Vissza a Főoldalra


Természettudományok

"Tudásunk sziget az ismeretlen óceánjában,
és mennél nagyobbra nő ez a sziget,
annál hosszabb parton érintkezik az ismeretlennel."
(Victor F. Weisskopf)


 

 ATOMOK ÉS ELEMEK 
Anyagszerkezeti, atomfizikai, kémiai és fizikai fogalmak, jellemzők. Fejlesztés alatt!

 MENNYISÉG, MÉRTÉKEGYSÉG, MÉRÉS 
Mérésügy, szabványos mértékegységek, mérések. Fejlesztés alatt!

 


 
 

Az Interneten ingyenesen elérhető tudományos munkák:
Matematika  Fizika  Kémia  Biológia  Orvostudomány  Orvostörténet  Életmód  Földrajz  Környezetvédelem

 

MATEMATIKA
Új matematikai mozaik - érdekességek 2002 325 o. DTT
Matematikai mozaik - érdekességek 1999 - DTT
Bedőházi János: A két Bolyai - Élet és jellemrajz 1897 454 o. MEK
Hámori Miklós: Arányok és talányok - Jeles arányok a matematikában, az élő természetben és a művészetben 2003 145 o. MEK
Tudomány és Technika: A Pí meghatározása 2002 148kB T&T
Weszely Tibor: Bolyai János - Az első 200 év 2002 233 o. MEK
A magyar matematika klasszikusai (cikkgyűjtemény) - 182 o. MEK
Babcsányi István: Algebrai automataelmélet 2011 379 o. DTT
Baboss Csaba - Szabó Gábor: Geometriai példatár 1. Koordináta-geometria 2010 32 o. DTT
Baboss Csaba - Szabó Gábor: Geometriai példatár 2. Metrikus feladatok 2010 21 o. DTT
Baboss Csaba - Szabó Gábor: Geometriai példatár 3. Projektív geometria 2010 21 o. DTT
Baboss Csaba - Szabó Gábor: Geometriai példatár 4. Szférikus geometria 2010 14 o. DTT
Baboss Csaba - Szabó Gábor: Geometriai példatár 5. Kótás projekció 2010 20 o. DTT
Baboss Csaba - Szabó Gábor: Geometriai példatár 6. Centrális projekció 2010 33 o. DTT
Balogh Sándor: Logikai elemek és kapcsolások - Gráfelméleti alapfogalmak 2004 66 o. MEK
Bonola, Roberto: A nemeuklideszi geometria története 1906 128 o. MEK
Colerus, Egmont: Az egyszeregytől az integrálig - amit a matematikából mindenkinek tudnia kell 1934 322 o. MEK
Colerus, Egmont: A ponttól a négy dimenzióig - amit a geometriából mindenkinek tudnia kell 1935 285 o. MEK
Colerus, Egmont: Pythagorastól Hilbertig - a matematika történetének korszakai és mesterei 1937 292 o. MEK
Erdély Dániel: Spidron Rendszer - egy rugalmas térkitöltő szerkezet - - ED
Euklidész: Elemek I-XIII. i.e.300 532 o. MEK
Geda Gábor - Hernyák Zoltán: Algoritmizálás és adatmodellek 2011 111 o. DTT
Györfi László: Az információtechnológia természettörvényei, avagy meddig véletlen a véletlen 2004 - ME
Hoffmann Miklós - Papp Ildikó: Affin és projektív geometria 2011 101 o. DTT
Hohenwarter, Judith - Hohenwarter, Markus: Bevezetés a GeoGebrába 2008 69 o. DTT
Kállai Gábor: Hol végződik a sakktábla? 2007 - ME
Katona Gyula: Hogyan lett "magyar matematika" a kombinatorika? 2006 - ME
Király Zoltán: Algoritmuselmélet 2014 127 o. DTT
Kiss Elemér: Matematikai kincsek Bolyai János kéziratos hagyatékából 1999 224 o. MEK
Kovács Emőd, Dr.: Komputergrafika - Matematikai alapok 2011 109 o. DTT
Középiskolai Matematikai Lapok 1893-2001 1994 - KML
Küronya Alex: Bevezetés az algebrai kombinatorikába 2011 153 o. DTT
Laczkovich Miklós: Mi a matematika? - A matematikai igazságról 2006 - ME
Lévay Ede, Dr.: Algebrai Példatár 1900 83 o. MEK
Lovász László: Algoritmusok bonyolultsága 2014 235 o. DTT
Lovász László: Mit kívánnak a számítógépek a matematikától, és mit adnak neki? 2003 - ME
Lovász László: Meddig nőnek a nagy hálózatok? 2008 - ME
Makó Zita - Szilágyi Ibolya - Téglási Ilona: Matematikai versenyfeladatok (Magyar matematikaversenyek története) 2011 103 o. DTT
Nagy Tamás, Dr.: Gazdaságmatematika 2011 - DTT
Matematikai Kislexikon Oxford-Typotex 2007 520 o. DTT
Pauler Ákos: Logika : Az igazság elméletének alapvonalai 1925 227 o. KT
Pálfalvi Józsefné, Dr.: Matematika didaktikusan 1999 - DTT
Rényi Alfréd: Dialógusok a matematikáról 1965 56 o. MEK
Rényi Alfréd: Levelek a valószínűségről 1966 43 o. MEK
Rónyai Lajos: Elliptikus görbék - a geometriától a titkos kommunikációig 2005 - ME
Sain Márton: Nincs királyi út - Matematikatörténet 1986 832 o. MEK
Werner, Wendelin: Véletlen rendszerek 2007 - ME
Bach Iván: Formális nyelvek 2002 254 o. MEK
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 1. Ellipszoidi számítások, ellipszoid, geoid és terep metszete 2010 16 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 2. Geodéziai vonal és ábrázolása gömbön és vetületben 2010 23 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 3. Kettős vetítés és EOV szelvényszám keresése koordinátákból 2010 10 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 4. Vetületi átszámítások 2010 18 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 5. Hibaterjedési feladatok 2010 13 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 6. Lineáris regresszió számítás elektronikus távmérőkre 2010 10 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 7. Súlyozott számtani közép számítása és záróhibák elosztása 2010 12 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 8. Szintezési hálózat kiegyenlítése 2010 13 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 9. Szabad álláspont kiegyenlítése 2010 15 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 10. Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes ponthiba 2010 11 o. DTT
Bácsatyai László, Dr.: Matematikai geodéziai számítások 11. Geoidkép meghatározása csillagászati szintezéssel 2010 14 o. DTT
Bálint - Garay - Kiss - Lóczi - Nagy - Nágel: Gépészkari matematika MSc 2011 330 o. DTT
Balka Richárd - Egri-Nagy Attila - Juhász Tibor : Matematikatörténet problémákon keresztül 2011 103 o. DTT
Barabás Béla - Fülöp Ottilia: Az építészek matematikája I. 2011 154 o. DTT
Barnaföldi Gergely Gábor: Fizika és Geometria 1997 166 o. MEK
Blahota István, Dr.: Kalkulus és Maxima - Bevezetés a matematikai analízisbe a Maxima program használatával 2012 140 o. MEK
Blázsik Zoltán: Gazdasági folyamatok matematikai modellezése 2011 86 o. DTT
Bóta László: A logika elemei 0. Tartalomjegyzék 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 1. Bevezetés 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 2. A logika története, tárgya 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 3. Alapfogalmak 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 4. Logikai műveletek 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 5. A halmazelmélet 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 6. A kijelentéslogika 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 7. A kijelentéslogika alkalmazásai 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 8. A predikátumlogika elemei 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 9. Predikátumlogikai következtetések 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 10. A leckék feladatainak megoldása 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 11. Gyakorló feladatok és megoldásaik 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 12. Összefoglalás 2011 - DTT
Bóta László: A logika elemei 13. Kiegészítések 2011 - DTT
Böhm Károly: Logika (tudománytörténeti vonatkozásokkal kiegészítve) 1904 84 o. MEK
Csabina Zoltánné: Matematika példatár 1. Halmazelmélet, sorozatok 2010 41 o. DTT
Csabina Zoltánné: Matematika példatár 2. Sorok, függvények határértéke és folytonossága. Aszimptoták 2010 31 o. DTT
Csabina Zoltánné: Matematika példatár 3. Deriváltak, differenciálszámítás függvények és görbék vizsgálatára. Magasabb rendű deriváltak alkalmazása a hibaszámításban. 2010 57 o. DTT
Csabina Zoltánné: Matematika példatár 4. Integrálszámítás szabályai és módszerei 2010 33 o. DTT
Csabina Zoltánné: Matematika példatár 5. Integrálszámítás alkalmazása 2010 28 o. DTT
Csirmaz László: Nemsztenderd analízis 1999 136 o. MEK
Csordásné Marton Melinda: Matematika példatár 6. Lineáris algebra I. 2010 51 o. DTT
Csordásné Marton Melinda: Matematika példatár 7. Lineáris algebra II. 2010 50 o. DTT
Dancs István: Bevezetés a matematikai analízisbe 1996 314 o. MEK
Dancs István - Puskás Csaba: Vektorterek 2001 344 o. BKE
Dancs István - Puskás Csaba: Konvexitás - 131 o. BKE
Dancs István: Analízis I. 2001 249 o. BKE
Égert János, Dr. - Pere Balázs, Dr. - Keppler István, Dr.: Végeselem analízis 2011 - DTT
Ésik Zoltán: A számítástudomány alapjai 2011 75 o. DTT
Faragó István - Horváth Róbert: Numerikus módszerek 2011 403 o. DTT
Fazekas István: Valószínűségszámítás és statisztika 2011 181 o. DTT
Fegyverneki Sándor: Valószínűség-számítás és matematikai statisztika 2011 173 o. DTT
Fehér László - Kós Géza - Tóth Árpád: Analízis feladatgyűjtemény II. Feladatok - megoldások 2014 334 o. DTT
Forrai György: Hatványösszegek elmélete 2004 79 o. MEK
Fritz - Kónya - Pataki - Tasnádi: Matematika 1. (példatárral) 2011 374 o. DTT
Gémes Margit - Szentmiklóssy Zoltán: Analízis feladatgyűjtemény I. Bevezető feladatok 2014 338 o. DTT
Győri István - Pituk Mihály: Kalkulus informatikusoknak I. 2011 62 o. DTT
Győri István - Pituk Mihály: Kalkulus informatikusoknak II. 2011 59 o. DTT
Hajba Tamás: Analízis 1. Taylor-polinomok és Taylor-sorok 2011 - DTT
Hajba Tamás: Analízis 2. Tenzorok 2011 - DTT
Hajba Tamás: Analízis 3. Többváltozós valós függvények 2011 - DTT
Hajba Tamás: Analízis 4. Többváltozós függvények integrálása 2011 - DTT
Házy Attila, Dr.: Nemlineáris optimalizálás 2011 169 o. DTT
Házy Attila - Nagy Ferenc: Adatstruktúrák és algoritmusok 2009 155 o. DTT
Hoffmann Miklós: Topológia és differenciálgeometria 2011 79 o. DTT
Horváth Zoltán, Dr. - Morauszki Tamás: Differenciálegyenletek 2011 - DTT
Huber László: Véges ciklikus csoportoknak véges ciklikus csoportokkal való széteső bővítéseiről 1995 73 o. MEK
Kardkovács Zsolt Tivadar: Az információábrázolás matematikai módszerei 2003 15 o. MEK
Karsai János: Impulzív jelenségek modelljei 2002 - DTT
Kocsis Imre: Matematika létesítménymérnököknek 2013 97 o. DTT
Kovács Béla, Dr.: Matematika I. 2011 338 o. DTT
Kovács Béla, Dr.: Matematika II. 2011 311 o. DTT
Kozák Imre - Szeidl György: Tenzorszámítás indexes jelölésmódban 2013 188 o. MEK
Kristóf Miklós: A Fí-algebra 2006 47 o. MEK
Kristóf Miklós: Mátrixreprezentációk 2007 49 o. MEK
Leitold Adrien: Lineáris algebra példatár informatikusoknak 2011 154 o. DTT
Liptai Kálmán: Kriptográfia 2011 98 o. DTT
Lovász László: Kombinatorikai problémák és feladatok 1999 - DTT
Lovics Gábor: Gazdaságmatematika középhaladó szinten 2010 423 o. DTT
Mészáros Józsefné, Dr.: Numerikus módszerek 2011 140 o. DTT
Mihálykóné Orbán Éva: Valószínűségszámítási példatár informatikusoknak 2011 120 o. DTT
Moharos - Oldal - Szekrényes: Végeselem-módszer 2012 383 o. DTT
Pap Gyula: A centrális határeloszlás-tétel problémaköre Lie-csoportokon 1997 251 o. MEK
Pásztorné Varga Katalin - Várterész Magda: A matematikai logika alkalmazásszemléletű tárgyalása 2003 307 o. DTT
Pluhár András: Játékelmélet 2011 88 o. DTT
Pokorádi László: Rendszerek és folyamatok modellezése 2008 252 o. MEK
Puskás Csaba: Lineáris algebra feladatgyűjtemény 1998 46 o. BKE
Puskás Csaba - Szabó Imre - Tallos Péter: Lineáris algebra (alap szint) 1997 199 o. MEK
Puskás Csaba - Szabó Imre - Tallos Péter: Lineáris algebra (emelt szint) 1998 253 o. MEK
Raisz Péter, Dr. - Fegyverneki Sándor, Dr.: Sztochasztikus modellezés 2011 210 o. DTT
Rontó Miklós, Dr. - Lengyelné Szilágyi Szilvia, Dr.: Kalkulus 2011 298 o. DTT
Rónyai Lajos: Véletlen és algoritmusok 2011 95 o. DTT
Sándor János, Dr.: A biostatisztika matematikai alapjai 2011 127 o. DTT
Schmidt Márton, Dr.: Logika 1910 72 o. MEK
Simon Károly: Matematika MSc Építőmérnököknek 2011 117 o. DTT
Spenik Sándor, Dr.: A parciális differenciálegyenletek osztályozása (klasszifikációja), Hiperbolikus egyenletek 2010 99 o. MEK
Stoyan Gisbert - Takó Galina: Numerikus módszerek 1. 2001 - DTT
Szalkai István, Dr. - Dósa György, Dr: Algoritmikus számelmélet 2011 125 o. DTT
Szalkai István, Dr. - Dósa György, Dr: Kalkulus informatikusoknak II. 2011 133 o. DTT
Szatmáry Zoltán: Mérések kiértékelése 2002 293 o. MEK
Szász Domokos - Bálint Péter: Ergodelmélet és dinamikai rendszerek 2011 144 o. DTT
Szepesváry Pál: A matematikai statisztika elemei 2002 - KFKI
Szijjártó Sándor: Diophantikus egyenletek megoldhatóság-vizsgálatának analitikus módszere és a Fermat-sejtés klasszikus bizonyítása 2006 124 o. MEK
Szilágyi Brigitta: Differenciálgeometria példatár 2011 85 o. DTT
Tómács Tibor : Matematikai statisztika 2011 108 o. DTT
Tómács Tibor : Matematikai statisztika gyakorlatok 2011 106 o. DTT
Tóth Bálint: A statisztikus fizika matematikai módszerei 2011 92 o. DTT
Várterész Magda: Iterációs eljárások nem-lineáris egyenletek megoldására 1998 62 o. MEK
Forberger Árpád - Vörös Gábor: A végeselem-módszer alapjai 2012 147 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematika III. 1. Kombinatorika 2010 17 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematika III. 2. Eseményalgebra 2010 13 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematika III. 3. A valószínűségszámítás elemei 2010 22 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematika III. 4. A valószínűségi változó és jellemzői 2010 22 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematika III. 5. Nevezetes valószínűség-eloszlások 2010 17 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematika III. 6. A statisztika alapfogalmai 2010 15 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematika III. 7. Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek 2010 14 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematika III. 8. A szórás és a szóródás egyéb mérőszámai 2010 17 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematika III. 9. Statisztikai hipotézisek 2010 15 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematikai statisztikai elemzések 1. A statisztika alapfogalmai, feladatai, táblázatok, grafikus ábrázolás. Leíró statisztika, osztályozás, gyakorisági sorok 2010 14 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematikai statisztikai elemzések 2. Helyzetmutatók, átlagok, kvantilisek. A szórás és szóródás egyéb mérőszámai. 2010 16 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematikai statisztikai elemzések 3. Becsléselmélet: alapfogalmak, nevezetes statisztikák, intervallum-becslés 2010 23 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematikai statisztikai elemzések 4. Hipotézisvizsgálat: alapfogalmak, egymintás és kétmintás próbák. Illeszkedés- és függetlenségvizsgálat 2010 23 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematikai statisztikai elemzések 5. Kapcsolatvizsgálat: asszociáció, vegyes kapcsolat, korrelációszámítás. Varianciaanalízis (egyszeres osztályozás) 2010 28 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematikai statisztikai elemzések 6. Regressziószámítás: kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió, többváltozós regresszió 2010 18 o. DTT
Závoti József, Dr.: Matematikai statisztikai elemzések 7. Bevezetés az idősorelemzésbe 2010 15 o. DTT
Zima János: A' statistika elmélete 1844 100 o. MEK

