Vissza a Gépészet oldalra   Vissza a Főoldalra   Következő oldal >>

Gépészet a tudományok között
Utolsó frissítés: 2019.05.05.
 

A tudományok UNESCO osztályozása
A tudományok OECD osztályozása
A tudományok MTA osztályozása
A műszaki tudományok osztályozása


 

      A gépészet (mechanical engineering) a gépek szerkezetével és működésével, valamint tervezésével, gyártásával és üzemeltetésével foglakozó tudományág. (Magyar értelmező kéziszótár - Gépészet: gépek szerkesztésével, működésével, felhasználásával foglalkozó tudományág.)
      Habár a gépészet az egyik legősibb tudomány, fejlődése ma is folyamatos és talán soha nem volt ilyen gyors. Igaz, hogy az alapelvek (mechanika, szilárdságtan, gépelemek...) már több száz éve ismertek, de a megjelenő új gépészeti alapanyagok, vegyi anyagok, eljárások és a mindent átszövő automatizálás, folyamatos megújulást kívánnak és egyre komplexebb feladatok elé állítják a gépészeket. A hatalmas tudásanyag egyetlen mérnöknek már átláthatatlan, így a gépészet számos szakterületre tagozódik.
      A gépészmérnökök (és minden gyakorló mérnök) egyik alapvető feladata a szakterületüknek megfelelő műszaki problémák gazdaságos (hosszú távon a legolcsóbb) megoldása. A probléma általában tervezési, gyártási vagy üzemeltetési jellegű, de előfordulnak beszerzési, kereskedelmi, képzési jellegű feladatok is. Az eredménynek ki kell elégítenie az elvárásokat és a törvényi előírásokat, amelyek egyértelműen ellentétesek a gazdaságosság igényével, így a tényleges feladat a minden szempontból optimális megoldás megtalálása.
      A gépészmérnökök egy másik, nem kevésbé fontos feladata a szakterületüknek megfelelő váratlan műszaki problémák (üzemzavarok, veszélyhelyzetek) gyors, ideiglenes vagy végleges, megfelelően biztonságos megoldása. Az ilyen probléma minden esetben üzemeltetési jellegű, és a hangsúly nem az optimális megoldáson, hanem inkább a gyorsaságon van.

      A gépészet az élettelen anyagot felhasználó, illetve az élettelen anyag tulajdonságait kihasználó műszaki tudományok egyik fő csoportja.
      A tudományterületek osztályozása tudományos szervezetenként eltérő. A következő három táblázat három eltérő rendszert mutat be. (Az UNESCO és OECD osztályozás önkényesen a Magyar Tudományos Akadémia rendszere szerinti csoportosításban van megjelenítve.)

Vissza a lap tetejére


 

A tudományok UNESCO osztályozása

      Az UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete) egy nemzetközi kulturális szervezet, amelynek hivatalos célja, hogy "az emberiség intellektuális és morális szolidaritását elősegítse a nemzetek és népek közötti tartós béke megteremtése érdekében".
      Magyarország 1948 óta tagja az UNESCO-nak.

A tudományok UNESCO osztályozása (UNESCO - 1988.12.05)
Élettelen természettudományok* Élő természettudományok* Társadalomtudományok*
11 - Logika 31 - Agrártudományok 53 - Gazdaságtudományok
12 - Matematika 32 - Orvostudományok 55 - Történettudományok
21 - Csillagászat és Csillagászati fizika 51 - Antropológia 56 - Jogtudományok
22 - Fizika 52 - Demográfia 57 - Nyelvtudományok
23 - Kémia 58 - Pedagógia
24 - Biológia 59 - Politikatudományok
25 - Föld- és űrtudományok 61 - Pszichológia
33 - Műszaki tudományok 62 - Művészetek
54 - Földrajz 63 - Szociológia
71 - Etika
72 - Filozófia
* Nem UNESCO osztályozás

Vissza a lap tetejére


 

A tudományok OECD osztályozása

      Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) egy nemzetközi gazdasági szervezet, amelynek hivatalos célja, hogy segítse a tagállamok kormányait a minél jobb gazdaságpolitika kialakításában és értékelésében.
      Magyarország 1996 óta tagja az OECD-nek.
      Az OECD osztályozásban a 2-es számmal kezdődő tudományok tartoznak a műszaki tudományok közé.

