig a gépészmérnöki szakma egyik szakterülete volt.


<< Előző oldal   Vissza a Gépészet oldalra   Vissza a lap tetejére   Vissza a Főoldalra   Következő oldal >>

    Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)