Vissza az oldal elejére

FIZIKA
Bödők Zsigmond: Látványos égi jelenségek 2004 71 o. MEK
Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a repülés történetében 2002 146 o. MEK
Csillagászati tankönyv kezdőknek és haladóknak 2003 70 o. MEK
Fábián Jo'sef: Természeti tudomány a' köznépnek A' Babonaságnak orvoslására és a' Köznép közzül való kiirtására 1803 152 o. MEK
Fröhlich Izidor: Báró Eötvös Loránd emlékezete 1929 148kB MEK
Hahn István: Naptári rendszerek és időszámítás 1981 130 o. MEK
Hack Frigyes: Nem vagyok méltó... - Válogatott írások 2001 64 o. MEK
Jedlik Ányos munkásságáról (cikkgyűjtemény) - 100 o. MEK
Keszthelyi Sándor: Napórák Magyarországon - A rögzített napórák katalógusa 1998 1MB MEK
Kisbán Emil: Hell Miksa, a magyar csillagász 1942 19 o. MEK
Kisbán Emil: Tordasi és kálózi Sajnovics János 1942 57 o. MEK
Leonardo Da Vinci válogatott írásai - - MEK
Marx György: A marslakók legendája - 43kB MEK
Marx György: Wigner Jenő 2002 54 o. MEK
Radnai Gyula: Az iskola erővonalai I.-II. 1993 78kB MEK
Regiomontanus (Johannes Müller): Csízió - a csillagászati tudománynak rövid és értelemes leírása 1471 192 o. MEK
Rózsa Sándor, Dr.: Kísérletek pillepalackkal - Szelíd energia füzetek 11. 2010 9 o. MEK
Staar Gyula: "Iszonyú rendet vágtam" - Beszélgetés Simonyi Károllyal 1986 105kB MEK
Staar Gyula: Fénnyel szőtt halhatatlanság - Beszélgetés Bay Zoltánnal 1986 60kB MEK
Tit, Tom: Tom Tit száz kisérlete és produkcziója 1894 228 o. MEK
Tit, Tom: Tom Tit száz ujabb kisérlete 1894 250 o. MEK
Tit, Tom: Tom Tit legujabb 100 kisérlete 1896 256 o. MEK
Tudomány és Technika: Káosz - bevezetés a káoszelméletbe 2002 2,3MB T&T
Varga Márton: A' gyönyörü természet' tudománnya 1808 560 o. KT
Varga Márton: A' tsillagos égnek és a' Föld golyóbissának az Ő tüneménnyeivel eggyütt való természeti előadása, 's megesmértetése 1809 290 o. KT
A magyar csillagászat klasszikusai (cikkgyűjtemény) - 177 o. MEK
A magyar fizika klasszikusai (cikkgyűjtemény) - 126 o. MEK
A méter-mérték behozatalára és a mértékhitelesítésre vonatkozó törvények és rendeletek 1874-1883 1884 234 o. MEK
Ábrahám Ferenc: Megfigyelő eszközök a modern csillagászatban 1998 132kB MEK
Almár - Goják - Kiss - Lévai - Szathmáry - Vinkó: Beszélgetés az asztrobiológiáról 2011 - ME
Almár Iván: A SETI szépsége - Kutatás Földön kívüli civilizációk után 1999 1,8 MB MEK
Almár Iván: Élet az Univerzumban: szabály vagy kivétel? 2002 - ME
Antalffy Tibor: Mi volt előbb - Isten vagy ősrobbanás? 2006 149 o. MEK
Arató István: Természettan - Csillagászat, fénytan, mechanika, hangtan, hőtan 1941 315 o. MEK
Babák György: Alkalmazott fizika (Összefoglaló) 2011 114 o. DTT
Babák György: Méréstechnika 2011 130 o. DTT
Bagaméry - Lévai - Lévai - Szabó - Trócsányi - Vesztergombi: A részecskefizikai kutatások gyakorlati hasznáról 2011 - ME
Barabási Albert-László: Behálózva - A hálózatok csodálatos világa a sejtektől a világhálóig 2005 - ME
Bársony István: Törpe méretek - óriási lehetőségek 2008 - ME
Batta István: A magyar fizikai szaknyelv történetéből 1920 58 o. MEK
Baumgartner Alajos: A fizika története 1913 168 o. MEK
Bencze Gyula: Kell-e félnünk a nukleáris energiától? 2003 - ME
Bennewitz, Apian: A hegedűépítés alapismeretei 1920 342 o. MEK
Bihari Zoltán - Tóbis Zsolt - Sarka Ferenc: Akusztikai és rezgéstani minősítés 2010 153 o. DTT
Bodács István: A Hold és hatása a Földre 2000 215kB MEK
Bor Zsolt: A mindentudó fénysugár: a lézer 2003 - ME
Callanan, Abigail - Noble, Frank - Myers, Trevor - Kovács Kristóf: Fázisdiagramok termodinamikája 2011 - DTT
Csaba György Gábor: A csillagász Hell Miksa írásaiból - 165kB MEK
Csordásné Marton Melinda: Fizikai példatár 1. Optika 2010 38 o. DTT
Csordásné Marton Melinda: Fizikai példatár 2. Mechanika I. 2010 37 o. DTT
Csordásné Marton Melinda: Fizikai példatár 3. Mechanika II. 2010 32 o. DTT
Csordásné Marton Melinda: Fizikai példatár 4. Elektromosságtan 2010 29 o. DTT
Czifra - Drégelyi-Kiss - Galla - Huba - Kis - Petróczky: Méréstechnika 2012 1050 o. DTT
Czógler Alajos: A fizika története életrajzokban 1882 2,8MB MEK
Dalmady Zoltán, Dr.: Mendemondák a természettudomány köréből 1909 410 o. MEK
Eötvös Loránd munkái és méltatása (dolgozatok és dokumentumok gyűjteménye) - 11,7MB MEK
Érdi Péter: Teremtett valóság (tanulmánygyűjtemény) 2000 - MEK
Faigel Gyula: Mire jó a röntgenvonalzó? - Az atomi szerkezet meghatározása röntgensugárzással 2005 - ME
Fizikai Kislexikon Oxford-Typotex 2007 494 o. DTT
Fodor Zoltán: A világ keletkezése és az elemi részek fizikája 2005 - ME
Frank Dénes Dániel: Nem az égben van - A csillaghit története a kezdetektől 2006 132 o. MEK
Fuhr, Karl: A hegedű akusztikai rejtélyei - A hegedűhang probléma végleges megoldása fizikusoknak, hegedűépítőknek és zenészeknek 1926 121 o. MEK
Galántai Zoltán, Dr.: Nagyon távoli jövő - cikkgyűjtemény 2005 118 o. MEK
Galántai Zoltán, Dr.: Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek - A földönkívüli élet kutatásának kultúrtörténete 1996 139 o. MEK
Galántai Zoltán, Dr.: Silentium Universi - Az evolúciótól az idegen civilizációkig - cikkgyűjtemény 2000 118 o. MEK
Galilei, Galileo: Párbeszédek 1632 82 o. MEK
Garzó Zoltán, Dr.: Exobolygó kalauz - Az exobolygók izgalmas világa 2011 36 o. MEK
Garzó Zoltán, Dr.: Feltáruló Naprendszerünk 2013 51 o. MEK
Garzó Zoltán, Dr.: Hubble - A kitáruló Univerzum 2010 50 o. MEK
Garzó Zoltán, Dr.: Sci-Fi és valóság - avagy Elmélkedések 2010 65 o. MEK
Garzó Zoltán, Dr.: Újra Sci-Fi és valóság 2015 69 o. MEK
Gerzson Miklós, Dr.: Méréselmélet 2011 71 o. DTT
Green, Andrew - Myers, Trevor - Kovács Kristóf: Az egyensúlyi fázisdiagramok alapjai 2011 - DTT
Gyulai József: Az emberiség útja a nanovilág felé 2003 - ME
Hargittai István: Teller-évszázad? 2008 - ME
Horváth Zalán: Mikrokozmosz - világunk építőköveinek kutatása 2003 - ME
Humphreys, John - Tanovic, Boban - Kovács Kristóf: Diszlokációk 2011 - DTT
Jéki László: Sugárözönben élünk 2002 - ME
Kálmán Erika: A nanotechnológia: a XXI. század technikai forradalma 2008 - ME
Károlyházi Frigyes, Dr.: Igaz varázslat 1676 182 o. MEK
Katona Mihály: A' föld' mathematica leírása a' világ alkotmányával együt... a felsőbb oskolákbeli tanulók... számára 1814 441 o. MEK
Kertész János: Digitális lábnyomokat követve 2008 - ME
Kiss László: Földön kívüli Földek? - Az asztrobiológia megalapozása a csillagászat módszereivel 2011 - ME
Klein Tamás: A Nap és a naptevékenység földi hatásai 2000 1,1MB MEK
Kolláth Zoltán: A csillagbelső hangjai - a modern szférák zenéje 2005 - ME
Kovács Emil: Akusztikai- és számarányok a gitárok formatervezésében 2009 92 o. MEK
Kövesligethy Radó, Dr.: Mathematikai és csillagászati földrajz 1899 943 o. MEK
Kroó Norbert: Hol vannak a fizikai tudás határai? 2002 - ME
Kroó Norbert: A fény fizikája 2005 - ME
Lévay Ede, Dr.: Fizikai példatár I. - Mechanika, akusztika és optika 1908 70 o. MEK
Lévay Ede, Dr.: Fizikai példatár II. - Hőtan, elektromágnesség és elektromosságtan 1909 65 o. MEK
Lévai Péter: A teljesség felé? - A CERN nagy hadronütköztetője az emberiség szolgálatában 2011 - ME
Lucz Géza: A hálózat használata a csillagászat és az űrkutatás területén (NIIF Információs füzetek) 1995 82kB MEK
Lukács Manuéla, Dr.: A világ alaptörvény kutatásának kezdetei - A nagy ókori gondolkodók 2009 218 o. MEK
Lukács Manuéla, Dr.: A világ alaptörvény kutatásának új útjai - A természettudományok újjászületése 2010 251 o. MEK
Lukács Manuéla, Dr. - Lukács István: Az élet kialakulásának kutatása a Naprendszerben I. rész 2014 384 o. MEK
Lukács Manuéla, Dr.: Világképek a középkorban - Az ókori kozmológiai elméletek átmentése 2009 137 o. MEK
Magyar ipari szabadalmak 1787-1820 - 37 o. MEK
Meskó Attila: Rugalmas hullámok a földben 1994 184 o. MEK
Metrológia - Átfogó áttekintés a hivatalos méréstechnikáról, fogalmak és jogszabályok 2006 - MO
Mihály György: Enciklopédia egy tű hegyén? - Napjaink nanotechnológiája 2011 - ME
Mihály György: Mire jó a kvantumfizika? 2003 - ME
Mojzes Imre, Dr.: A Kalocsai Haynald Obszervatórium története 1986 270kB MEK
Nagy Károly: Einstein hatása a 20. század fizikájára 2005 - ME
Nagy Sándor: Bevezetés a nukleáris tudományba (nemfizikusoknak) 2012 172 o. MEK
Palló Gábor: A magyar tudós-zsenik 2003 - ME
Patkós András: A Mindenség mérése 2003 - ME
Petrovay Kristóf: A Nap kapujában 2006 - ME
Plinius Secundus, Caius: A természet históriája - csillagászati és földrajzi ismeretek az ókorban i.sz.79 203 o. MEK
Pongrácz Pál, Dr.: A hegedű fizikája 2004 190 o. MEK
Pongrácz Pál, Dr.: A hegedűről ma Hagyományok, tévelygések, távlatok 2009 245 o. MEK
Pór Gábor, Dr.: Méréstechnika 2013 - DTT
Radnai Gyula: Jedlik Ányos 1996 85kB MEK
Radnai Gyula: Az Eötvös-versenyek feladatai II. 1989-1997 1997 102 o. DTT
Sólyom Jenő: Az alacsony hőmérsekletek titkai 2003 - ME
Szabó Gábor: Hogyan lehet egyszerre játékos és tudományos a fizika? 2006 - ME
Szabó Gábor: Lézerek és alkalmazásaik 2008 - ME
Szabó Gábor: Milyen messzire esett Newton almája? - A fizikai gondolkodásmód és a természettudományok 2005 - ME
Szalay Istvánné: A hálózat használata a fizika területén (NIIF Információs füzetek) 1997 855kB MEK
Szegő Károly: Környezetünk: a Naprendszer 2002 - ME
Todd, David P., Dr.: Népszerű csillagászat 1901 582 o. MEK
Tombor Antal: Mi van a konnektor mögött? 2006 - ME
Tóth Mikolai István: Mérőedényeknek quadrát ölekhez való törvényes egyeztetéséről, nem különben közértelemhez alkalmazott telkek megmérése módjáról 1839 82 o. MEK
Vajda Emil, Dr.: A hegedű 1902 378 o. MEK
Vargha Domokosné: Zách János Ferenc (1754-1832) csillagász - 136 o. MEK
Vekerdi László: Így él Galilei 1997 651kB MEK
Vicsek Tamás: Rend és rendezetlen 2002 - ME
Világítástechnikai kislexikon 2001 137 o. MEK
Vonderviszt Ferenc: A négymilliárd éves nanotechnológia 2004 - ME
Wonaszek A. Antal: Astronomia 1902 50 o. MEK
Závodszky Péter: Fehérjék - a szerkezettől a funkcióig, a fizikától a biológiáig 2005 - ME
Zemplén Jolán, M. - Egyed László: Eötvös Loránd 1970 125 o. MEK
Zemplén Jolán, M.: A magyarországi fizika története 1711-ig 1959 322 o. MEK
Zoletnik Sándor: Magfúzió - energiaforrás a jövőnek 2007 - ME
Baranyi Károly: A fizikai gondolkodás iskolája 1-3 Mechanika, termodinamika, elektrodinamika, optika, atomfizika, 1992 1092 o. MEK
Bárdos László: Számítógép szimulációk a líceumi geometriai optika tárgykörében 2008 81 o. MEK
Barnaföldi Gergely Gábor: Fizika és Geometria 1997 166 o. MEK
Bartha István: Villamosságtan Alapfogalmak, villámvédelem, energiaelosztás, EMC védelem 2013 134 o. DTT
Bera József - Pokorádi László: Helikopterzaj elmélete és gyakorlata 2010 201 o. MEK
Cserepes László - Petrovay Kristóf: Kozmikus fizika 2001 226 o. MEK
E. Szabó László: A nyitott jövő problémája 2002 214 o. DTT
Érdi Bálint: Égi mechanika 1996 429 o. MEK
Farkas Henrik - Wittmann Marian: Fizikai alapismeretek 2005 88 o. MO
Geda Gábor: Modellezés és szimuláció az oktatásban 2011 107 o. DTT
Héricz Dalma: Vetítő ernyő vizsgálata mobil 3D kivetítő rendszerhez 2013 45 o. DTT
Író Béla, Dr. - Zsenák Ferenc, Dr.: Hő és áramlástan 2000 - SzE
Jánosi Imre, Dr. - Tél Tamás, Dr.: Bevezetés a környezeti áramlások fizikájába Légköri, óceáni folyamatok és éghajlati hatásaik 2012 199 o. DTT
Kiss Ádám, Dr. - Tasnádi Péter, Dr.: Környezetfizika 2012 307 o. DTT
Kosztyán Zsolt Tibor: Színi hiba csökkentése tristimulusos színinger-mérő berendezések és számítógépes bemeneti eszközök esetén 2011 170 o. MEK
Kovács Endre - Paripás Béla: Fizika I. 2011 215 o. DTT
Kovács Endre - Paripás Béla: Fizika II. 2011 169 o. DTT
Lajos Tamás: Az áramlástan alapjai 1992 195 o. MEK
Lakatos Ákos, Dr.: Hőtan, áramlástan 2013 131 o. DTT
Louhenkilpi, Seppo - Verő Balázs: Anyagtudományi folyamatszimuláció - Diffúziós folyamatok modellezése 2011 - DTT
Louhenkilpi, Seppo - Felde Imre: Anyagtudományi folyamatszimuláció - Hőkezelés modellezése 2011 - DTT
Louhenkilpi, Seppo - Felde Imre: Anyagtudományi folyamatszimuláció - Hőátadás modellezése 2011 - DTT
Louhenkilpi, Seppo - Verő Balázs: Anyagtudományi folyamatszimuláció - Véges differencia modul 2011 - DTT
Louhenkilpi, Seppo - Felde Imre: Anyagtudományi folyamatszimuláció és ipari adaptáció II. - Folyamatos lágyítás modellezése 2011 - DTT
Louhenkilpi, Seppo - Réger Mihály: Anyagtudományi folyamatszimuláció és ipari adaptáció II. - Folyamatos öntés modellezése 2011 - DTT
Louhenkilpi, Seppo - Szabó Zoltán: Anyagtudományi folyamatszimuláció és ipari adaptáció II. - LD konverter modellezése 2011 - DTT
Louhenkilpi, Seppo - Felde Imre: Anyagtudományi folyamatszimuláció és ipari adaptáció II. - Lézeres felületmódosítás modellezése 2011 - DTT
Lukács Béla: Utazások térben, időben és téridőben 1989 71 o. MEK
Macsuga János, Dr. - Paripás Béla, Dr. - Dömötör Csaba: Fénytan, színdinamika 2011 205 o. DTT
Macsuga János, Dr. - Paripás Béla, Dr. - Dömötör Csaba: Fénytan, színdinamika film 2011 - DTT
Nándori Ottó: A mindenség üzenete 2001 200 o. MEK
Nándori Ottó: Abszolút egyidejűség - Avagy mi volt Einstein legnagyobb tévedése? 2003 80 o. MEK
Nándori Ottó: Gömb és fény avagy Isten univerzuma 2005 150 o. MEK
Nándori Ottó: Logikai aspektusok 1990 82 o. MEK
Páczelt István - Mróz, Zenon: Állandósult hőtani-rugalmasságtani kopási problémák numerikus vizsgálata 2011 49 o. MEK
Pattantyús Á. Géza: Gyakorlati áramlástan 1959 444 o. MEK
Planck, Max: Válogatott írások 1945 520 kB MEK
Rohács József - Gausz Zsanna - Gausz Tamás: Aerodinamika 2012 225 o. DTT
Sailer Kornél: Szimmetriák és megmaradási törvények 1992 137 o. MEK
Sándor Bulcsú: Egy egyszerű mechanikai rendszer komplex fázistere 2013 42 o. DTT
Sánta Imre, Dr. - Gausz Tamás, Dr.: Hő- és áramlástan I. 2012 272 o. DTT
Sánta Imre, Dr. - Gausz Tamás, Dr.: Hő- és áramlástan II. 2012 301 o. DTT
Sasvári - Tél - Geszti - Boschán - Pázsit - Hegyi: Környezeti áramlások 1979 290 o. TT
Szabó Gábor, Dr. - Péter Szabó István: Alkalmazott műszaki hőtan 2003 190 o. SZÉF
Szabó László, E.: A nyitott jövő problémája 2002 256 o. MEK
Szatmáry Zoltán: Mérések kiértékelése 2002 293 o. MEK
Szeidl György: A peremelem módszer integrálegyenletei 1999 127 o. MEK
Tanovic - Dunning - Withers - Kovács: A gumi rugalmasságának alapjai 2011 - DTT
Tanovic - Dunning - Kovács: Polimerek deformációja 2011 - DTT
Tassy András: A hegedűkorpusz statikus feszültségeloszlásának számítógépes analízise 1998 97 o. MEK
Tél Tamás: Környezeti áramlások 2003 290 o. TT
Váray Károly: A Váray-féle kvantummechanikai elektronszerkezeti periódusos rendszer 2005 102 o. MEK
Varga József, Dr.: Orvosi-biológiai izotóplaboratóriumok sugárvédelme 2011 105 o. DTT
Vassy Zoltán: Schrödingerék macskája és más történetek - A kvantumfizika világképéről - józan ésszel - 190kB MEK
Wersényi György: A térbeli hallás 1996 91kB MEK