A tudományok OECD osztályozása (OECD - 2007.02.26)
Élettelen természettudományok* Élő természettudományok* Társadalomtudományok*
1.1 - Matematikai tudományok 1.6 - Biológiai tudományok 5.1 - Pszichológia
1.2 - Számítástechnika és informatika 3.1 - Orvosi alaptudományok 5.2 - Gazdasági- és üzleti tudományok
1.3 - Fizikai tudományok 3.2 - Klinikai orvostudományok 5.3 - Pedagógiai tudományok
1.4 - Kémiai tudományok 3.3 - Egészségtudományok 5.4 - Szociológiai tudományok
1.5 - Föld- és környezettudományok 3.4 - Egészségügyi biotechnológia 5.5 - Jogtudományok
2.1 - Építészmérnöki tudományok 3.5 - Egyéb orvostudományok 5.6 - Politikai tudományok
2.2 - Villamosmérnöki tudományok 4.1 - Agrár-, erdő- és halászati tudományok 5.7 - Társadalom- és gazdaságföldrajz
2.3 - Gépészmérnöki tudományok 4.2 - Állattenyésztés és tejtermelés 5.8 - Média és kommunikáció
2.4 - Vegyészmérnöki tudományok 4.3 - Állatorvosi tudományok 5.9 - Egyéb társadalomtudományok
2.5 - Anyagmérnöki tudományok 4.4 - Mezőgazdasági biotechnológia 6.1 - Történet- és régészettudományok
2.6 - Orvostechnikai tudományok 4.5 - Egyéb agrártudományok 6.2 - Nyelv- és irodalomtudományok
2.7 - Környezettechnológia 6.3 - Filozófia, etika, vallás
2.8 - Környezeti biotechnológia 6.4 - Művészetek
2.9 - Ipari biotechnológia 6.5 - Egyéb humán tudományok
2.10 - Nanotechnológia
2.11 - Egyéb műszaki tudományok
* Nem OEDC osztályozás

Vissza a lap tetejére


 

A tudományok MTA osztályozása

      Az 1830 óta működő Magyar Tudományos Akadémia (MTA), egy magyarországi tudományos köztestület, amelynek fő feladata a tudomány művelése, a tudomány eredményeinek terjesztése, a kutatások támogatása, a magyar tudomány képviselete.
      Az MTA jogkörét és működését az 1994. évi XL. törvény szabályozza.
      Az MTA tudományos kutatások folytatása céljából, a központi költségvetésből támogatott főhivatású kutatóhálózatot tart fenn. Tudományos minősítési rendszert működtet a tudomány szereplőinek minősítésére. A tudomány, az oktatás, a társadalom, a környezet és a gazdaság kérdéseiben kinyilvánítja szakmai véleményét. Tudományos osztályokat alakít, amelyek a tudományos szakmai autonómia alapegységei.
      A megalakított tudományos osztályokat és azonosító számukat mutatja be a következő táblázat.

A tudományok akadémiai osztályozása (MTA - 2017.10.17.)
Élettelen természettudományok Élő természettudományok Társadalomtudományok
03 - Matematikai tudományok 04 - Agrártudományok 01 - Nyelv- és irodalomtudományok
06 - Műszaki tudományok 05 - Orvosi tudományok 02 - Filozófia és történettudományok
07 - Kémiai tudományok 08 - Biológiai tudományok 09 - Gazdaság- és Jogtudományok
10 - Földtudományok
11 - Fizikai és csillagászati tudományok

      A műszaki tudományok a VI. Műszaki Tudományok Osztályához tartoznak.

Vissza a lap tetejére


 

A műszaki tudományok osztályozása

      A műszaki tudományok részterületeit mutatja be a következő táblázat, szintén az UNESCO, az OECD és az MTA csoportosítások alapján.