Vissza az oldal elejére

KÉMIA
Rózsa Sándor, Dr.: Ökolabor hulladékból - 25 kísérlettel - Szelíd energia füzetek 7. 2004 22 o. MEK
A magyar vegyészet arcképcsarnoka - 81 o. MEK
Buchwald Péter - Bodor A. András: A gyógynövényektől a megtervezett gyógyszerekig - A gyógyszerkutatás múltja, jelene és lehetőségei 1981 194 o. MEK
Czvikovszky Tibor: Lehet-e "zöld" a műanyag? 2005 - ME
Gánti Tibor: Az élet általános elmélete 2000 202 o. MEK
Gáspár Attil, Dr.: Lángspektrometria 2000 28 o. KFKI
Goodhew, Peter J - Green, Andrew - Kovács Kristóf: Bevezetés a Kristályos anyagok elektronszerkezetébe 2011 - DTT
Green, Andrew - Humphreys, John - Mackenzie, Ross - Kovács Kristóf: A ponthibák alapjai 2011 - DTT
Kálmán Erika: A delhi vasoszloptól a molekuláris építészetig - Új perspektívák a kémiában 2004 - ME
Kémiatörténet cikkgyűjtemény - - KFKI
Klement Zoltán: Önvédelem a növényvilágban 2003 - ME
Kókai Zoltán, Dr. - Sipos László, Dr.: Érzékszervi minősítés Élelmiszerminősítés - Elméleti alapok és esettanulmányok 2011 - DTT
Kosutány Tamás, Dr.: Az Országos M. Kir. Chemiai Intézet és Központi Vegykisérleti Állomás 25 éves működése - Emlékirat és beszámoló 1907 66 o. MEK
Kovács - Nyulászi - Fekete - Könczöl - Terleczky: Általános kémiai laboratóriumi gyakorlatok 2011 403 o. DTT
Markó László: Szerves Kémia I. 2005 142 o. DTT
Marshall, Greame - Evans, Paul - Green, Andrew - Kovács Kristóf: Alumnium ötvözetek Feldolgozás 2011 - DTT
Marshall, Greame - Evans, Paul - Green, Andrew - Kovács Kristóf: Alumnium ötvözetek Felkeményedés 2011 - DTT
Marshall, Greame - Evans, Paul - Green, Andrew - Kovács Kristóf: Alumnium ötvözetek Rendszerek 2011 - DTT
Móra László - Próder István: A magyar kémia és vegyipar kronológiája 1800-1944 - 95 o. MEK
Kémiai Kislexikon Oxford-Typotex 2007 476 o. DTT
Poppe - Nagy - Hornyánszky - Boros: Sztereoszelektív szintézisek 2011 194 o. DTT
Proszt János, Dr.: A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban 1938 54 o. MEK
Rácz Istvánné, Dr.: Vízkémia I. 2011 179 o. DTT
Rácz Istvánné, Dr.: Vízkémia II. 2011 104 o. DTT
Sohár Pál: Kulcs a molekulaszerkezethez: Mágneses magrezonancia-spektroszkópia 2007 - ME
Szabadváry Ferenc: A magyar kémia művelődéstörténete 1998 175 o. DTT
Szathmáry László: Adalékok a magyar kémia és vegyipar történetéhez 1940 8 MB MEK
Szántay Csaba: Gyógyszereink és a szimmetria 2004 - ME
Szitnyai József: Történelme az alsó-magyarországi kémlőintézet egyesületének és az ércz- és fémpróbavételnek ugyanazon bányakerületben 1893 236 o. MEK
Tóth Gyula: A magyarországi ivóvizek chemiai elemzése 1911 334 o. MEK
Abrankó - Dernovics - Fodor - Gyepes - Jókainé - Woller: Hagyományos, gyors és automatizált módszerek alkalmazása élelmiszerek kémiai vizsgálatára 2012 - DTT
Balla - Bán - Lovas - Szabó: Anyagismeret - a járműgyártás szakembereinek 2011 240 o. DTT
Balogh Kálmán: Gyógyszertan 1866 479 o. MEK
Bárány - Baumli - Emmer - Hutkainé - Némethné - Báder: Fizikai kémia műszakiaknak 2010 763 o. DTT
Bárány - Baumli - Emmer - Hutkainé - Némethné - Báder: Fizikai kémia műszakiaknak filmek 2010 - DTT
Barkács - Bartholy - Kiss - Pongrácz - Reskóné - Salma - Sohárné - Tóth: Környezetkémia 2012 341 o. DTT
Beinrohr Ernő, Dr.: Környezeti analitikai kémia 2000 - SzE
Benkő - Kőmívesné - Stankovics: Kémiai alapok 2011 717 o. DTT
Czvikovszky Tibor - Nagy Péter - Gaál János: A polimertechnika alapjai 1999 - DTT
Elter András - Korim Ildikó: Szilárdtestkémia 1988 121 o. MEK
Faigl - Kovács - Mátravölgyi - Thurner: Gyógyszerkémiai alapfolyamatok 2011 238 o. DTT
Faigl - Szeghy - Kovács - Mátravölgyi: Gyógyszerek 2011 246 o. DTT
Gáspár Vilmos: Nemlineáris kémiai dinamika (oszcilláció, káosz és mintázatképződés) 2000 - KFKI
Hornyánszky - Poppe - Hazai - Nagy - Tóth: Szerves kémiai praktikum 2011 322 o. DTT
Hórvölgyi Zoltán, Dr: A nanotechnológia kolloidkémiai alapjai 2011 146 o. DTT
Jókainé Szatura Zsuzsanna: Általános és szervetlen kémia 1995 107 o. MO
Kendi Finály István: A növényi festékek 1941 - KFKI
Lakatos - Bánhidi - Lengyel - Lovrity - Muránszky: Analitikai kémia anyagmérnököknek 2011 592 o. DTT
Lakatos - Bánhidi - Lengyel - Lovrity - Muránszky: Analitikai kémia anyagmérnököknek - filmek 2011 - DTT
László - Grofcsik - Kállay - Kubinyi: Fizikai Kémia I. Kémiai termodinamika 2011 204 o. DTT
László Krisztina, Dr.: Felületek fizikai kémiája 2011 69 o. DTT
Milakovszky László: Galvanoplasztika és galvanosztégia 1925 85 o. MEK
Mink János, Dr.: Az infravörös és Raman spektroszkópia alapjai 2000 45 o. MO
Mitsa Volodomir, Dr. - Holomb Roman, Dr. - Veres Miklós, Dr. - Koós Margit, Dr.: Raman szórás nanoszerkezetű kalkogenid üvegekben 2009 108 o. MEK
Pátzay - Tungler - Mika: Kémiai technológia 2011 273 o. DTT
Pécs Miklós, Dr.: Fermentációs feldolgozási műveletek 2011 237 o. DTT
Pokol - Gyurcsányi - Simon - Bezúr - Horvai - Horváth - Dudás: Analitikai kémia 2011 410 o. DTT
Posta József, Dr.: Atomabszorpciós spektrometria 2008 168 o. DTT
Póta György: Kémiai hullámok oldatokban 2000 - KFKI
Szakács Zoltán - Váradi József: Matematikai hálók a kémiai elemek rendszerén 1985 23 o. MEK
Szilágyi - Bódiss - László - Sztraka: Fizikai kémia laboratóriumi gyakorlatok 2011 135 o. DTT
Tóth Zoltán: Hogyan rendezzünk reakcióegyenleteket? 1997 - KFKI
Tőkés Béla - Dónáth-Nagy Gabriella: Kémiai előadások és laboratóriumi gyakorlatok 2002 276 o. MEK
Varga, R. - Lukács - Török - Harangi: Analitikai módszerek a geokémiában 2003 46 o. MO
Váray Károly: A Váray-féle kvantummechanikai elektronszerkezeti periódusos rendszer 2005 102 o. MEK
Wagner Ödön, Dr. - Pasinszki Tibor, Dr.: Szervetlen kémiai laboratóriumi gyakorlatok 2011 364 o. DTT
Wamser, Carl C.: Szerves kémia 1996 - KFKI

Vissza az oldal elejére

BIOLÓGIA
Brehm, Alfred Edmund: Az állatok világa 1927 10 MB MEK
Dixon, Bernard: Genetika és az élet 1993 2 MB MEK
Donászy Ferenc: Hómezők hősei 1900 62 o. MEK
Donászy Ferenc: Oroszlánok és tigrisek közt 1900 172 o. MEK
Donászy Ferenc: Őserdőkön, tengereken Természeti képek és vadászkalandok mind az öt világrészből 1894 366 o. MEK
Fábián Jo'sef: Természeti tudomány a' köznépnek A' Babonaságnak orvoslására és a' Köznép közzül való kiirtására 1803 152 o. MEK
Grew, E. S.: A modern geológia - a történelem előtti állatvilág leírásával 1914 122 o. MEK
Harka Ákos, Dr. - Sallai Zoltán: Magyarország halfaunája 2004 229 o. DTT
Herman Ottó - Chernel István: Madaraink 1901 10 MB MEK
Herman Ottó: A magyar halászat könyve 1887 930 o. MEK
Herman Ottó: Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága 1892 - MEK
Herman Ottó: Az északi madárhegyek tájáról 1893 - MEK
Herman Ottó: Az állatok védelme 1883 121 o. MEK
Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról - A földmivelő, kertészkedő, halászó és pásztorkodó magyarság használatára 1901 124 o. MEK
Herman Ottó: A magyar nép arcza és jelleme 1902 246 o. MEK
Herman Ottó: Magyarország pók-faunája 1876 712 o. MEK
Herman Ottó: Petényi J. S. a magyar tudományos madártan megalapítója 1891 131 o. MEK
Herman Ottó: Petényi Salamon János (1799-1855) 1903 31 o. MEK
Hollós László, Dr.: Kútak, geológiai viszonyok. Növényzet. - Kecskemét multja és jelene 1896 120 o. MEK
Hudák - Demeter - Papp: Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei 2009 32 o. MEK
Klug Nándor: Az érzékszervek élettana 1896 4 MB MEK
Lambrecht Kálmán: Az ősvilági élet 1938 135 o. MEK
Lambrecht Kálmán: Herman Ottó - Az utolsó magyar polihisztor élete és kora 2 MB MEK
Leonardo Da Vinci válogatott írásai - - MEK
Patay László: Szelidíts meg! - A hobby-állattartás aranykönyve 1994 241 o. MEK
Rapaics Raymund: A magyarság virágai 1932 223 o. DTT
Rapaics Raymund: Magyar kertek - A kertművészet Magyarországon 1940 309 o. MEK
Sárvári Eöry Andor: Az állatország képekben A mulatni szerető ifjúság használatára 1863 270 o. MEK
Schaffer X. Ferenc: Általános geológia 1919 335 o. MEK
Siman, Stefan: A 10 leggyakoribb KUTYA betegség 2011 27 o. MEK
Sóvágó Mihály: Hajdúböszörmény madarai 1999 162 o. MEK
Szilágyi Ferenc: Fák és cserjék 2001 6 MB MEK
Szinák János - Veress István: Kutyatár Minden ami az ebekről tudható 1998 1648 o. DTT
Tasnádi Kubacska András: Gyűjtés hegyen-völgyön 1942 117 o. MEK
Vass Csaba: Míg élők közt leszel élő - globalizáció 2000 228 o. MEK
Abafi-Aigner Lajos: Magyarország lepkéi Tekintettel Európa többi országainak lepke-faunájára 1907 287 o. MEK
Ádám László - Hegyessy Gábor: Abaúj és Zemplén tájainak ragadozó vízibogarai (Coleoptera) 2004 99 o. MEK
Ádám László - Hegyessy Gábor: Adatok a Zempléni-hegység, a Hernád-völgy, a Bodrogköz, a Rétköz és a Taktaköz holyvafaunájához (Coleoptera) 2001 251 o. MEK
Ádám László: A Bakony és a Vértes holyvafaunája (Coleoptera: Staphylinidae) 2004 264 o. MEK
Ádám Veronika: Mindennapi kenyerünk, mindennapi kalóriánk 2004 - ME
Agricola, Georgius: A föld alatti élőlények 1556 152 o. MEK
Andrasovszky József: Adatok Galatia és Lycaonia flórájához 1914 106 o. MEK
Augustin Béla - Darvas Ferenc - Schneider József: A gyógy- és vegyiipari-növények termesztése 1922 88 o. MEK
Az elsőgenerációs géntechnológiai úton módosított növények megítélésének magyarországi háttere - Összefoglaló válogatás 2011 216 o. MEK
Balázs Ervin: Genetikailag módosított szervezetek - tények, remények, fikció? 2006 - ME
Barabási Albert László: Amit ma megtehetsz, megteszed holnap is - Kiszámítható-e az emberi viselkedés dinamikája? 2011 - ME
Bárdos László – Husvéth Ferenc – Kovács Melinda: Gazdasági állatok anatómiájának és élettanának alapjai 2007 289 o. DTT
Bartha Dénes, Dr.: Magyarország fa- és cserjefajai 1999 228 o. DTT
Bercsek Péter: Az orgona 1973 206 o. MEK
Bereczki Máté: Gyümölcsészeti vázlatok 1877 2190 o. MEK
Berki - Boldizsár - Szabó - Talabér - Varecza: Jelátvitel (Orvosi biotechnológia) 2011 162 o. DTT
Bicsérdy Gyula, Dr. - Egri Borisz, Dr. - Sugár László, Dr. - Sztojkov Vladov, Dr.: Vadbetegségek 2007 150 o. DTT
Biológiai kislexikon Oxford-Typotex 2007 680 o. DTT
Bogsch László: Földünk története 1943 36 o. MEK
Bomhér Gyula: "Székelyföldi" ehető és értékesíthető gombák 1940 64 o. MEK
Borhidi Attila: A növények társadalma 2002 - ME
Borhidi Attila: Magyarország növénytársulásai 2003 579 o. DTT
Bölsche, Wilhelm: Az állatok családfája 1919 44 o. MEK
Bölsche, Wilhelm: A bacillustól a majomemberig 1910 279 o. MEK
Bölsche, Wilhelm: Az ember származása 1919 50 o. MEK
Brassai Sámuel munkássága cikkgyűjtemény - 108 o. MEK
Braun Soma, Dr.: A primitiv kultura Bevezetés az ősemberrel foglalkozó tudományba 1924 265 o. MEK
Charliespiral: Töredék természetből, kultúrából 2014 198 o. MEK
Chernel István: Magyarország madarai különös tekintettel gazdasági jelentőségökre 1899 415 o. MEK
Csapody Vera: Színes atlasz "Magyarország kultúrflórájá"-hoz 1961 - MEK
Csanády Jenő: Agarászat 1900 188 o. MEK
Csányi Vilmos: Az emberi természet biológiai gyökerei 2003 - ME
Csányi Vilmos: Van ott valaki? - állati elme, emberi természet 2000 260 o. MEK
Csépe Valéria: Miért csak az ember olvas? 2007 - ME
Cserey Adolf, Dr.: Az állatok természetrajza 1903 170 o. MEK
Cserey Adolf, Dr.: Gombaisme 1902 168 o. MEK
Cserey Adolf, Dr.: Kis növényhatározó 1900 202 o. MEK
Csermely Péter: Hálózatok sejtjeinkben és körülöttünk 2005 - ME
Csicsay Alajos: Szlovákia védett ásványai és kövületei 2006 137 o. MEK
Csiszár Ágnes: Inváziós növényfajok Magyarországon 2012 366 o. MEK
Csoknya Mária - Wilhelm Márta: A sportmozgások biológiai alapjai I. 2011 242 o. DTT
Csontos - Anton - Bózsing - Cseresnyés - Halbritter - Tamás: Feketefenyveseink kutatása 2007 100 o. MEK
Daday Jenő, Dr.: Rovartani műszótár - A leiró rovartan legfontosabb műszavainak foglalatja 1894 68 o. MEK
Damjanovich Sándor: Lehet-e a molekulákra csomót kötni? - A biofizika eszköztárának szerepe a jövő orvostudományában 2004 - ME
Darvas Béla: Mezőgazdasági géntechnológia - elsőgenerációs GM-növények, Országgyűlési Nyílt Nap 2006 168 o. MEK
Darvas Béla: Virágot Oikosnak - Kísértések kémiai és genetikai biztonságunk ürügyén 2000 434 o. MEK
Darvas - Polgár - Schwarczinger - Turóczi: A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon 2008 129 o. MEK
Darwin, Charles: A fajok eredete Természetes kiválasztás útján - ford. Kampis György (1999) 1872 - MEK
Darwin, Charles: Fajok keletkezése természetes kiválasztás útján vagy Az életrevalóbb tenyészfajok boldogulása a létért való küzdelemben - ford. Mikes Lajos (1911) 1872 644 o. MEK
Dávid Árpád, Dr.: Paleontológia 2011 71 o. DTT
Dawkins, Richard: A hódító gén 1982 1 MB konyv
Degen Árpád, Dr.: A magyar korona országainak tizenkét új növénye 1907 28 o. MEK
Demeter - Gyulai - Hoitsy - Pongrácz - Szitta: A Délkeleti-Bükk természeti értékei 2002 44 o. MEK
Dennett, Daniel C.: Micsoda elmék - A tudatosság megértése felé 1996 370 kB konyv
Diamond, Jared: Miért élvezet a szex? - Az emberi szexualitás evolúciója 1997 84 o. MEK
Diezel, Carl Emil: Az apróvad vadászata 1899 839 o. MEK
Diószegi Sámuel - Fazekas Mihály: Magyar fűvész könyv 1807 318 o. MEK
Dublecz Károly: Állati termékek táplálkozás-élettani szerepe 2011 34 o. DTT
Dudits Dénes: A növények szexuális életének molekuláris titkai 2004 - ME
Entz Géza: Tanulmányok a véglények köréből 1888 488 o. MEK
Erdei Anna: Hogyan véd és mikor árt immunrendszerünk? 2003 - ME
Erdei Anna: Immunrendszerünk - kétélű kard 2008 - ME
Erdély folyóinak természeti állapota - Kémiai és ökológiai vízminősítés a rekonstrukció megalapozására 2003 296 o. MEK
Falus András: A genetika, immunológia és az informatika összefogása nagy népbetegségek elleni küzdelemben 2008 - ME
Falus - Kovács - Lévai - Molnár - Sándor - Simon: A genomika alkalmazása és kérdései - megoldás csak együtt! 2011 - ME
Falus András: Génjeink: sors vagy valószínűség? - "Az őssejtig vagyok minden ős" 2003 - ME
Falus András: Génjeinkben az egészség? - Öröklődés és életmód a 21. században 2011 - ME
Faragó Tibor, Dr. - Schmuck Erzsébet, Dr.: A biológiai sokféleség megőrzése - Az élet sokszínűsége 2012 47 o. MEK
Farkas Zoltán: Az egyén, a környezet és a cselekvés - Társadalomelmélet 2. 2004 81 o. MEK
Fehér György: A háziállatok funkcionális anatómiája 2004 1370 o. DTT
Fidrich Róbert: Globalizáció és környezet 2002 28 o. MEK
Filarszky Nándor, Dr.: A charafélék (Characeae L. Cl. Richard) különös tekintettel a magyarországi fajokra 1893 166 o. MEK
Fődi - Babulka, Dr. - Szabó, Dr.: A kínai hernyógomba (Cordyceps sinensis) 2012 48 o. MEK
Fődi - Babulka, Dr. - Szabó, Dr.: A pecsétviaszgomba (Ganoderma lucidum) 2012 40 o. MEK
Földi János: Rövid kritika és rajzolat a magyar füvésztudományról 1793 64 o. MEK
Földi János: Természeti história - A' Linne Systémája szerént 1801 238 o. MEK
Fónagy József: A vizsla idomítása (Függelék: A beteg ebek gyógykezelése) 1904 259 o. MEK
Francé, Raoul: A növények érzéki és szerelmi élete - A darwinizmus mai állása 1907 323 o. MEK
Freund Tamás: Hullámtörés - a marihuána hatása az agyhullámokra és a memóriára 2004 - ME
Fridvaldszky János: Értekezés a szkumpiáról avagy a Cotinus Coriaria növényről 1773 62 o. MEK
Gánti Tibor: Az élet általános elmélete 2000 202 o. MEK
Gönczi Lajos: Udvarhelymegye flórájának főbb vonásai 1890 46 o. MEK
Gönczy Pál: Pestmegye és tájéka viránya 1879 496 o. MEK
Gráf László: Fehérjeszobrászat - Az alkotás öröme és haszna 2005 - ME
Győrffy István: Erdély virágtalan növényei - (Cryptogamae) a kutatás jövőtnéző megvilágításában 1943 47 o. MEK
Haeberle, E.J.: Szexuális funkciózavarok és kezelésük 2001 46 o. MEK
Haeberle, E.J.: Emberi reprodukció - 58 o. MEK
Haeberle, E.J.: Nemiség: szervek és funkciók - 49 o. MEK
Hajósné Dr. Novák Márta: Genetikai variabilitás a növénynemesítésben: Molekuláris diagnosztika 1999 164 o. DTT
Hámori József: Mit tud az emberi agy? 2002 - ME
Hanák János: Természetrajz - Emlősök és madarak képes természetrajza 1845 480 o. MEK
Hankó Béla: Székely lovak 1943 72 o. MEK
Hazslinszky Frigyes: A Magyar Birodalom zuzmó-flórája 1884 320 o. MEK
Hazslinszky Frigyes: A Magyar Birodalom moh-flórája 1885 290 o. MEK
Hazslinszky Frigyes: Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve 1872 571 o. MEK
Henkey Gyula, Dr.: Felvidéki magyarok népességtörténete és etnikai embertani képe 1998 76 o. MEK
Henkey Gyula, Dr.: Fülöpszállási kunok embertani vizsgálata 1961 60 o. MEK
Henkey Gyula, Dr. - Kalmár Sándor: Heves megyei palócok etnikai embertani vizsgálata 1979 88 o. MEK
Henkey Gyula, Dr.: Jellegzetes embertípusok Kecskeméten és környékén 1961 96 o. MEK
Henkey Gyula, Dr.: A Kárpát-medence népeinek etnikai embertani képe 1993 31 o. MEK
Henkey Gyula, Dr.: A magyarság és más kárpát-medencei népek etnikai embertani vizsgálata 2002 212 o. MEK
Henkey Gyula, Dr.: Őseink nyomában A magyarság etnikai embertani képe 1993 161 o. MEK
Henkey Gyula, Dr.: Szeremlei magyarok embertani vizsgálata 1961 52 o. MEK
Herman Ottó: A halgazdaság rövid foglalatja 1888 217 o. MEK
Herman Ottó: Az átalakulások világáról - válogatás Herman Ottó természettudományos, nyelvészeti és archeológiai írásaiból - - MEK
Heszky László: Transzgénikus növények - Az emberiség diadala vagy félelme? 2006 - ME
Horváth Géza: Magyarország bodobácsféléinek magánrajza 1875 130 o. MEK
Horváth József, Dr. - Gáborjányi Richard, Dr.: Növényvírusok és virológiai vizsgálati módszerek 1999 456 o. DTT
Horváth Márton - Demeter Iván: Madarak és légvezetékek 2010 44 o. MEK
Hufnagel Levente - Sipkay Csaba: A klímaváltozás hatása ökológiai folyamatokra és közösségekre 2010 531 o. MEK
Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása 1865 1972 o. KT
Imreh Sz. István: A kromoszóma 1986 327 o. MEK
Isten állatkertje - Válogatás a középkor és a reneszánsz állatleírásaiból 2004 620 kB MEK
Iván László: Öregedés: Örök Ifjúság? 2004 - ME
Jablonowski József: A mezei pockok (egerek) ellen való védekezés Tekintettel kötelező tavaszi irtásukra 1913 60 o. MEK
Jost Péter: Növények és gaz a természetes gyógykezelésben Rövid ismertetés bizonyos gyógynövények alkalmazása és használatáról 1938 95 o. MEK
Kádár Zoltán - Tóth Anna: Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban 2007 - MEK
Kampis György: Újra győz az evolúcióelmélet? 2006 - ME
Karácsonyi Károly: Hajnalban kialudt gyertyaláng Divéky Ferenc (1848-1869) szatmári botanikus munkássága 2014 219 o. MEK
Kerényi-Nagy Viktor: A Történelmi Magyarország területén élő őshonos, idegenhonos és kultúr-reliktum rózsák kismonográfiája 2012 434 o. MEK
Klement Zoltán: Önvédelem a növényvilágban 2003 - ME
Kollár Ágnes - Dravecz Tibor: A hálózat használata a molekuláris biológia területén - NIIF Információs füzetek 1995 170 kB MEK
Konkoly-Gyuró Éva, Dr.: Tájökológiai-tervezési glosszárium 2013 40 o. MEK
Kordos László: Emberré lettünk 2008 - ME
Kosztolányi György: Mit ígér és mit tud már ma is a genetika? 2006 - ME
Kovács Ilona: Mennyi ész kell a látáshoz? 2006 - ME
Kovácsy Béla - Monostori Károly: A ló és tenyésztése 1905 344 o. MEK
Krenmüller Károly, Dr.: A' fogakról Különösen a' hasznos házi emlős állatokat tekintve, azoknak életkorok' megesmérése végett 1831 82 o. MEK
Kubinyi Ágoston: Magyarországi mérges növények - Alsóbb osztályú, kivált nép iskolák számára 1842 117 o. MEK
Kutassy Endre: Ősmaradványok gyűjtése, konzerválása és preparálása 1927 68 o. MEK
Lányi György: A sziámi halviadal 1998 24 o. MEK
Lehoczky Éva, Dr. - Béres Imre, Dr.: A gyomnövények biológiája 2011 297 o. DTT
Lenhossék Mihály, Dr.: Anatomiai jegyzetek 1921 640 o. MEK
Lenhossék Mihály, Dr.: Az ember helye a természetben 1915 148 o. MEK
Litschauer Lajos: Kőzettan és őslénytan Különös tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira 1898 187 o. MEK
Madarász Gyula, Dr.: Magyarország madarai 1903 508 o. MEK
Magyar erdészeti oklevéltár: Magyarország ezredéves fennállásának emlékére 1896 2424 o. KT
Marczell János, Dr.: Nagy-Rőcze és környéke mohviránya 1874 52 o. MEK
Mátyás Csaba: Erdészeti - természetvédelmi genetika 2002 371 o. DTT
Máttyus János: A nemzeti lovag - A lótudomány vizsgáló ismeretére vezérlő rendszeres oktatás 1828 41 o. MEK
Menyhárth László: Kalocsa vidékének növénytenyészete 1877 236 o. MEK
Méhely Lajos: Magyarország denevéreinek monographiája 1900 436 o. MEK
Méhely Lajos: Species generis Spalax - A földi kutyák fajai származás- és rendszertani tekintetben 1909 440 o. MEK
Mihalkovics Géza, Dr.: Vizsgálatok a gerinczes állatok kiválasztó és ivarszerveinek (organa urogenitalia) fejlődéséről 1884 424 o. MEK
Molnár Andor - Tóth Abonyi János: Antropometria, biokémia, humánbiológia Testnevelők medicinális edukációja 2011 265 o. DTT
Móra László: Zemplén Géza - szerves kémia 2004 140 kB MEK
Nagy-Tóth Ferenc - Fodorpataki László: Élettudományi kutatások Erdélyben Erdélyi Tudományos Füzetek 237 2002 66 o. MEK
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más gyümölcsök 2006 362 o. MEK
Nyárády Erazmus Gyula: Kolozsvár környékének mocsárvilága 1941 30 o. MEK
Ökológia, kultúra, embertudomány - Környezet és ember a paradigmaváltások korában 2003 190 o. MEK
Ökológiai gazdálkodás és a jövő 2004 83 o. MEK
Ökológiai kapcsolatok 1984 410 kB MEK
Orczy Lőrinc: Két kérdés a' magyar lótenyésztetés' tárgyában, mellyeket magának tett, és megfejteni igyekezett B. O. L. 1832 36 o. MEK
Ördög Vince, Dr. - Molnár Zoltán: Növényélettan 2011 89 o. DTT
Ormos Pál: A fény a biológiában 2003 - ME
Pál János: Növényekkel borított épületek Zöldtetők és zöldhomlokzatok 2005 20 o. MEK
Papp Zoltán: Élet a megszületés előtt: A magzat mint páciens 2003 - ME
Petényi Salamon János: Tanulmányok 1855 75 o. MEK
Pongor Sándor: Az adathalmoktól a rendezett információs hálózatokig - Bioinformatika és rendszerbiológia 2005 - ME
Pongor Sándor: Értjük-e a gének nyelvét? - Bioinformatika és rendszerbiológia 2008 - ME
Pusztai Árpád - Bardócz Zsuzsa: A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága 2004 99 o. MEK
Radó Dezső: A növényzet szerepe a környezetvédelemben 2001 148 o. MEK
Rajnavölgyi Éva: Hogyan védenek az immunrendszer őrszemei? 2007 - ME
Raskó István: Genetikai időutazás - Az emberi populációk eredetének nyomában 2004 - ME
Sarkadi Balázs: Emberi javítókészlet? - Őssejtek a kutatásban és a gyógyításban 2011 - ME
Schaff Zsuzsa: A vírusok és a rák 2005 - ME
Sepsi Árpád - Kohl István: A kárpáti barnamedvéről 1997 104 o. MEK
Simonkai Lajos: Erdély edényes flórájának helyesbitett foglalata 1886 748 o. MEK
Stefanovits Pál - Filep György - Füleky György: Talajtan 1999 433 o. DTT
Sulzer, Johann Georg: A' természet szépségéről valo beszéllgetések 1778 240 o. MEK
Szabad János: Anyai öröklődés, anyai hatás 2003 - ME
Szabó Csaba: Kamikáze molekulák: A szabadgyökök befolyásolása a C-vitamintól a Viagráig 2005 - ME
Szabó Zoltán, Dr.: A szobai növények élete és gondozása 1928 216 o. MEK
Szabó Zoltán, Dr.: Útmutató növények gyüjtésére, konzerválására, növénygyüjtemények berendezésére és növénytani megfigyelésre 1913 212 o. MEK
Széchenyi István: Lovakrul 1828 262 o. MEK
Székely Sándor: Herman Ottó 1955 105 o. MEK
Szenti Tibor: Állat vagy ember? 1995 144 o. MEK
Szokoly Viktor: Arcisme és phrenologia, minden rendű olvasó számára 1864 311 o. MEK
T. Dobosi Viola: Ősemberek az Által-ér völgyében 1999 72 o. MEK
Tamás Gábor: Akciók és szankciók az agykéregben 2007 - ME
Tariska Péter: Kortünet vagy kórtünet? - Az időskori szellemi hanyatlás dilemmái 2011 - ME
Takács András Péter, Dr.: A szántóföldi növények betegségei 2011 389 o. DTT
Takács Judit - Solymár Bence: A lélek műtétei - transzszexualitás 2005 236 o. MEK
Természettudományi pályamunkák 1837 618 o. MEK
Tilsch János - Danielis Károly: Állattan átlása - 439 ábrával 1847 38 o. MEK
Turcsányi Gábor - Turcsányiné Siller Irén: Növénytan 1999 - DTT
Ungváry Rudolf: Taxaurusz - Növény- és állatrendszertani fogalmak makrotezaurusza 2000 - MEK
Úr Sándor: Az állattenyésztés alapismeretei 2009 145 o. MEK
Varga Zoltán: Populációk és gének vándorúton 2004 - ME
Váczy Kálmán: Carl Linné (1707-1778) a természet rendszerezője 1997 156 o. MEK
Váczy Kálmán: Dicţionar botanic poliglot - Latină, română, engleză, germană, franceză, maghiară, rusă 1980 1016 o. MEK
Váczy Kálmán - Bartha Sándor: Nyárády Erazmus Gyula a természettudós 1988 84 o. MEK
Venetianer Pál: Megismerhetők és megváltoztathatók-e a génjeink? 2002 - ME
Vida Gábor: Helyünk a bioszférában 2004 740 kB MEK
Vígh László: A membrán-tutajoktól a lipidterápiáig - mindennapi stresszeink és betegségeink új megközelítésben 2006 - ME
Vörös Éva: Egzotikus gyümölcsök magyar neveinek történeti-etimológiai szótára 1994 190 o. MEK
Vörös Éva: A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára 2008 501 o. MEK
Wagner János - Hoffmann Károly: Magyarország virágos növényei 1903 473 o. DTT
Wesselényi Miklós, Báró: Teendők a lótenyésztés körül 1847 77 o. MEK
Zajcsek Alfons: Az eb nevelése és kiképzése A közbiztonsági és hadiszolgálati ebek vezetése 1925 370 o. MEK
Závodszky Péter: Fehérjék - a szerkezettől a funkcióig, a fizikától a biológiáig 2005 - ME
Zelenyák János: A gyógynövények hatása és használata 1908 349 o. MEK
Zelnik József: A zöld ember - Öko, táj, breviárium 2003 168 o. MEK
Zimmermann Ágoston - Zimmermann Gusztáv: A házimacska 1944 376 o. MEK
Alexay Zoltán, Dr.: Biológia 1997 - SzE
Alexay Zoltán, Dr.: Ökológia, Cöndológia és Biogeográfia 1999 - SzE
Automatizált mikrobiológiai eljárások az élelmiszerek minőségének és biztonságának vizsgálatában - filmkönyv 2011 - DTT
Balázs Margit, Dr.: Sejtbiológia 2011 66 o. DTT
Barócsi Attila, Dr.: A biofizika alapjai 2011 194 o. DTT
Belák - Kiskó - Kovács - Maráz - Mohácsiné - Pomázi: Gyors és molekuláris biológiai módszerek alkalmazása élelmiszerek mikrobiológiai vizsgálatára - Gyakorlati kézikönyv 20 - DTT
Belák Ágnes: Élelmiszer-biztonsági szempontból jelentős baktériumok kimutatása, PCR-alapú molekuláris azonosítása és tipizálása - Doktori értekezés 2009 147 o. BCE
Csányi Sándor: Vadbiológia 2010 124 o. MEK
Csapó János - Csapóné Kiss Zsuzsanna: Tej és tejtermékek a táplálkozásban 2002 463 o. DTT
Cseri Julianna: Élettani alapismeretek 2011 103 o. DTT
Csizmarik Gábor, Dr.: Hidrobiológia 2011 85 o. DTT
Erdészeti ökológia 1996 287 o. DTT
Érdi - Aradi - Gröbler - Barna: A matematikai modellek szerepe az idegrendszerkutatásban 1997 - KFKI
Fidy Judit, Dr. - Makara Gábor, Dr.: Biostatisztika 2005 438 o. DTT
Galántai Zoltán: Biopolitika, kognitív szabadság, tudatpolitika, értelem 2006 43 o. MEK
Galántai Zoltán: Marscsatornák, idegen világok, angyalok, földönkívüliek - A földönkívüli élet kutatásának kultúrtörténete 2006 139 o. MEK
Galántai Zoltán: Nagyon távoli jövő cikkgyűjtemény 2005 118 o. MEK
Galántai Zoltán: Silentium Universi - Az evolúciótól az idegen civilizációkig 2006 87 o. MEK
Hoffmann Borbála, Dr.: Növénygenetika előadásvázlat 2011 - DTT
Horváth Balázs, Dr. - Pestiné Dr. Rácz Éva Veronika : Ökológia 2011 115 o. DTT
Kereszt Attila, Dr. - Maróti Gergely, Dr.: Alkalmazott mikrobiológia 2012 - DTT
Kutasi József, Dr.: Fermentációs biotechnológia 2006 187 o. DTT
Liliom Hanna Laura : A protein kináz D aktiváció szerepe az oxidatív stresszel kiváltott neuronális sejtpusztulás során 2013 29 o. DTT
Ludány Andrea, Dr.: A fehérjekutatás modern módszertana 2012 390 o. DTT
Mezőgazdasági és Ipari Mikroorganizmusok Nemzeti Gyűjteménye - - BKE
Németh Áron, Dr.: Ipari mikrobiológia 2011 350 o. DTT
Salgó András - Szarka András - Gergely Szilveszter: Táplálkozás biokémia 2011 - DTT
Sándor János, Dr. - Ádány Róza, Dr.: Biostatisztika 2011 122 o. DTT
Sevella Béla, Dr.: Biomérnöki műveletek és folyamatok 2011 463 o. DTT
Tőzsér - Emri - Csősz: Fehérjebiotechnológia 2011 116 o. DTT
Wersényi György: A térbeli hallás 1997 140 kB MEK

Vissza az oldal elejére

ORVOSTUDOMÁNY
Bor Erika: Insulinpumpás tapasztalataim 2005 84 o. MEK
Halmos Tamás, Dr.: Cukorbeteg a családban 2004 104 o. MEK
Jánosi András: Szívbetegek képes ABC-je 1995 - MEK
Kollárné Balla M. Anna, Dr.: Azt mondják, hogy... Pszicho-dolog 2012 151 o. MEK
Scheiber Dóra - Irsay Zsuzsa - Pogány Gábor: Nevelési, gondozási, fejlesztési kalauz Williams szindrómás gyermekek szüleinek 2003 121kB MEK
Scheiber Dóra - Kiss Eszter - Pogány Gábor: Felnőtt Williams szindrómások Útmutató a családok és a szakemberek számára 1999 90kB MEK
Siman, Stefan: A 10 leggyakoribb KUTYA betegség 2011 27 o. MEK
XVI. századi magyar orvosi könyv 1550 647 o. MEK
A funkcióképesség, a fogyatékosság és az egészség nemzetközi osztályozása 2001 201 o. MEK
A jelesb orvostani-, sebészeti-, gyógyszerészeti és szülészeti munkák jegyzéke 1882 45 o. MEK
Acsády László: "Álmában csönget..."? - Az agy működése alvás közben 2011 - ME
Ádány Róza: Megelőző orvostan és népegészségtan 2011 122 o. DTT
Ádány Róza: Népegészségügyi genomika 2011 68 o. DTT
Állattan átlása atlasz 439 ábrával 1847 68 o. MEK
Almási Balogh Pál: A' kávé, thé és csokoládé történeti, természethistóriai, diaeteticai és orvosi tekintetben 1831 390 o. MEK
Anda Zsanett: A táplálkozási magatartás zavarai 2010 42 o. MEK
Balajthy - Aradi - Csősz - Scholtz - Szatmári - Tőzsér - Varga: Molekuláris terápiák 2011 128 o. DTT
Balla M. Anna: Szeretel Önleltár - végezetül 2013 302 o. MEK
Balogh - Kappelmayer - Tőzsér: Molekuláris diagnosztika 2011 66 o. DTT
Bányai - Bódizs - Halász - Lévai - Pócs - Purebl: Beszélgetés az alvás és az álmok kutatásáról 2011 - ME
Bartis Domokos, Dr. - Pongrácz Judit, Dr.: Háromdimenziós szövettenyésztés 2011 59 o. DTT
Bereczki Dániel, Dr.: Neurológia 2011 479 o. DTT
Bereczki Dániel, Dr.: Neurológia filmek 2011 - DTT
Bereczky Zsuzsanna - Muszbek László: A klinikai kutatások tervezése és kivitelezése: elméleti és módszertani alapok 2011 216 o. DTT
Berényi Ervin: MR képalkotás 2011 172 o. DTT
Berki - Boldizsár - Szabó - Talabér - Varecza: Jelátvitel (Orvosi biotechnológia) 2011 162 o. DTT
Besznyák István: Az emlődaganatok diagnózisa és kezelése 2004 - ME
Betlehem József, Dr.: Első teendők sürgősségi esetekben - Elsősegélynyújtás 2012 280 o. DTT
Betlen Anna - Pap Enikő: Módszertani ajánlások a szexuális erőszak áldozataival foglalkozó szakemberek számára 2012 60 o. MEK
Bitter István, Dr.: Pszichoterápia 2011 291 o. DTT
Bitter István, Dr.: Pszichoterápia filmek 2011 - DTT
Bocskay - Matekovits - Székely - Kovács-Kuruc: Magyar-román-angol fogorvosi szakszótár 2003 577 o. MEK
Bognár Géza - Gál Róbert - Kornai János: Hálapénz a magyar egészségügyben TÁRKI Társadalompolitikai tanulmányok 17. 1999 44 o. MEK
Bogner Péter, Dr. - Berényi Ervin, Dr.: Radiológiai praktikum 2012 745 o. DTT
Borsos Antal: A nemek kialakulásának zavarai az emberben 2004 - ME
Buchwald Péter - Bodor A. András: A gyógynövényektől a megtervezett gyógyszerekig - A gyógyszerkutatás múltja, jelene és lehetőségei 1981 194 o. MEK
Budai Péter, Dr.: Általános méregtan 2011 285 o. DTT
Bugarszki - Gombos - Kopp - Lévai - Mészáros - Rihmer: Lelki egészség és betegség a XXI. században 2011 - ME
Campe, Joachim Heinrich: Psychologia 1794 146 o. MEK
Csiba László: Van esélyünk az agyvérzéssel szemben? 2007 - ME
Damjanovich Sándor: Lehet-e a molekulákra csomót kötni? - A biofizika eszköztárának szerepe a jövő orvostudományában 2004 - ME
Dank Magdolga, Dr.: Onkológia 2011 1315 o. DTT
Dank Magdolga, Dr.: Onkológia filmek 2011 - DTT
Decsi Tamás: A bizonyítékokon alapuló orvoslás 2011 113 o. DTT
Demetrovics Zsolt: Drogkultúra, drogfüggés, társkapcsolatok MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 27. 1997 59 o. MEK
Dinnyés - Lévai - Madarász - Masszi - Mogyorósi - Sarkadi: Az őssejtkutatás esélyei és veszélyei 2011 - ME
Edelényi Eszter: A diabéteszesek edukációja és közösségi szerveződéseik Szakdolgozat 2010 89 o. MEK
Éltes Mátyás: A gyermeki intelligencia vizsgálata Binet, Simon és mások módszere alapján magyar gyermekekre alkalmazta Éltes Mátyás 1914 182 o. MEK
Erő a változáshoz Hogyan szervezzünk és működtessünk önsegítő csoportokat párkapcsolati erőszak áldozatainak és túlélőinek 2009 224 o. MEK
Erős Ferenc, Dr.: Bevezetés a pszichológiába 2011 497 o. DTT
F. Lassú - Glauber - Hajdu - Kolosai - Rózsáné: Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban Kézikönyv pedagógusoknak 2011 209 o. MEK
Fekésházy György: A' marha-dögrül, annak eredeti okairúl, és tulajdon orvosságárúl 1794 44 o. MEK
Fekete Alajos: Törvényszéki orvosi észleletek 1891 38 o. MEK
Fekete György - Varga Domokos: Bevezetés a mentálpedagógiába Gyakorlati útmutató pedagógusoknak 1999 106 o. MEK
Fekete György: Nőj föl! - egyén és társadalom... Válogatott mentálpedagógiai írások 2009 308 o. MEK
Ferenczi Sándor, Dr.: A hisztéria és a pathoneurózisok - Pszichoanalitikai értekezések 1918 216kB MEK
Ferenczi Sándor, Dr.: A pszichoanalizis haladása 1918 571kB MEK
Ferenczi Sándor, Dr.: A pszichoanalizis rövid ismertetése 1930 212kB MEK
Ferenczi Sándor, Dr.: Ideges tünetek keletkezése és eltünése és egyéb értekezések a pszichoanalizis köréből 1919 176 o. MEK
Ferenczi Sándor, Dr.: Klinikai napló 1932 776kB MEK
Ferenczi Sándor, Dr.: Lelki problémák a pszichoanalízis tükrében Válogatás Ferenczi Sándor tanulmányaiból 1934 - MEK
French - Lyman, Jr. - Tucker - Shahar: Gyermekkor-történeti tanulmányok 1997 143 o. MEK
Freud, Sigmund: Pszichoanalízis Öt előadás 1909-ben, a Worcesteri Clark Universityn 1909 - MEK
Furka Árpád: Forradalom a gyógyszerkutatásban 2003 - ME
Garai László: Alkotáspszichológia felé (Esettanulmány József Attiláról) 1988 112 o. MEK
Garai László: Elméleti pszichológia Tanulmánygyűjtemény 2005 166 o. MEK
Garai László: Emberi potenciál mint tőke Bevezetés a gazdaságpszichológiába 1998 212 o. MEK
Garai László: Gazdaságpszichológiai tanulmányok az egyetemről 2005 32 o. MEK
Garai László: József Attila identitásai Alkotáspszichológiai esettanulmány 2005 150 o. MEK
Garai László: "...kis pénz - kis foci"? Egy gazdaságpszichológia megalapozása 1990 123 o. MEK
Garai László: Szabadságszükséglet és esztétikum Tanulmánygyűjtemény 1980 132 o. MEK
Gulácsy Éva - Szenti Tibor: Empátia 1993 48 o. MEK
Gulyás Balázs: Tudatboncolás PET-tel 2006 - ME
Gyarmati Sándor: A' Falusi Baromorvos. Csalhatatlan útmutatás a' szarvasmarha, juhok', lovak' és sertések betegségeiről 's gyógyításáról 1832 210 o. MEK
Haller József: Agyműködés, szorongás, szorongásgátlás 2008 - ME
Hankó Vilmos, Dr.: A fürdők helyes berendezése és az ásványvizek okszerű kezelése 1900 90 o. MEK
Hankó Vilmos, Dr.: Házi kincstár Sok száz titkos szer - hasznos tudnivalók a háztartás, gazdaság, egészségtan, ipar s a mindennapi élet stb. köréből 1902 285 o. MEK
Himmer - Kovács - Lévai - Perczel Forintos - Rajna - Turai: Beszélgetés az öregedésről, időskorról 2011 - ME
Hódi Sándor: Köszönöm, drágám! Szerelem, szex, házasság a Vajdaságban - A házastársi konfliktusok pszichológiai és családszociológiai vizsgálata 2006 158 o. MEK
Horváth Attila: Lopakodó járvány - A nemi érintkezéssel terjedő fertőzések 2005 - ME
Illés Anett: AI módszer a kutyás terápiában 2006 55 o. MEK
Jákváry Anita - Balázs István: Zodiákus-gyógyítás 2000 104 o. MEK
Jampolsky, Gerald G.: A szeretet tanítása Az attitudinális gyógyítás hét alapelve 1982 79 o. MEK
Janka Zoltán: Agybaj-biológia - a kedélyvesztéstől a tébolyig 2006 - ME
Járay Jenő: Az orvostudomány csodája: a szervátültetés 2007 - ME
Jermendy györgy: Miért baj a cukorbaj? 2006 - ME
Jost Péter: Növények és gaz a természetes gyógykezelésben Rövid ismertetés bizonyos gyógynövények alkalmazása és használatáról 1938 95 o. MEK
Jung, Carl Gustav: Bevezetés a tudattalan pszichológiájába 1944 76 o. MEK
Jung, Carl Gustav: Szellem és élet 1926 50 o. MEK
Karádi István: Infarktus és koleszterin 2005 - ME
Kende B. Hanna: Harry Potter titka A gyermek csodavilága 2001 200 o. MEK
Kerbolt László, Dr.: A beteg falu A magyar falu szociális és közegészségügyi rajza 1934 78 o. MEK
Kéri Szabolcs: Tudjuk-e, mi a lelki egészség? - A mentális folyamatok biológiai, pszichológiai és társadalmi összetevői 2011 - ME
Kerényi Áron: Újszülöttkori Hipoxiás-Iszkémiás Enkefalopátia kezelése Hipotermia terápia és további lehetőségek 2013 62 o. DTT
Kőhidai László: A kemotaxis biológiai és klinikai jelentősége válogatott fejezetek 2012 216 o. DTT
Kőhidai László: A kemotaxis mérése egysejtűekben és magasabb rendű szervezetekben - Módszertani útmutató 2012 196 o. DTT
Kulcsár Zsolt - Szentesi Lajos: Alvásparalízis 2008 64 o. MEK
Kvell - Pongrácz - Székely - Balaskó - Pétervári - Bakó: A gerontológia molekuláris és klinikai alapjai 2011 218 o. DTT
Lackó Mária: A rossz magyar egészségi állapot lehetséges magyarázó tényezői; összehasonlító makroelemzés magyar és osztrák adatok alapján, 1960-2004 2010 60 o. MEK
Laszkalner Antal: Értekezés a' Könyv-olvasásról 1832 64 o. MEK
Laufenauer Károly, Dr.: Kétes elmeállapotok a törvényszék előtt 1893 22 o. MEK
Laufenauer Károly, Dr. - Reichard Zsigmond, Dr.: Psychiatria és büntetőjog 1894 40 o. MEK
Lehmann Hedvig - Polonyi Gábor: Kórkörkép: látens és diagnosztizált betegségek TÁRKI Társadalompolitikai tanulmányok 9. 1998 54 o. MEK
Lehmann Miklós: A dinamikus elme 2008 174 o. MEK
Lepp-Gazdag Anikó: Néhány gondolat a magyar egészségügy reformjához 2004 25 o. MEK
Liebermann Tódor, Szentlőrinczi: A graphologia (az irás-analysis tana) és helyzete az orvosi tudományok között 1913 34 o. MEK
Lippai János: Calendarium Oeconomicum Perpetuum 1662 92 o. MEK
Lombroso, Cesare: Lángész és őrültség 2000 64 o. MEK
Medicusi és borbélyi mesterség Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek Radvánszky Béla gyűjtéséből, 1603-1698 1603 676 o. MEK
Meyr Ignác, Dr.: Borszék gyógyvizei Természettudományi és gyógytani szempontból 1862 62 o. MEK
Mirnics Zsuzsanna: A személyiség építőkövei Típus-, vonás- és biológiai elméletek 2006 179 o. MEK
Molnár Andor - Tóth Abonyi János: Antropometria, biokémia, humánbiológia Testnevelők medicinális edukációja 2011 265 o. DTT
Molnár Réka: Feng-shui 2003 148 o. MEK
Nagy - Bálint - Meskó - Lányi - Scholtz - Széles - Varga: Molekuláris medicina alapjai 2011 88 o. DTT
Nagy János: Nincs fogfájás többé! Csalhatatlan útmutatás, mikép kelljen mindenféle fogfájást gyorsan és gyökeresen gyógyítni, a' fogakat késő vénségig épségben megtartani, a' romlottakat ismét helyre állítni, a' hiányzókat újakkal kipótolni 1842 80 o. MEK
Nékám Kristóf: Meddig leszünk még allergiásak? 2006 - ME
Németh András: 79 nap remény Az első magyar veseátültetés története 1997 65 o. MEK
Németh András: A veseátültetés Kandidátusi értekezés 1966 110 o. MEK
Oberfrank Ferenc: Mi a kapcsolat a nanotechnológia és az agykutatás között? 2008 - ME
Ocsváry Ede: A magyar nemzet szaporátlanságának okai 1863 121 o. MEK
Oláh András, Dr.: Az ápolástudomány tankönyve 2012 744 o. DTT
Oláh Attila: Pszichológiai alapismeretek 2006 768 o. MEK
Papp Zoltán: Élet a megszületés előtt: A magzat mint páciens 2003 - ME
Pszichoanalízis, filozófia, metapszichológia - Szöveggyűjtemény 1996 186 o. MEK
Pszichológiai eszközök az ember megismeréséhez - Korszerű ismeretek viselkedéselemzőknek 2006 204 o. MEK
Remenyik Éva, Dr.: Pigmentált elváltozások differenciáldiagnosztikája 2011 49 o. DTT
Révai Gábor: Beszélgetések nem csak gyerekekről Ranschburg Jenővel és Vekerdy Tamással 2007 228 o. MEK
Riskó Ágnes: Bevezetés az onkopszichológiába 1999 99 o. MEK
Rosta Erzsébet: Kínai kézdiagnosztika 1998 118 o. MEK
Rózsa - Nagybányai - Oláh - Hevesi - Bergyár - Bérdi - Kő: A pszichológiai mérés alapjai - Elmélet, módszer és gyakorlati alkalmazás 2006 352 o. MEK
Rózsa Balázs: 3 dimenziós mikroszkópok: új utak az agykutatásban és gyógyszerfejlesztésben 2008 - ME
Sadler - Dare - Holder - Lemaire - Laplanche - Leclaire: Pszichoanalízis, filozófia, metapszichológia Szöveggyűjtemény 1980 186 o. MEK
Sarbó Artur, Dr.: A beszéd összes vonatkozásaiban, különös tekintettel a gyermekkorra Orvosok, tanítók, gyógypaedagógusok és a művelt közönség használatára 1906 324 o. MEK
Schaff Zsuzsa: A vírusok és a rák 2005 - ME
Simek Zsófia, Dr. - Fekete János: Az alkohológia megújításáért Életmű-kötet 1994 696 o. MEK
Solymár Bence - Takács Judit: A lélek műtétei transzszexualitás 2005 236 o. MEK
Solymosi Tamás: Mai magyar egészségügy Helyzetelemzés és kibontakozás 2005 91 o. MEK
Steidele, Raphael Johann: Magyar bábamesterség 1777 539 o. MEK
Süle Ferenc, Dr.: Előadások a családról és a spiritualitásról 2010 138 o. MEK
Szabó Botond, K.: A hálózat használata az orvostudomány területén - NIIF Információs füzetek 1998 - MEK
Szabó Csaba: Kamikáze molekulák: A szabadgyökök befolyásolása a C-vitamintól a Viagráig 2005 - ME
Szendrői Miklós, Dr.: Ortopédia 2011 361 o. DTT
Szendrői Miklós, Dr.: Ortopédia filmek 2011 - DTT
Szenti Tibor: Állat vagy ember? 1995 144 o. MEK
Szenti Tibor: Egészségünkért! Tanácsok lakosságunk testi és lelki egészségének megőrzéséhez 1991 112 o. MEK
Szenti Tibor: A halál 1994 160 o. MEK
Szenti Tibor: Készülődés az elmúlásra Tanácsok betegeknek, gondozóiknak, gyászolóknak 2006 30 o. MEK
Szenti Tibor: Megkapaszkodás és elszakadás 1995 96 o. MEK
Szenti Tibor: Önismeret 1994 52 o. MEK
Szenti Tibor: A szeretet 1994 92 o. MEK
Szexuális erőszak Információk áldozatoknak, túlélőknek és segítőiknek 2012 37 o. MEK
Szilágyi Vilmos: Szexuálpszichológia Tankönyv és dokumentáció 2006 253 o. MEK
Szokolszky Ágnes: Kutatómunka a pszichológiában: gyakorlatok 2006 129 o. MEK
Temesvári Gabriella: Apiterápia és aromaterápia Egészség méhészeti termékekkel - Illóolajok gyógymódja 2000 60 o. MEK
Temesvári Gabriella: Fülreflexológia Auriculoterápia 2002 66 o. MEK
Temesvári Gabriella: Illóolajokkal az egészségért Aromaterápia 2003 66 o. MEK
Theophrasztosz: Jellemrajzok i.e.300 32 o. MEK
Tringer László: A depresszió: kor-kór? 2003 - ME
Tulassay Tivadar: Megelőzhetők-e a civilizációs betegségek? 2003 - ME
Varga János: Madárinfluenza: járvány vagy hisztéria? 2006 - ME
Vértes Lajos: Betegek tanácsadója Jegyzéke kitűnő háziszerek és más gyógyszerészi czikkeknek, melyek Vértes Lajos "Fehér sashoz" czimzett gyógytárában kaphatók Lugoson, király-utczában 1892 114 o. MEK
Vokó Zoltán - Kabos Sándor - Lőw András: Regressziós modellek az egészségpolitikai tervezésben példatár 2011 85 o. DTT
Yuan Xiang: Kínai gyógygolyók 1991 48 o. MEK
Zeke László: Jellemrajzok Theophrasztosz jellemrajzai nyomán 1992 43 o. MEK
Zelenyák János: A gyógynövények hatása és használata 1908 349 o. MEK
Zentai István: A meggyőzés útjai A mindennapi élet meggyőzéspszichológiája 2004 123kB MEK
Zentai István - Tóth Orsolya: A meggyőzés csapdái Hibák és visszaélések a mindennapi meggyőzésben 1999 92 o. MEK
Zey András: Az olajoknak több másféle nagy hasznú orvosságokkal egyben, ... declaratioja 1744 13 o. MEK
Anesztézia Semmelweis Egyetem 2012 415 o. DTT
Orvosdiagnosztika - képalkotó elemzés orvos-fizikus képzés 2012 614 o. DTT
Orvosdiagnosztika - képalkotó elemzés orvos képzés 2012 420 o. DTT
Orvosdiagnosztika - képalkotó elemzés orvos továbbképzés 2012 288 o. DTT
Orvosdiagnosztika - képalkotó elemzés szakorvos és PhD képzés 2012 668 o. DTT
Avar - Fekete - Fekete - Kelemen - Polesinszky - Valkai: Az andreutika mentálpedagógiai alkalmazása Oktatási segédanyag az OPNI andreutikai tanfolyamához 1995 156 o. MEK
Bak István, Dr.: Műszeres analitikai technikák a gyógyszerészi és bioanalitikai vizsgálatokban 2011 134 o. DTT
Balassa János: A képző-műtétek - Operationes plasticae 1857 65 o. MEK
Balkay László, Dr.: Orvosi leképezéstechnika 2011 137 o. DTT
Balkay László, Dr.: Orvosi leképezéstechnika filmek 2011 - DTT
Balogh Kálmán: Gyógyszertan 1866 479 o. MEK
Balogh Péter, Dr. - Engelmann Péter, Dr.: Transzdifferenciáció és regeneratív medicina 2011 94 o. DTT
Blaskó György, Dr.: Válogatott fejezetek a gyógyszerügyi managementből 2011 109 o. DTT
Borcsek - Dr. Nagy - Odhiambo - ifj. Dr. Vittay: Sztereotaxiás sugársebészet és gamma-kés 2005 56 o. MEK
Böszörményi Nagy György, Dr.: Tabularium pulmonologiae Tüdőgyógyászati összefoglaló 2002 193 o. DTT
Dobozy Attila, Dr.: Tabularium dermatologiae Bőrgyógyászati összefoglaló 2002 133 o. DTT
Eckhardt Sándor, Dr.: Tabularium oncologiae Onkológiai összefoglaló 2001 210 o. DTT
Emri Miklós, Dr.: Orvosi képfeldolgozás 2011 58 o. DTT
Farkas Árpád, Dr.: A mukociliáris tisztulás hatása a bronchiális légutak sugárterhelésére 2013 17 o. DTT
Fazekas Eszter: Bisz(>P(O)CH2)-aminok szintézise kétszeres Kabachnik-Fields reakcióval; a termékek NMR tulajdonságai és felhasználása kétfogú P-ligandként 2013 44 o. DTT
Hajós Lajos, Dr.: Általános psychopathologia 1913 326 o. MEK
Halmos Gábor, Dr.: Fejezetek a modern biofarmáciából 2011 246 o. DTT
Juhász Béla, Dr.: Szemelvények a fitofarmakológia és fitoterápia tárgyköréből 2011 274 o. DTT
Kerekes Pál, Dr.: A trachoma története ; A trachoma kór- s gyógytana ; Trachoma-politikánk 1905 48 o. MEK
Kerekes Pál, Dr.: Mi mindent esznek nálunk kenyér képében? 1905 16 o. MEK
Kisbenedek László, Dr.: Tabularium urologiae Urológiai összefoglaló 2000 20 MB DTT
Kun Imre Zoltán: Klinikai endocrinologia 1998 580 o. MEK
Lenhossék Mihály, Dr.: Anatomiai jegyzetek 1921 640 o. MEK
Lőrincz Orsolya: A testösszetétel és életkor hatásai az energia-háztartás szabályozására: a leptin szerepe Diplomamunka 2012 39 o. MEK
Magyar gyógyszerkönyv - Pharmacopoea Hungarica 1871 700 o. MEK
Makkai Sándor, Dr.: A lélek élete és javai Philosophia propaedeütika 1922 67 o. MEK
Nagy József - Raymond, Odhiambo - Vittay Pál: Pozitron emissziós tomográfia Egészségügyi technológia-értékelő áttekintés ajánlásokkal 2005 66 o. MEK
Nyirkos Péter, Dr.: Tényeken Alapuló Orvostudomány Módszertani Ajánlások 2004 2887 o. DTT
Orvostudományi tanulmányok Buerger-kór, sclerodermia, agyalapi verőeres rendszer, alsó végtagi érbántalmak, emlőkarcinómák, pajzsmirigy elégtelenség, dohányzás, érbetegségek 2003 260 o. MEK
Reisz Tamás, Dr.: Tabularium medicinae universalis Családorvoslási összefoglaló 2000 187 o. DTT
Répássy Gábor, Dr.: Fül-orr-gégészet 2011 367 o. DTT
Répássy Gábor, Dr.: Fül-orr-gégészet filmek 2011 - DTT
Tóth Emese, Dr. - Tóth József, Dr.: Gyógyszeradagolás optimalizálásának matematikai modellje és automatizált rendszere 2008 40 o. MEK
Tósaki Árpád, Dr.: A gyógyszerhatástan válogatott fejezetei 2011 317 o. DTT
Tringer László, Dr.: Tabularium psychiatriae Pszichiátriai összefoglaló 2000 156 o. DTT
Z. Szabó László, Dr.: Tabularium otorhinolaryngologiae Fül-orr-gégészeti összefoglaló 2001 189 o. DTT

Vissza az oldal elejére

ORVOSTÖRTÉNET
A magyar szent korona országai rákos betegeinek statisztikája 1907 168 o. KT
A múlt magyar orvostörténészei - 198 o. MEK
A Rákóczi-szabadságharc egészségügye 2007 72 o. MEK
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egészségügye és honvédorvosai gyűjtemény 2007 288 o. MEK
Az ezerarcú elme Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára 2005 542 o. MEK
Benkő Sámuel: Miskolc város történeti-orvosi helyrajza 1782 108 o. MEK
Birtalan Győző: Európai orvoslás az újkorban (1640-1920) 2007 135 o. MEK
Birtalan Győző: A felvilágosodás mentálhygiénéje külföldön és Magyarországon 2002 121kB MEK
Birtalan Győző: Orvostörténelmi breviárium Híres orvosok értékes gondolatai - Meditációk az orvostörténelem műveléséről 2007 60 o. MEK
Buzinkai György: Rövid oktatás, miképen kellessék magunkat Isten segítségével jó praeservativák által a pestis ellen védelmezni, vagy a pestisben lévő betegeket orvosolni 1739 21 o. MEK
Decsi Tamás: A bizonyítékokon alapuló orvoslás 2011 113 o. DTT
Dézsi Lajos, Dr.: Pápai Páriz Ferencz 1649-1716 1899 234kB MEK
Egykorú megemlékezések Batthyány-Strattmann Lászlóról 1931 24 o. MEK
Erasmus, Roterodamus: Az orvostudomány dicsérete 1518 56kB MEK
Fialovszky Béla, Dr.: Almási Balogh Pál dr. élet- és jellemrajza 1933 49 o. MEK
Forrai Judit: A magyar fogtudomány kezdete 2007 24 o. MEK
Forgács Anna: Egészségügyi rendszerek mai hatékonyságának történeti gyökerei 2004 196 o. MEK
Góth László: A klinikai kémia és klinikai enzimológia története és fejlődése 2011 75 o. DTT
Grósz Emil: Az orvosi tudomány a háborúban 1914 17 o. MEK
Győry Tibor: Magyarország orvosi bibliographiája, 1472-1899 1900 276 o. MEK
Kapronczay Károly: Magyar Orvoséletrajzi Lexikon 2003 540 o. DTT
Magyarország orvosi bibliographiája, 1472-1899 A Magyarországban és hazánkra vonatkozólag a külföldön megjelent orvosi könyveknek kimutatása 1900 264 o. MEK
Molnár László - Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára, 1770-1999 Repertórium 2002 191 o. MEK
Molnár László, V.: Kelet és Nyugat vonzásában Utazók, orvosok, tanárok a felvilágosodás korában 2004 84 o. MEK
Pataki Jenő: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből 1940 270 o. MEK
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai 2002 512 o. MEK
Petz Aladár, Dr.: Győr szabad királyi város Szentháromság közkórházának múltja és jelene 1749-1928 1929 464 o. MEK
Pléh Csaba: A lélektan története 2010 657 o. DTT
Sávai János - Grynaeus Tamás: Tüdő Vince betegei Egy szeged-alsótanyai gyógyító ember feljegyzései 1994 147 o. MEK
Schultheisz Emil: Orvostörténeti művek - 356 o. MEK
Schultheisz Emil, Dr.: Filozófia a humanizmuskori orvosi stúdiumban 1996 220kB MEK
Schultheisz Emil, Dr.: Medicina a reneszánsz egyetemen Tankönyv és curriculum 1996 201kB MEK
Semmelweis Ignác (1818-1865) munkásságáról - cikkgyűjtemény - 342 o. MEK
Szállási Árpád: Magyar írók orvosai 2007 131 o. MEK
Szaploncai Szaplonczay Manó (1856-1916) élete és munkássága írásai és egyéb dokumentumok tükrében 2006 125 o. MEK
Szécsi Mária: Szegények bábája Egy bába emlékei, 1928-1956 1956 56 o. MEK
Szenti Tibor - Bicsérdy Gyula - Facsar Imre: Marhavész a XIX. század első felében 1986 76 o. MEK
Temesvári Gabriella: Öt elem tana - Egészségünk az ősi világkép tükrében 2000 65 o. MEK
Ungváry György - Varga József: A magyar bányaegészségügy története 2007 356 o. MEK
Vizi E. Szilveszter: Kábítószerek - a kreativitás mítosza és a rombolás valósága 2005 - ME
Weszprémi István (1723-1799) munkásságáról - cikkgyűjtemény - 187 o. MEK