A műszaki tudományok osztályozása
az UNESCO szerint: az OECD szerint: az MTA szerint:
3304 - Számítástechnika 1.2 - Számítástechnika és informatika 0603 - Automatizálás és számítástechnika
0609 - Informatika
3311 - Méréstechnika 2.2 - Villamosmérnöki tudományok
3306 - Elektrotechnika 0605 - Elektrotechnika
3307 - Elektronika 0604 - Elektronikus eszközök és technológiák
3325 - Távközléstechnika 0614 - Távközlés
3305 - Építészet 2.1 - Építészmérnöki tudományok 0607 - Építészet
3329 - Várostervezés
3312 - Anyagtudomány és technológia 2.5 - Anyagmérnöki tudományok 0601 - Anyagtudomány és technológia
0612 - Szál- és kompozittechnológia
3313 - Gépészet
      3313.01 - Fúvók
      3313.02 - Kompresszorok
      3313.03 - Csapágyak
      3313.04 - Építőgépek
      3313.05 - Öntő-, sajtoló- és kivágószerszámok
      3313.06 - Mezőgazdasági gépek
      3313.07 - Élelmiszeripari gépek
      3313.08 - Gázmotorok
      3313.09 - Hajtóművek
      3313.10 - Fűtőberendezések
      3313.11 - Hidraulika
      3313.12 - Ipari gépek és berendezések
      3313.13 - Belsőégésű motorok
      3313.14 - Megmunkálószerszámok
      3313.15 - Géptervezés
      3313.16 - Szállítógépek
      3313.17 - A szerelés gépei
      3313.18 - Bányagépek
      3313.19 - Atomerőmű gépészet
      3313.20 - Papíripari gépészet
      3313.21 - Olajipari gépészet
      3313.22 - Pneumatika
      3313.23 - Erőátviteli gépek
      3313.24 - Nyomda- és másológépek
      3313.25 - Szivattyúk és folyadék kezelés
      3313.26 - Hűtőgépek
      3313.27 - Speciális ipari gépek
      3313.28 - Gőzgépek
      3313.29 - Textilipari gépek
      3313.30 - Turbinák
      3313.31 - Árusító automaták
      3313.99 - Egyéb speciális gépek
2.3 - Gépészmérnöki tudományok 0602 - Áramlás- és hőtechnika
0608 - Gépszerkezettan
0613 - Szilárd testek mechanikája
3316 - Fémgyártmányok, megmunkálások
      3316.01 - Autoklávok, gőzfejlesztők
      3316.02 - Tárolóedények, tartályok
      3316.03 - Lepárló készülékek
      3316.04 - Galván- és egyéb bevonatok
      3316.05 - Kemencék, égetők
      3316.06 - Készülékek, gépek
      3316.07 - Forgácsolt gyártmányok
      3316.08 - Fémmegmunkáló szolgálatások
      3316.09 - Csővezetékek és szerelvényeik
      3316.10 - Nyomástartó edények
      3316.11 - Lemezgyártmányok
      3316.12 - Présgyártmányok
      3316.13 - Acélszerkezetek
      3316.14 - Hegesztések
      3316.15 - Huzal gyártmányok
      3316.99 - Egyéb speciális megmunkálások
3315 - Metallurgia (Kohászat) 0611 - Metallurgia (Kohászat)
3317 - Gépjárműtechnika 0608 - Közlekedés és járműtudomány
3323 - Vasúttechnika
3319 - Vízi közlekedés
3301 - Repüléstechnika
3327 - Közlekedési rendszertechnológia
3324 - Űrtechnika
3321 - Olajipari technológia 0606 - Energetika
3322 - Erőműtechnika
3320 - Nukleáris technika
3314 - Orvostechnika 2.6 - Orvostechnikai tudományok
3326 - Ruhaipari technológia
3328 - Technológiai folyamatok
3302 - Biokémiai technológia 2.8 - Környezeti biotechnológia
2.9 - Ipari biotechnológia
3303 - Vegyipari technológia 2.4 - Vegyészmérnöki tudományok
3308 - Környezettechnika 2.7 - Környezettechnológia
3309 - Élelmiszer technológia
3310 - Ipari technológia
3318 - Bányászat
2.10 - Nanotechnológia
0615 - Vízgazdálkodás-tudomány

      Látható, hogy míg az OECD és MTA felosztás inkább a gépészeti alapismereteket tartalmazza, addig az UNESCO javaslat a mérnöki szakterületeket is elkülöníti.
      Az is megfigyelhető, hogy az UNESCO műszaki tudományok nagy része szintén gépészeti alapokon nyugszik, illetve ismereteinek jelentős része a gépészet.


Vissza a Gépészet oldalra   Vissza a lap tetejére   Vissza a Főoldalra   Következő oldal >>

    Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)