Vissza az oldal elejére

ÉLETMÓD
Ágoston - Bőcs - Domonkos - Fekete - Greiner - Szórád: Táplálkozási ajánlások várandós és szoptató anyáknak 2005 92 o. MEK
Bőcs - Csizmadia - Fekete - Monspart - Toldi: Egyem vagy ne egyem? Az energia-egyensúlyról 40 o. MEK
Bőcs - Csizmadia - Endre - Fekete - Monspart: "Gömböc család" 2005 20 o. MEK
Érdekképviseleti Intézet: A dohányipar praktikái 1998 102 o. MEK
Fekete - Kishegyi - Monspart: A szív konyhájának receptkönyve 2004 20 o. MEK
Fekete - Makara - Monspart - Pál: FONTOS, nem fontos A nő, a család egészséges életmódjának karmestere szerint 2004 68 o. MEK
Fekete - Koszonits - Kovács - Lelovics: Korszerű és egészséges iskolai büfé Ajánlás a helyes táplálkozás és életmód elveinek elsajátításához 2005 36 o. MEK
Hajtman Ágnes: Megyek a boltba 2007 28 o. MEK
Müller, Jorgen Peter: Az én módszerem Szenteljünk naponként 15 percet egészségünknek 1916 108 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Derűs időskor 2007 49 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Táplálkozási ajánlások a magyarországi felnőtt lakosság számára 2004 30 o. MEK
Stosiek, Nurit - Fischer, Kornelia: Egyszerűen önmagam legyek Ráhagyatkozva élni - Továbbvezető indítások nők számára 2004 81 o. MEK
Stosiek, Nurit - Riechel, Veronika - Evanzin, Gertraud: Érzék a jóra Lépések az egészséges életérzéshez 2009 76 o. MEK
Szederkényi Nándor: Mit értünk természetszerű élet alatt? 2005 10 o. MEK
W. Ungváry Renáta: Szoptatós füzet 2004 40 o. MEK
Ádám Veronika: Mindennapi kenyerünk, mindennapi kalóriánk 2004 - DTT
Almási Balogh Pál: A' kávé, thé és csokoládé történeti, természethistóriai, diaeteticai és orvosi tekintetben 1831 390 o. MEK
Az 1899. évi szept. hó 13-17. napjaiban tartott Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszus naplója 1899 474 o. MEK
Bodó Balázs - Pléh Csaba: Információmegosztás az interneten - A kapcsolatok filozófiája 2007 - ME
Boncz Imre, Dr.: Egészségügyi finanszírozási, menedzsment és minőségbiztosítási alapismeretek 2011 316 o. DTT
Bugarszki - Gombos - Kopp - Lévai - Mészáros - Rihmer: Lelki egészség és betegség a XXI. században 2011 - ME
Cserta Orsolya: Az egészségügy helyzete a Közép-Dunántúlon 2006 51 o. MEK
Demetrovics Zsolt: Drogkultúra, drogfüggés, társkapcsolatok MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 27. 1997 59 o. MEK
Demjén - Kiss - Bőti - Lőrik - Papp - Kovács: Nemzetközi ifjúsági dohányzásfelmérés, 2008 Magyarország 2009 48 o. MEK
Dublecz Károly: Állati termékek táplálkozás-élettani szerepe 2011 34 o. DTT
Edelényi Eszter: A diabéteszesek edukációja és közösségi szerveződéseik Szakdolgozat 2010 89 o. MEK
Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet: Egészségügyi rendszerek Kelet-Európában 2005 49 o. MEK
Ember - környezet - egészség tanulmánygyűjtemény 2002 178 o. MEK
Fábián Róbert - Simich Rita: Meglévő és működő modellprogramok, valamint az iskolai szexedukációs események értékelése HIV/AIDS-prevenció 2006 54 o. MEK
Fekete éden A 2000. november 26-án és 2001. november 15-én Kolozsváron megtartott Drogfórum című konferenciák előadásai 2001 336 o. MEK
Fekete - Koszonits - Kovács - Lelovics: Szakmai ajánlás az iskolai büfék korszerű kínálatának megvalósításához 2005 37 o. MEK
Freund Tamás: Hullámtörés - a marihuána hatása az agyhullámokra és a memóriára 2004 - ME
Füzesi Zsuzsanna - Tistyán László: Egészségfejlesztés és közösségfejlesztés a színtereken 2004 69 o. MEK
Gál Győző Harold: Egészségről és helyes életmódról való informáltság középiskolás diákok körében Szakdolgozat 2013 87 o. MEK
Horváth Attila: Lopakodó járvány - A nemi érintkezéssel terjedő fertőzések 2005 - ME
Horváth-Szalai Zsófia: Munkahelyi egészség-fejlesztés a CSR tükrében Fenntarthatósági füzetek 4. 2010 35 o. MEK
Kéri Szabolcs: Tudjuk-e, mi a lelki egészség? - A mentális folyamatok biológiai, pszichológiai és társadalmi összetevői 2011 - ME
Kincsesné Vajda Beáta, Dr.: Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése 2012 20 o. DTT
"Közösen - könnyebben" Az Országos Egészségfejlesztési Intézet és az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület közös életmódváltó programja II. 2007 55 o. MEK
Kovács Levente: Stressz és termékenység 2006 - ME
Molnár Réka: Számítógépes munkahelyi rendszer tervezése 2003 110 o. MEK
Needle, Clive: Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2007 71 o. MEK
Nékám Kristóf: Meddig leszünk még allergiásak? 2006 - ME
Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügyben 2003 267kB MEK
Nemzeti AIDS Bizottság: Nemzeti AIDS stratégia, 2004-2010 2010 20 o. MEK
Nyírády Adrienn: A drogfogyasztás nemzetközi indikátorai Szöveggyűjtemény 2010 125 o. DTT
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Dohányzás vagy Egészség - Kiegészítő Óvodai Program az egészséges életmódra neveléshez - Kézikönyv óvodapedagógusok részére 2007 52 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Dohányzás visszaszorítása 2007 28 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Egészségfejlesztés a színtereken 2004 57 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Az egészségfejlesztés alapelvei Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai 2004 53 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Egészségfejlesztési szakkifejezések glosszáriuma 2008 23 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Az egészséghatás vizsgálat 2004 74 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Kutatás-monitorozás, értékelés az egészségfejlesztésben 2004 120 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Mentális egészségfejlesztési stratégia: pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció 2007 88 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Számoljuk fel egy generáció alatt a szakadékot (Az egészséggel összefüggő esélyegyenlőség megteremtése az egészség társadalmi meghatározóin keresztül 2008 44 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: Útmutató a gyors egészséghatás-vizsgálat elkészítéséhez Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére 2009 40 o. MEK
Országos Egészségfejlesztési Intézet: A világméretű járvány megfékezése A kormányzatok szerepe és a dohányzásellenőrzés gazdaságtana) 2000 101 o. MEK
Pucsok József: Teljesítményfokozás, dopping és sport 2004 - ME
Röck Gyula: Az egészség természetes előfeltételei és a vegetárizmus 1944 18 o. MEK
Röck Gyula: A felsőbbrendű élet 1943 14 o. MEK
Sánta Csaba: Narkóma Olvasónapló-/webnapló Dr. Csernus Imre, Dobai Benedek és Tárnok Alfonz DROGMA című kötetéhez 2004 115 o. MEK
Szabó Lajos, Dr: A szociális esetmunka kialakulása és elméleti hátterei 1999 152 o. MEK
Temesvári Gabriella: Depresszió Kiút a természetgyógyászat segítségével - Egészség-füzetek 1. 2001 62 o. MEK
Temesvári Gabriella: A gyógyító konyha Egyszerűen, olcsón, jót, egészségeset 1999 110 o. MEK
Temesvári Gabriella: A gyógyító konyha II. Kiskertek, erdők, mezők kincsei 2000 108 o. MEK
Temesvári Gabriella: Szénanátha Allergia és természetgyógyászat - Egészség-füzetek 4. 2002 91 o. MEK
Temesvári Gabriella: Szép ezüstkor Fiatalosan a természetgyógyászat segítségével - Egészség-füzetek 3. 2001 86 o. MEK
Temesvári Gabriella: Túlsúlyos gond Ideális testsúly a természetgyógyászat segítségével - Egészség-füzetek 2. 2001 64 o. MEK
Tistyán László - Füzesi Zsuzsanna: Kábítószer-fogyasztás a középiskolások körében Egy szociológiai vizsgálat eredményei 2000 70 o. MEK
Tompa Anna: Egészségtudat és tudatos egészség 2003 - ME
Tóth Judit - Klein László: Tea és mundér: sorkatonák mentálhigiénés helyzetfelmérése és szabadidős tevékenységeik motiválása a laktanyai könyvtárban 2002 30 o. MEK
Tulassay Tivadar: Megelőzhetők-e a civilizációs betegségek? 2003 - ME
Vadas Gyula, Dr. - Veress Albert, Dr.: Az ördög cimborája A felcsíki öngyilkosságokon túl... 2012 308 o. MEK
Vicsek Tamás: Munkahelyi hálózatok 2008 - ME
Salgó András - Szarka András - Gergely Szilveszter: Táplálkozás biokémia 2011 - DTT

Vissza az oldal elejére

FÖLDRAJZ
A dobsinai jégbarlang és környéke 1912 26 o. MEK
A lőcse-lublói hegység Lőcse és környéke. Lublófürdő - Felsőmagyarországi uti kalauzok 1920 24 o. MEK
A Poprádvölgy Késmárk, Leibitzi kénfürdő, Lublóvár - Felsőmagyarországi uti kalauzok 1920 21 o. MEK
A vörös kolostor és a Scsavnicza fürdő - Felsőmagyarországi uti kalauzok 1920 18 o. MEK
Az Aggteleki barlang 1910 24 o. MEK
Az alsó Gölniczvölgy Gölniczbánya és Thurzófüred, Szomolnok és Stoószfürdő - Felsőmagyarországi uti kalauzok 1920 19 o. MEK
Barlangliget és környéke - Felsőmagyarországi uti kalauzok 1920 16 o. MEK
Bert, Paul: Afrikai utazások és vadász-kalandok 1909 116 o. MEK
Bert, Paul: Ázsiai és ausztráliai utazások és vadász-kalandok 1909 128 o. MEK
Bert, Paul: Sarkvidéki és amerikai utazások és vadász-kalandok 1909 160 o. MEK
Bozóky Endre: Kis physikai földrajz 1902 38 o. MEK
Cholnoky Jenő: A sivatag 46 képpel és 22 ábrával 1943 188 o. MEK
Cholnoky Jenő: Balaton 1936 137 o. MEK
Francé, Raoul: Földünk kincsei 1941 135 o. MEK
Gáspár Ferenc, Dr.: A Föld körül Útleírás hat kötetben 1906 3538 o. MEK
Gáspár Ferenc, Dr.: Hét év a tengeren Egy tengerészorvos naplójából 1903 523 o. MEK
Gáspár Ferenc, Dr.: Negyvenezer mértföld vitorlával és gőzzel 1892 636 o. MEK
Gheyselinck, Robert: A nyughatatlan Föld 1941 142 o. MEK
Grew, E. S.: A modern geológia A Föld keletkezésének ismertetése könnyen érthető modorban, de tudományos alapon s a történelem előtti állatvilág leírása 1914 122 o. MEK
Győr megye és város egyetemes leírása 1874 694 o. MEK
György Aladár: A Föld és népei Népszerű földrajzi és népismei kézikönyv 1894 3419 o. MEK
Határon átívelő tájak karaktere A Fertő-Hanság medence és Sopron térsége - német/magyar nyelven 2010 22 o. MEK
Igló-Füred és Feketehegy környéke - Felsőmagyarországi uti kalauzok 1920 31 o. MEK
Jankó János, Dr.: Grönlandon át hóczipőn Nansen Fridtjoff eredeti műve alapján 1897 262 o. MEK
Kele, František - Fekete László: Jég és föld között - Az antarktisz (újra)felfedezése 2003 188 o. MEK
Kordos László: Magyarország barlangjai 1981 316 o. MEK
Kozma Ferencz: A székelyföld közgazdasági és közmívelődési állapota 1879 479 o. MEK
Kőváry László: Erdély földe ritkaságai 1853 268 o. MEK
Kőváry László: Erdélyország statistikája 1847 305 o. MEK
Lambrecht Kálmán: Az ősvilági élet 1938 135 o. MEK
Láng Attila D.: Földi mesék 2003 29 o. MEK
Leonardo Da Vinci válogatott írásai - - MEK
Meszleny Ignác: Velencei tallózások 1999 71 o. MEK
Mozsáry Gábor: Föld alatti vizek mélyén Búvár-barlangkutató kalandozások Kárpát-medencei barlangokban 1983 138 o. MEK
Nansen, Fridtjof: Utazás az úszó jégen 1930 454 o. MEK
Schaffer X. Ferenc: Általános geológia 1919 335 o. MEK
Szabó Sámuel, F.: A magyar korona országainak rövid földrajza Népiskolák s általában elemi osztályok használatára 1863 62 o. MEK
Széles a Balaton vize...? 170 év a tó történetéből, ahogy az újságok megírták 2003 123 o. MEK
Szepesvár és környéke - Felsőmagyarországi uti kalauzok 1920 17 o. MEK
Tasnádi Kubacska András: Gyűjtés hegyen-völgyön 1942 117 o. MEK
Vadász Elemér: A geológus munkája Bevezetés a földtani megfigyelésbe 1927 92 o. MEK
Vadász Elemér: A szén és petróleum multja és jövője 1924 114 o. MEK
Vadász Elemér: Kőszénföldtani tanulmányok 1940 126 o. MEK
A Magy. Kir. Földtani Intézet könyv- és térképtárának czimjegyzéke 1903 670 o. MEK
A tállyai kőbánya 60 éve 1928-1988 1990 60 o. MEK
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 1. A szakterület kialakulása, fogalma, tartalma. A beruházások geodéziai munkáinak általános áttekintés 2010 14 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 2. A mérnöki létesítmények telepítése, tervezése, építése során megoldandó geodéziai feladatok összefoglaló áttekintése 2010 13 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 3. Mérnökgeodéziai vízszintes alapponthálózatok 2010 21 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 4. Mérnökgeodéziai magassági alapponthálózatok 2010 18 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 5. Mérnökgeodéziai kitűzési munkák 2010 33 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 6. A lézertechnika, és mérnökgeodéziai alkalmazása 2010 18 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 7. Mély- és magasépítési feladatok geodéziai munkái 2010 19 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 8. Vonalas létesítmények építésének, gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai 2010 29 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 9. Közműfelmérés és nyilvántartás geodéziai munkái 2010 21 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 10. Mérnökgeodéziai mozgásvizsgálatok 2010 18 o. DTT
Ágfalvi Mihály, Dr.: Mérnökgeodézia 11. Földalatti mérések 2010 34 o. DTT
Agricola, Georgius: Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról 1556 661 o. MEK
Ahlburg, Johannes: A felsőmagyarországi Érchegység érctermőhelyei 1913 39 o. MEK
Alföldi László - Csepregi András - Kapolyi László: Bányászati karsztvízszint-süllyesztés a Dunántúli-középhegységben Rekviem a Dunántúli-középhegység karsztvízszint alatti bányászkodásáért 2007 140 o. MEK
Almásy László: Levegőben... homokon... 1935 180 o. MEK
Anton - Bózsing - Cseresnyés - Csontos - Halbritter - Tamás: Feketefenyveseink kutatása 2007 100 o. MEK
Anton - Földessy - Gaál - Kerekes - Lévai - Szépvölgyi: Beszélgetés a Föld ásványi nyersanyag-tartalékairól 2011 - ME
Bak - Hunyadyné - Orosz - Reisz - Török: Kataszteri térképek tömeges digitalizálása 2008 59 o. MEK
Balázsik Valéria: Fotogrammetria 1. A távérzékelés fogalma, a fotogrammetria és a távérzékelés kapcsolata 2010 23 o. DTT
Balázsik Valéria: Fotogrammetria 3. A fotogrammetria optikai és fotográfiai alapjai 2010 21 o. DTT
Balázsik Valéria: Fotogrammetria 4. Mérőfénykép fogalma, jellemzői, mérőfénykép torzulások 2010 20 o. DTT
Balázsik Valéria: Fotogrammetria 8. Ortofotoszkópia 2010 22 o. DTT
Balázsik Valéria: Fotogrammetria 9. A térfotogrammetria alapjai, alapképletek 2010 20 o. DTT
Balázsik Valéria: Fotogrammetria 15. A fotogrammetria speciális alkalmazási lehetőségei 2010 20 o. DTT
Ballagi Károly - Király Pál: A magyar birodalom leirása különös tekintettel az 1876. XXXIII. törv.-cikkre 1877 435 o. MEK
Ballenegger Róbert: A termőföld 1921 117 o. MEK
Balogh Ernő, Dr.: Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula 1860-1935, Erdélyi Tudományos Füzetek 83. 1936 19 o. MEK
Balogh Ernő, Dr.: Kvarc az erdélyi Medence felső mediterran gipszeiben Erdélyi Tudományos Füzetek 6. 1926 25 o. MEK
Bányatérképek egyezményes jelkulcsa 1964 24 o. MEK
Bartholy Judit, Dr: Az éghajlat változása - bizonyosságok és bizonytalanságok 2004 - ME
Bartholy Judit, Dr - Pongrácz Rita, Dr.: Éghajlattan 2012 105 o. DTT
Baros Zoltán: Éghajlatváltozás, klímavédelem, klímapolitika 2012 - DTT
Benkő Ferenc: Magyar minerologia Az az a' kövek' 's értzek' tudománya 1785 200 o. MEK
Besenyő János, Dr. - Miletics Péter: Egyiptom Országismertető 2013 149 o. MEK
Besenyő - Gyarmati - Hetényi - Pető - Szijj - Resperger: Kongói Demokratikus Köztársaság Országismertető 2010 139 o. MEK
Besenyő János, Dr. - Marsai Viktor: Líbia Országismertető 2012 116 o. MEK
Besenyő János, Dr. - Miletics Péter: Mali Országismertető 2013 206 o. MEK
Besenyő János, Dr. - Kiss-Álmos Péter - Resperger István: Szomália Országismertető 2010 85 o. MEK
Bogsch László: Földünk története 1943 36 o. MEK
Bozóky Endre: Kis physikai földrajz 1901 38 o. MEK
Bugya Titusz: GRASS 6.0 alapok 2010 45 o. MEK
Bugya Titusz: A GRASS térinformatikai rendszer kézikönyve 2010 205 o. MEK
Busics György, Dr.: Geodéziai hálózatok 1. A geodéziai pont és a geodéziai hálózat fogalma 2010 20 o. DTT
Busics György, Dr.: Geodéziai hálózatok 2. A vízszintes hálózatok fogalmainak és történetének áttekintése 2010 29 o. DTT
Busics György, Dr.: Geodéziai hálózatok 3. A vízszintes pontmeghatározás munkaszakaszai 2010 52 o. DTT
Busics György, Dr.: Geodéziai hálózatok 4. A GNSS alapjai 2010 31 o. DTT
Busics György, Dr.: Geodéziai hálózatok 5. GNSS hálózatok, GNSS technológiával végzett alappontsűrítés 2010 37 o. DTT
Busics György, Dr.: Geodéziai hálózatok 6. A szintezési hálózatok és a magassági alappontsűrítés 2010 26 o. DTT
Busics György, Dr.: Geodéziai hálózatok 7. 1D-2D-3D együttműködés, nyilvántartás 2010 20 o. DTT
Cserey Adolf, Dr.: Ásványhatározó vagyis Hazánkban gyakrabban előforduló s néhány idegen ásványkikeresésre szolgáló útmutató - Stampfel-féle Tudományos Zseb-könyvtár 60. 1900 78 o. MEK
Cserey Adolf, Dr.: Kis ásványtan - Stampfel-féle Tudományos Zseb-könyvtár 128. 1903 80 o. MEK
Csicsay Alajos: Szlovákia védett ásványai és kövületei 2006 137 o. MEK
Csíky Gábor: A földtudományok magyarországi klasszikusai 1950 61 o. MEK
Dávid Árpád, Dr.: Ásvány és kőzettan 2011 88 o. DTT
Demeter - Gyulai - Hoitsy - Pongrácz - Szitta: A Délkeleti-Bükk természeti értékei 2002 44 o. MEK
Detrekői Ákos: A gömbtől a geoidig - A Föld és az űrkutatás 2004 - ME
Dobány Zoltán, Dr.: A Cserehát történeti földrajza (18-20. század) - ANP Füzetek 8. 2010 114 o. MEK
Dobány Zoltán, Dr.: A Sajó-Bódva köze történeti földrajza (18-20. század) - ANP Füzetek 9. 2010 169 o. MEK
Dobány Zoltán, Dr.: A tájhasználat történeti szakaszai a Taktaközben (18-20. század) 2014 180 o. MEK
Dobány Zoltán, Dr.: Történeti földrajzi tanulmányok a Hernád-völgy területéről (18-20. század) - ANP Füzetek 10. 2010 89 o. MEK
Dudich Endre: Az Aggteleki cseppkőbarlang és környéke 1932 100 o. MEK
Dudichné Vendl Mária - Koch Sándor: A drágakövek Különös tekintettel a mesterséges drágakövekre 1935 253 o. MEK
Ecsedi István, Dr.: Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei 1770-1838 1912 139 o. MEK
Engler Péter, Dr.: Fotogrammetria 2. A fotogrammetria geometriai és matematikai alapjai 2010 25 o. DTT
Engler Péter, Dr.: Fotogrammetria 5. Az információszerzés eszközei 2010 20 o. DTT
Engler Péter, Dr.: Fotogrammetria 6. A földi fotogrammetria 2010 17 o. DTT
Engler Péter, Dr.: Fotogrammetria 7. A légi fotogrammetria alapjai 2010 15 o. DTT
Engler Péter, Dr.: Fotogrammetria 11. Térfotogrammetriai műszerek 2010 22 o. DTT
Engler Péter, Dr.: Fotogrammetria 14. Általános fotogrammetriai technológia 2010 18 o. DTT
Engler Péter, Dr.: Fotogrammetria 16. Digitális kamerák 2010 21 o. DTT
Eötvös Loránd munkái és méltatása dolgozatok és dokumentumok gyűjteménye - 11,7MB MEK
Fehér Géza: Kanitz Fülöp Félix "a Balkán Kolumbusa" élete és munkássága 1829-1904 1932 218 o. MEK
Fekete István: Az ujj becses Kovács és Nemes kő-bányával ritkaitatt Almási nagy barlang 1836 22 o. MEK
Festetics Rudolf: Emberevők között Nyolc évi csendes-óceáni hajózás a «Tolna» yachton 1893 295 o. MEK
Gál Éva: A Budapesti Történeti Múzeum Várostörténeti Osztályának kéziratos térképei Katalógus 1989 90 o. MEK
Gelencsér András - Molnár Ágnes - Imre Kornélia: Az éghajlatváltozás okai és következményei 2012 122 o. DTT
Gönczy Sándor: Földtani alapfogalmak 2004 35 o. MEK
Gönczy Sándor - Szalai Katalin: Geomorfológiai fogalomgyűjtemény 2004 45 o. MEK
Gubányi Károly: Ausztrália 1913 258 o. MEK
Gyenes Róbert: Geodézia 1. A helymeghatározás alapjai 2010 30 o. DTT
Gyenes Róbert: Geodézia 2. A Föld elméleti alakja 2010 32 o. DTT
Gyenes Róbert: Geodézia 3. Geodéziai alapponthálózatok, pontjelölések 2010 16 o. DTT
Gyenes Róbert: Geodézia 4. Vízszintes helymeghatározás 2010 70 o. DTT
Hajnóci Rajmund József: A szepesi bányavidék természeti viszonyai és bányászata 2003 32 o. MEK
Hankó Vilmos, Dr.: Székelyföld 1896 368 o. MEK
Hartai Éva, Dr.: Geológia 2011 353 o. DTT
Hartai Éva, Dr.: Meddig ér a takarónk? - A Föld ásványi nyersanyagtartalékairól 2011 - ME
Havass Rezső: Magyar földrajzi könyvtár A Magyar Birodalomról bármely nyelven, valamint magyar szerzőktől bármely földrajzi tárgyról és bármely nyelven megjelent irodalmi művek könyvészete 1888 540 o. MEK
Hazslinszky Tamás: A Baradla-barlang 19. századi nevezetes látogatói 2004 94 o. MEK
Hedin Sven: Ázsia szívében Tízezer kilométernyi úttalan utazás 1906 326 o. MEK
Herczeg Tünde Zita: A Földgömb repertóriuma 1929/30-1931 (diplomamunka) 2011 144 o. MEK
Hollós László, Dr.: Kútak, geológiai viszonyok. Növényzet - Kecskemét multja és jelene 1896 120 o. MEK
Horoszné Gulyás Margit: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 8. Vásárhelyi Terv birtokrendezési összefüggései 2010 21 o. DTT
Horoszné Gulyás Margit: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 9. A tájrendezés szerepe a birtokfejlesztésben 2010 24 o. DTT
Horoszné Gulyás Margit: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 10. Vízrendezés és melioráció 2010 23 o. DTT
Horoszné Gulyás Margit: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 11. A magyar földhasználati reform 2010 26 o. DTT
Horváth Ferenc: Hogyan működik a Föld? 2008 - ME
Hunfalvy János: A magyar birodalom természeti viszonyainak leirása 1865 1972 o. KT
Hunfalvy János, Dr. - Thirring Gusztáv: Egyetemes földrajz különös tekíntettel a néprajzi viszonyokra 1884 2284 o. MEK
Hunfalvy János: Ujabb utazások és kalandok - A magyar ifjuság könyvtára 1859 214 o. MEK
Izsák Tibor: Ukrajna természeti földrajza 2007 216 o. MEK
Jakucs László (1926-2001) karsztkutató, barlangkutató, geológus, egyetemi tanár irodalmi munkássága bibliográfia 2001 27 o. MEK
Jancsó Tamás, Dr.: Fotogrammetria 10. Tájékozások 2010 23 o. DTT
Jancsó Tamás, Dr.: Fotogrammetria 12. Digitális fotogrammetria 2010 29 o. DTT
Jancsó Tamás, Dr.: Fotogrammetria 13. Légiháromszögelés 2010 18 o. DTT
Jelentés a jövedéki mélykutatás 1946. évi sókutató munkálatairól 1947 146 o. MEK
Jelentés a jövedéki mélykutatás 1947/1948. évi munkálatairól 1948 382 o. MEK
Kajati György, Dr.: A természeti erőforrások gazdaságtana 2011 99 o. DTT
Katona Mihály: A' föld' mathematica leírása a' világ alkotmányával együt... a felsőbb oskolákbeli tanulók... számára 1814 441 o. MEK
Katona János: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 16. A mezőgazdasági úthálózat birtokrendezési vonatkozásai 2010 18 o. DTT
Katona János: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 17. Birtokrendezési tervek adatbázisának kiépítése 2010 17 o. DTT
Katona Mihály: Közönséges természeti Föld-leirás 1819 527 o. MEK
Katonáné Gombás Katalin: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 12. A Magyar erdő jövőképe 2010 18 o. DTT
Katonáné Gombás Katalin: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 13. A fenntartható erdőgazdálkodás tervezése, nyílvántartásának rendszere 2010 19 o. DTT
Katonáné Gombás Katalin: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 14. A kölcsönös megfeleltetés és a birtokrendezés 2010 25 o. DTT
Katonáné Gombás Katalin: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 15. Környezeti hatástanulmány, mint a birtokrendezés része 2010 36 o. DTT
Kázmér Miklós: Angol-magyar geológiai szótár English-Hungarian Geological Dictionary 2005 1070 o. DTT
Koch Sándor: A magyar ásványtan története 1952 79 o. MEK
Koch Sándor: Magyarország ásványai 1966 411 o. MEK
Koch Sándor - Sztrókay Kálmán Imre - Grasselly Gyula: Ásványtan 1954 908 o. MEK
Kókai Sándor, Dr.: A Bánság történeti földrajza, 1718-1918 A Bánság helye és szerepe a Kárpát-medence földrajzi munkamegosztásában 2010 438 o. MEK
Konecsny Károly, Dr.: A víz, mint erőforrás és kockázat 2011 213 o. DTT
Konkoly-Gyuró Éva, Dr.: Tájökológiai-tervezési glosszárium 2013 40 o. MEK
Kossuth Lajos: Tanulmányok báró Nyáry Jenő Az Aggteleki barlang mint őskori temető czímű munkája felett 1883 41 o. MEK
Kovács P. Gábor: A hálózat használata a földtudományok területén - NIIF Információs füzetek 1998 - MEK
Kovács Ferenc: Meddig és mit bányásszunk? 2003 - ME
Kövesligethy Radó, Dr.: A mathematikai és csillagászati földrajz kézikönyve 1899 943 o. MEK
Krenner József Sándor, Dr.: A dobsinai jégbarlang 1874 33 o. MEK
Kriesch János - Koch Antal - Koch Ferenc: A természetrajz vezérfonala Harmadik rész. Ásvány-, kőzet- és földtan 1895 206 o. MEK
Kun Béla, Dr.: 25 éves az Országos Érc- és Ásványbányák 1989 314 o. MEK
Kutassy Endre: Ősmaradványok gyűjtése, konzerválása és preparálása 1927 68 o. MEK
Less György, Dr.: Magyarország földtana 2011 240 o. DTT
Litschauer Lajos: Földtan Különös tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira 1898 176 o. MEK
Litschauer Lajos: Kőzettan és őslénytan Különös tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira 1898 187 o. MEK
Litschauer Lajos: A kutatás mint a magyar bányajog tárgya Az 1854. évi általános bányatörvény alapján, az idevágó rendeletekkel és utasításokkal bővítve 1885 32 o. MEK
Litschauer Lajos: Telepismeret. Kutatás Különös tekintettel Magyarország bányászati viszonyaira - A magyar bányász-felőr kézi könyvtára 1899 190 o. MEK
Lóczy Lajos: A Balaton földrajzi és társadalmi állapotainak leírása 1921 259 o. MEK
Lóczy Lajos: A geologiai megfigyelések leirása és eredményei gróf Széchenyi Béla keletázsiai utjából 1877-1880 1890 460 o. MEK
Lóczy Lajos, a földtan és a földrajz tudósának tanulmányai 1920 65 o. MEK
Lóczy Lajos (1849-1920) munkásságáról 2007 51 o. MEK
Lopes, Duarte - Pigafetta, Filippo: A Kongó Királyság és a szomszédos területek leírása 1589 72 o. MEK
Lőrincz Árpád: Az elfelejtett bánya A pelsőcardói bányászat rövid története 2013 65 o. MEK
Luigi di Savoia: Az "Észak csillaga" Az északi sarktengeren 1900 490 o. MEK
Luigi di Savoia: A Ruvenzori A keletafrikai nagy tavak hegyóriásának kikutatása és csúcsainak első megmászása 1922 284 o. MEK
Lukács Manuéla, Dr. - Lukács István: Az élet kialakulásának kutatása a Naprendszerben I. rész 2014 384 o. MEK
Mádai Ferenc, Dr.: Ásványvagyon gazdálkodás 2011 134 o. DTT
Mádlné Szőnyi Judit: Talpunk alatt is folyik? – Felszín alatti áramlások a víz körforgalmában 2011 - ME
Maderspach Livius: Magyarország vasércz-fekhelyei 1880 127 o. MEK
Magyar erdészeti oklevéltár: Magyarország ezredéves fennállásának emlékére 1896 2424 o. KT
Magyar László délafrikai utazásai 1849-57. években - 1. kötet 1859 518 o. MEK
Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez Az egységek rövid leírása 2005 189 o. MEK
Magyarország a XX. században 2000 16,7MB MEK
Márkus Béla: Térbeli döntéselőkészítés 1. Menedzsment alapok 2010 25 o. DTT
Márkus Béla: Térbeli döntéselőkészítés 2. Projekttervezés 2010 20 o. DTT
Márkus Béla: Térbeli döntéselőkészítés 3. A projekt végrehajtása 2010 17 o. DTT
Márkus Béla: Térbeli döntéselőkészítés 4. Térinformatikai műveletek 2010 33 o. DTT
Márkus Béla: Térbeli döntéselőkészítés 5. Elemzések 2010 27 o. DTT
Márkus Béla: Térbeli döntéselőkészítés 6. Domborzatmodellezés 2010 27 o. DTT
Márkus Béla: Térbeli döntéselőkészítés 7. Térbeli döntések 2010 25 o. DTT
Márkus Béla: Térképtől a térinformatikáig 2008 - ME
Meskó Attila: Rugalmas hullámok a földben A szeizmikus kutatómódszer 1994 184 o. MEK
Meyr Ignác, Dr.: Borszék gyógyvizei Természettudományi és gyógytani szempontból 1863 62 o. MEK
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 1. Térképészeti alapfogalmak 2010 35 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 2. Vetületi alapfogalmak 2010 18 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 3. Térképek jellemző tulajdonságai 2010 26 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 4. Domborzattan I. 2010 21 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 5. Domborzattan II. 2010 33 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 6. Térképek síkrajza 2010 24 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. 2010 21 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 8. Topográfiai felmérési technológiák II. 2010 18 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 9. Digitális topográfiai térképezés alapfogalmai 2010 15 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 10. Topográfiai felmérés munkamenete 2010 15 o. DTT
Mélykúti Gábor, Dr.: Topográfia 11. Magyarországi térképezések története 2010 18 o. DTT
Mittelholzer, Walter: Repülőgépen az Északi sark felé 1926 212 o. MEK
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 2. Földtulajdon, birtokszerkezet és azok változásai 2010 21 o. DTT
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 3. Két évtized birtokrendezési tapasztalatai 2010 23 o. DTT
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 4. Birtokrendezési törvényjavaslatok és előzményei 2010 23 o. DTT
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 5. Nemzetközi birtokrendezési eljárások 2010 32 o. DTT
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 18. Birtokrendezési folyamat komplex tervezése 2010 26 o. DTT
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 19. Az információtechnológia (IT) alkalmazása a birtokrendezésben 2010 21 o. DTT
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 20. A birtoktervezés értékelési alapjai 2010 26 o. DTT
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Föld- és területrendezés 4. Birtokrendezési modellek 2010 21 o. DTT
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Föld- és területrendezés 5. A birtokrendezés törvény, jogszabályi támogatottsága és pénzügyi feltétel rendszere 2010 23 o. DTT
Mizseiné Nyiri Judit, Dr.: Föld- és területrendezés 6. A birtokrendezések egy lehetséges forgatókönyve 2010 17 o. DTT
Nagybánya és környéke A Magyar Országos Bányászati és Kohászati Egyesület első vándorgyűlése alkalmára 1894 392 o. MEK
Németh Norbert, Dr. - Földessy János, Dr.: Nyersanyagkutatási módszerek 2011 287 o. DTT
Németh Norbert, Dr. - Földessy János, Dr.: Nyersanyagkutatási módszerek - Földtani adatbázis A recski mélyszinti színesfémérc előfordulás kutatásának eredményeit megjelenítő adatbázis forrásadatai 2011 - DTT
Nyárády Erazmus Gyula: Kolozsvár környékének mocsárvilága 1941 30 o. MEK
Odorheiu Székelyudvarhely városa - Székelyföldi Utmutató 1933 50 o. MEK
Oláh Miklós: Hungária 2003 153kB MEK
Otrobán Nándor - Nagy Gusztáv: Előpatak és vidéke 1875 145 o. MEK
Pálfy Móric, Dr.: A Rudabányai hegység geológiai viszonyai és vasérctelepei (Függelék: Dr. Sümeghy József: Szalonna és Martonyi forrásmészkő faunája) 1924 26 o. MEK
Pápay József: Meddig lesznek elegendőek Földünk kőolaj- és földgázkészletei? 2008 - ME
Papir, nyomdászat és térképészet - Hivatalos jelentés a Párisban 1878-ban tartott egyetemes kiállításról 1879 50 o. MEK
Papp Károly, Dr.: Bucsony környéke Alsófehér vármegyében Jelentés az 1913. évi részletes földtani felvételről 1914 62 o. MEK
Papp Károly, Dr.: A délafrikai egyetemek 1930 38 o. MEK
Peja Győző: A csermosnyavölgyi táj geomorfológiája 1941 37 o. MEK
Pelech E. János: A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang 1878 44 o. MEK
Pelech E. János: A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang 2. javított és bővitett kiadás 1884 44 o. MEK
Plinius Secundus, Caius: A természet históriája - csillagászati és földrajzi ismeretek az ókorban i.sz.79 203 o. MEK
Polgár Iván: A velenczei tó Közgazdasági tanulmány 1914 46 o. MEK
Posewitz Tivadar: Petroleum és aszfalt Magyarországon 1906 243 o. MEK
Pődör Andrea, Dr.: Kartográfia + Webmapping 1. A térképek tartalma és jellege? 2010 27 o. DTT
Pődör Andrea, Dr.: Kartográfia + Webmapping 2. A kartográfiai kommunikáció 2010 33 o. DTT
Pődör Andrea, Dr.: Kartográfia + Webmapping 3. A kartográfiai vizualizáció grafikai elemei 2010 25 o. DTT
Pődör Andrea, Dr.: Kartográfia + Webmapping 4. Térképek tervezése és szerkesztése 2010 22 o. DTT
Pődör Andrea, Dr.: Kartográfia + Webmapping 5. Az idő és a háromdimenziós tér megjelenítése 2010 29 o. DTT
Pődör Andrea, Dr.: Kartográfia + Webmapping 6. A térképek és a GIS 2010 21 o. DTT
Pődör Andrea, Dr.: Kartográfia + Webmapping 7. Térképek a weben 2010 35 o. DTT
Prinz Gyula (1882-1973) földrajztudós, akadémikus, egyetemi tanár, Belső-Ázsia kutatója, a Tisia-elmélet kidolgozója műveinek és szakcikkeinek bibliográfiája 2007 16 o. MEK
Prohászka Ottokár: Föld és ég Kutatások a geológia és theológia érintkező pontjai körül 1912 452 o. MEK
Proszt János, Dr.: A Selmeci Bányászati Akadémia, mint a kémiai tudományos kutatás bölcsője hazánkban 1938 54 o. MEK
Radó Dezső: A növényzet szerepe a környezetvédelemben 2001 148 o. MEK
Röszke földje és népe 1996 312 o. MEK
Rozlozsnik Pál: Aranyida bányageológiai viszonyai 1912 120 o. MEK
Schmidt Eligius Róbert: A magyar só geológiája, bányászata és nemzetgazdasági jelentősége 1941 17 o. MEK
Schréter Zoltán: A borsod-hevesi szén és lignitterületek bányaföldtani leírása 1925 392 o. MEK
Sikos T. Tamás, Dr. - Tiner Tibor, Dr.: Fejlődési térfolyamatok Komárom-Esztergom megyében 2002 215 o. MEK
Stein Aurél: Homokba temetett városok Régészeti és földrajzi utazás Indiából Kelet-Turkesztánba 1900-1901-ben 1901 381 o. MEK
Stein Aurél: Legbelsőbb Ázsia: földrajzának hatása a történetben A M. Tud. Akadémiának 1925 január 3-án tartott ünnepi ülésén vetített képekkel bemutatott előadás 1925 54 o. MEK
Stein Aurél: Nagy Sándor nyomdokain az Indushoz A Magyar Tudományos Akadémia 1929 október 12-iki összes ülésén tartott felolvasás 1929 36 o. MEK
Steiner Lajos: Az időjárás 1931 40 o. MEK
Szabó Gergő: Quantum GIS Felhasználói kézikönyv 2010 59 o. MEK
Szabó Gyula, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 1. Birtokpolitika, birtokfejlesztés, agrárpolitika, agrárreformok 2010 16 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 6. A településrendezés és az agrárvonatkozások 2010 24 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 7. A birtoktervezés gazdálkodási egységei 2010 22 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Birtoktervezési és rendezési ismeretek 21. A birtokrendezés társadalmi elfogadtatása 2010 16 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 1. Termőföld(birtok)-politika, Agrárpolitika, Eszközrendszerek 2010 19 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 2. Agrárvilági fordulatok, magyar reformok 2010 28 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 3. A mezőgazdaság nemzetgazdasági szerepét, jelentőségét is meghatározó földtulajdon és birtokszerkezet 2010 18 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 7. Agrárgazdaságunk helyzete és a fejlesztés lehetőségei 2010 27 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 8. Földhasználat, Zónabeosztás, Ökológiai Hálózatok, és a Zöldenergia Program 2010 32 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 9. A birtokrendezés infrastrukturális (táblásítás, mező- út, vízrendezés és melioráció, tereprendezés) kapcsolódásai 2010 39 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: 2010 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 10. Birtokrendezés és tájrendezés 2010 16 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 11. A többfunkciós mezőgazdasági üzem, méret, hatékonyság 2010 14 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 12. A településrendezési tervek és a birtokrendezés kapcsolódásai, informatikai támogatottság 2010 29 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 13. Erdőstratégia, erdőprogram, tulajdonosi és birtokstruktúra változások 2010 20 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 14. Erdőrendezés, erdőtervezés, erdőtérképezés 2010 44 o. DTT
Szabó Gyula, Dr.: Föld- és területrendezés 15. A földügyi irányítás továbbfejlesztésének hatása a birtok- és földrendezésre 2010 13 o. DTT
Szakáll Sándor, Dr.: Ásvány- és kőzettan alapjai 2011 668 o. DTT
Szász Ferenc: Udvarhelyvármegye földrajza Vezérkönyv elemi iskolai tanitók számára 1909 124 o. MEK
Székely Géza: A Nagykőhavas, Piatra-Mare leirása 1936 70 o. MEK
Székely István, Dr.: Az emberi nem régisége Történelmi és őstörténelmi szempontból 1889 157 o. MEK
Szentiványi - Szentiványi - Nagy - Entz: A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése Kutatási zárótanulmány 2006 137 o. MEK
Szeőke Imre, Dr.: Bányászati szótár A bányászatban és bányajogban előfordúló szakkifejezések magyarázó jegyzéke, Függelékül a Bányászati tájszótárral 1903 173 o. MEK
Szinnyei József, Dr.: Az ezer tó országa Finnország 1882 513 o. MEK
Tarsoly Péter - Tóth Zoltán: Geodézia 5. Vízszintes mérések alapműveletei 2010 26 o. DTT
Tarsoly Péter - Tóth Zoltán: Geodézia 6. A vízszintes mérések alapműveletei - számítások 2010 17 o. DTT
Tarsoly Péter: Geodézia 7. Térbeli helymeghatározás navigációs műholdrendszerrel 2010 17 o. DTT
Tarsoly Péter - Tóth Zoltán: Geodézia 8. Sokszögelés 2010 18 o. DTT
Tarsoly Péter: Geodézia 9. Magasságok meghatározása 2010 21 o. DTT
Tarsoly Péter: Geodézia 10. A trigonometriai magasságmérés 2010 27 o. DTT
Tarsoly Péter: Geodézia 11. Távolságok meghatározása 2010 26 o. DTT
Tarsoly Péter: Geodézia 12. A mérési hibák 2010 26 o. DTT
Tarsoly Péter: Geodézia 13. Speciális geodéziai műszerek 2010 20 o. DTT
Tarsoly Péter: Geodézia 14. Mérőállomások 2010 37 o. DTT
Tarsoly Péter - Tóth Zoltán: Geodézia 15. Automatizáció a terepi adatgyűjtésben 2010 14 o. DTT
Telbisz Tamás, Dr. - Székely Balázs, Dr. - Timár Gábor, Dr.: Digitális terepmodellek Adat, látvány, elemzés 2013 80 o. MEK
Teleki Pál: Erdély helyzete Magyarországon és Európában 1941 14 o. MEK
Természetföldrajzi fogalmak szótára 2004 52 o. MEK
Tóth Gyula: A magyarországi ivóvizek chemiai elemzése 1911 334 o. MEK
Tóth Erzsébet - Weiszburg Tamás: Környezeti ásványtan 2011 161 o. DTT
Tozer, Henry Fanshawe: Ó-kori földrajz 1892 131 o. MEK
Török Enikő: Mikoviny Sámuel 2011 376 o. MEK
Vass Imre: Az agteleki barlang leírasa, fekte terűletével, talprajzolatjával és hosszába való áltvágásával két táblában 1831 87 o. MEK
Vécsey Özséb Zoltán: A Bódva felső szakaszának anthropogeografiája 1916 53 o. MEK
Végh András: Buda város középkori helyrajza 2006 726 o. MEK
Verőné Wojtaszek Malgorzata: Fotointerpretáció és távérzékelés 1. A távérzékelés fizikai alapjai 2010 17 o. DTT
Verőné Wojtaszek Malgorzata: Fotointerpretáció és távérzékelés 2. Felvevőrendszerek 2010 34 o. DTT
Verőné Wojtaszek Malgorzata: Fotointerpretáció és távérzékelés 3. A lézer alapú távérzékelés 2010 27 o. DTT
Verőné Wojtaszek Malgorzata: Fotointerpretáció és távérzékelés 4. A távérzékelt felvételek kiértékelése 2010 14 o. DTT
Verőné Wojtaszek Malgorzata: Fotointerpretáció és távérzékelés 5. Távérzékeléssel szerzett adatok számítógépes kiértékelése 2010 37 o. DTT
Verőné Wojtaszek Malgorzata: Fotointerpretáció és távérzékelés 6. A távérzékelés alkalmazási területeinek áttekintése 2010 30 o. DTT
Verőné Wojtaszek Malgorzata: Fotointerpretáció és távérzékelés 7. A GIS és a távérzékelés 2010 25 o. DTT
Verőné Wojtaszek Malgorzata: 2010 o. DTT
Verőné Wojtaszek Malgorzata: 2010 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 1. Nagyméretarányú térképi alapfogalmak, térképkészítési technológiák 2010 34 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 2. Az 1997 előtti felmérések végrehajtásának főbb munkaszakaszai, jellemzői 2010 31 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 3. A digitális alaptérképek fogalma, fajtái, jellemzői 2010 46 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 4. A digitális alaptérkép tartalma (objektumai és azonosítása) 2010 34 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 5. Adatforrások, a DAT előállításának tervezése és dokumentálása 2010 38 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 6. Terepi (geodéziai) újfelmérés munkafolyamata, feladatai és dokumentálása 2010 40 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 7. Digitális fotogrammetriai módszerek és dokumentálása DAT készítéséhez 2010 18 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 8. Digitalizálással és vegyes technológiákkal végzett digitális átalakítás és dokumentálása 2010 23 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 9. A DAT adatbázis térképfelújításai és dokumentálása 2010 26 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 10. A földmérési és térképészeti tevékenység általános feltételei 2010 17 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 11. A sajátos célú földmérési munkák végrehajtásának általános folyamata és feladatai 2010 36 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 12. A változási vázrajzok fogalma, fajtái és általános jellemzői 2010 32 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 13. Területosztások tervezési számításai 2010 39 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 14. Kitűzések 2010 41 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 15. A telekalakítások általános fogalmai és szabályai 2010 34 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 16. A telekalakítások (megosztás, házhelyosztás és mezőgazdasági területek kiosztásainak) végrehajtása 2010 34 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 17. A kisajátítási eljárás és földmérési feladatai 2010 27 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 18. Egyes további (változási) vázrajz-készítési munkák végrehajtásának feladatai 2010 42 o. DTT
Vincze László, Dr.: Nagyméretarányú térképezés 19. A térképi változások átvezetése a nyilvántartásban-szakértői feladatok 2010 40 o. DTT
Vissy Károly: Az időjárás előrejelzése: jóslás vagy tudomány? 2003 - ME
Vitális István, Dr.: A szén keletkezése és kárpát-medencei előfordulásai 2012 78 o. MEK
Vitális Sándor, Dr.: Geológus-szakértőként az Államvédelmi Hatóság vizsgálati fogságában 2014 69 o. MEK
Vojnich Oszkár: A Vesuvion Napló-jegyzetek 1906 40 o. MEK
Waddell L. Austine: A rejtelmes Lhassza és az 1903.-1904. évi angol katonai ekszpedició története 1904 205 o. MEK
Williams, Archibald: A modern bányászat 1914 448 o. MEK
Zentai László: A Kárpát-medence domborzata térkép 1996 149kB MEK
Zentai László: A Kárpát-medence és környékének domborzata térkép 1996 285kB MEK
Zsíros Tibor: A Kárpát-medence szeizmicitása és földrengés veszélyessége Magyar földrengés katalógus, 456-1995 2000 480 o. MEK
Bognár László, Dr.: Ásványnévtár 2007 - DTT
Faur Krisztina Beáta - Szabó Imre, Dr.: Geotechnika 2011 331 o. DTT
Ottófi Rudolf, Dr.: Geodézia 1998 - SzE
Papp Zoltán, Dr.: Földtan 2000 - SzE
Pethő Gábor, Dr. - Vass Péter, Dr.: Geofizika alapjai 2010 269 o. DTT
Völgyesi Lajos, Dr.: Geofizika 1982 - BME

Vissza az oldal elejére

KÖRNYEZETVÉDELEM
A biológiai sokféleség megőrzése Az élet sokszínűsége 2012 47 o. MEK
Ajánlások Budapestért Mit várunk az önkormányzatoktól 2006 és 2010 között? 2006 47 o. MEK
Ajánlások Budapestért Mit várunk az önkormányzatoktól 2014 és 2019 között? 2014 86 o. MEK
Belezöldülünk? Zöldek az EU-ról 2003 72 o. MEK
Bioburgonya Minőség a termesztés minden lépésében 2012 36 o. MEK
Baji Gál Árpád: Klíma változás 1995 35 o. MEK
Egy hajóban... Hogyan segíti a társadalmi részvétel a fejlesztéseket? 2010 45 o. MEK
Hajtman Ágnes: Megyek a boltba 2007 28 o. MEK
Herman Ottó: Az állatok védelme 1883 121 o. MEK
Hudák - Demeter - Papp: Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei 2009 32 o. MEK
A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 1995-2005 KSH 2007 102 o. MEK
A fenntartható fejlődés indikátorai Magyarországon 1995-2007 KSH 2008 217 o. MEK
A forráspont közelében A vegyi anyagok problematikája és szabályozásuk 2006 40 o. MEK
A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai (1998-2002) KSH 2005 46 o. MEK
A NAMEA-air-rendszer magyarországi adatai (2000-2003) KSH 2005 48 o. MEK
A sikeres város titka Válogatás az V. Nemzetközi Konferencia az Autómentes Városokért előadásaiból (Budapest, 2005. július 19-20.) 2006 44 o. MEK
A városok zöldítésének lehetőségei Hallgatói tanulmányok 2008 86 o. MEK
A vidékfejlesztés és az agrárium jövője - stratégiatervezet és civil program Az uniós környezetpolitika aktuális kérdései 2005 29 o. MEK
Anda Angéla, Dr. - Burucs Zoltán, Dr. - Kocsis Tímea, Dr.: Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk 2011 160 o. DTT
Anda Angéla, Dr.: Környezetgazdálkodás Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei - Levegőkörnyezet műszerei 2011 873 o. DTT
Anda Angéla, Dr.: Levegőtisztaság védelme 2011 558 o. DTT
Angyal - Ballabás - Csüllög - Kardos - Munkácsy - Pongrácz - Szabó: A környezetvédelem alapjai 2012 246 o. DTT
Ángyán József: Védett és érzékeny természeti területek mezőgazdálkodásának alapjai 2003 556 o. DTT
Ángyán József - Menyhért Zoltán: Alkalmazkodó növénytermesztés,környezet- és tájgazdálkodás 2004 766 o. DTT
Antalffy Tibor: Van-e jövőnk? Extinctio ante portas 2006 170 o. MEK
Aszódi - Lévai - Lontay - R. Várkonyi - Szarka - Szlávik: Energiaellátásunk biztonsága, környezetünk védelme. Lehetőségek és kihívások az energetikában 2011 - ME
Aszódi - Lévai - Lontay - Szarka - Szlávik - Varró: Beszélgetés a fenntartható energetika kérdéseiről 2011 - ME
Aszódi Attila: Mire lesz energiánk? - A fenntartható energetika kérdései 2011 - ME
Az államháztartás ökoszociális reformjának szükségessége és lehetőségei Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez 2003 341 o. MEK
Az elsőgenerációs géntechnológiai úton módosított növények megítélésének magyarországi háttere Összefoglaló-válogatás, 2011-2011 2011 216 o. MEK
Az ökológiai gazdálkodás hazai helyzete - Trendek és kitörési pontok Program, összefoglalók 2012 46 o. MEK
Az Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiájának végrehajtása és felülvizsgálata 2005 33 o. MEK
Ballabás - Bartholy - Darabos - Gábris - Kardos - Kovács - Mádlné - Szőnyi - Márialigeti - Mészáros - Mindszenty - Papp - Papp - Romsics - Szabó - Székely - Török - Zsemle: Környezettudományi terepgyakorlat 2012 290 o. DTT
Barkács - Kiss - Mádlné - Mészáros - Papp - Pongrácz - Szabó - Tasnádi - Torkos - Tóth - Weiszburg - Zsemle: A környezettan alapjai 2012 219 o. DTT
Baros Zoltán: Éghajlatváltozás, klímavédelem, klímapolitika 2012 - DTT
Barótfi István, Dr.: Környezetgazdálkodás 2011 170 o. DTT
Bartholy Judit, Dr: Az éghajlat változása - bizonyosságok és bizonytalanságok 2004 - ME
Bartholy Judit, Dr - Pongrácz Rita, Dr.: Éghajlattan 2012 105 o. DTT
Becze Szabolcs: Nacionalizmus és ökológiai gondolkodás A baszk új szociális mozgalmak environmentalista akcionalizmusa 2006 69 o. MEK
Beliczay Erzsébet - Szabó Zoltán: Az emisszió-kereskedelem 2003 82 o. MEK
Beliczay Erzsébet: Távfűtött települések - energiatudatos fogyasztók 2009 35 o. MEK
Bercsek Péter: Átültetett fák a budapesti parkokban 2013 37 o. MEK
Bercsek Péter: Mesélnek a margitszigeti fák 2012 73 o. MEK
Bihari Zoltán, Dr. - Gyüre Péter, Dr. - Antal Zsuzsanna, Dr.: Természetvédelmi ökológia 2008 66 o. DTT
Bíró Dávid: A globális felmelegedés politikatörténete 1990-2014 2014 126 o. MEK
Bíró Dávid: A kacskaringós folyosó Esszék, tanulmányok és recenziók, 1982-2009 2009 171 o. MEK
Bodor Brigitta - Tóth Marcell: Elektronikus ökológiai és karbonlábnyom kalkulátorok Fenntarthatósági Füzetek 5. 2011 32 o. MEK
Bozó - Gelencsér - Lévai - Náray - Páldy - Wesztergom: A levegőkörnyezet változásai - éghajlatváltozás? 2011 - ME
Budapest-balpart általános csatornázása Budapest Székesfőváros Tanácsi 2. Ügyosztálya vonatkozó tervezetének ismertetése 1918 94 o. MEK
Bulla Miklós - Vári Anna: Magyarország környezeti jövőképe - egy évtized távlatából 2002 32 o. MEK
Burucs Zoltán, Dr.: Talaj és vízvédelem 2011 664 o. DTT
Csegény József: Felszíni és felszín alatti vizeink állapota 2006 13 o. MO??
Csemez Attila, Dr.: Tájtervezés - tájrendezés 1996 482 o. DTT
Csiba Katalin - Kis Klára Zsófia: Klímaőrjárat Tanári kézikönyv 2009 58 o. MEK
Csiszár Ágnes: Inváziós növényfajok Magyarországon 2012 366 o. MEK
Csokalyi Fényes Csobán: Úton a saját hajlékod felé Kalauzféle nemcsak építkezőknek 2014 194 o. MEK
Csoknyai - Kircsi - Kalmár - Talamon: Környezettechnika 2013 244 o. DTT
Csurgó - Kovách - Légmán - Megyesi: Éghajlatváltozás és helyi kormányzás A lakossági energiafogyasztás befolyásolásának kormányzati lehetőségei Hajdú-Bihar megyében és öt európai kistérségben 2010 81 o. MEK
Czupy Imre, Dr. - Vágvölgyi Andrea: Mezőgazdasági (növénytermesztés, állattartás, erdészeti) hulladékok kezelése és hasznosítása 2011 71 o. DTT
Czvikovszky Tibor: Lehet-e "zöld" a műanyag? 2005 - ME
Darvas Béla: Mezőgazdasági géntechnológia - elsőgenerációs GM-növények, Országgyűlési Nyílt Nap 2006 168 o. MEK
Darvas Béla: Virágot Oikosnak - Kísértések kémiai és genetikai biztonságunk ürügyén 2000 434 o. MEK
Darvas - Polgár - Schwarczinger - Turóczi: A biológiai növényvédelem és helyzete Magyarországon 2008 129 o. MEK
Demeter - Gondos - Honti: Gondolatok a fenntartható fejlődésről Riportkötet a téma ismert gondolkodóival, gyakorlati művelőivel és közéleti személyiségekkel 2003 171 o. MEK
Dömsödi János, Dr.: Tájrendezés és tájvédelem 1. A földmérés, térképezés, tájrendezés és birtokrendezés kronológiája, a tájrendezést és a birtokrendezést elősegítő térképek rendszerezése 2010 20 o. DTT
Dömsödi János, Dr.: Tájrendezés és tájvédelem 2. A tájak rendszertani (természeti földrajzi) alapismeretei 2010 22 o. DTT
Dömsödi János, Dr.: Tájrendezés és tájvédelem 3. A tájrendezést megelőző vizsgálatok, tájanalízis 2010 19 o. DTT
Dömsödi János, Dr.: Tájrendezés és tájvédelem 4. Tájrendezési (tervezési) formák 2010 49 o. DTT
Dömsödi János, Dr.: Tájrendezés és tájvédelem 5. A tájrendezés folyamata 2010 22 o. DTT
Dömsödi János, Dr.: Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 1. A természeti erőforrások szerepe a társadalom és a gazdaság fejlődésében 2010 17 o. DTT
Dömsödi János, Dr.: Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 2. Az ásványi nyersanyagok előfordulása és hasznosítása Magyarországon 2010 24 o. DTT
Dömsödi János, Dr.: Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 3. A termőföld, mint természeti erőforrás 2010 20 o. DTT
Dömsödi János, Dr.: Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 4. A légköri erőforrások és a vízvagyon 2010 15 o. DTT
Dragos Tibor - Simon Gergely: Vegyi anyagok kívül-belül 2004 18 o. MEK
Eff Lajos: Sárfészek tanulmánygyűjtemény 1998 119 o. MEK
Együttműködés a fenntartható helyi közösségekért Módszertani segédlet és példatár EU projektek tervezéséhez 2013 42 o. MEK
Energiamenü Tudnivalók az energiafogyasztásról - Szelíd Energia Füzetek 8. 2004 52 o. MEK
Energiamérlegek a mezőgazdaságban - Szelíd Energia Füzetek 5. 2003 22 o. MEK
ENSZ Fenntartható Fejlődési Konferencia ("Rió+20") Civil értékelés és javaslatok a fenntartható fejlődés folyamatairól 2012 34 o. MEK
Építsünk tartálykollektort! - Szelíd Energia Füzetek 10. 2006 16 o. MEK
Érdekérvényesítés az Európai Unióban és hazánkban Képzési háttéranyag 2006 28 o. MEK
Erdély folyóinak természeti állapota Kémiai és ökológiai vízminősítés a rekonstrukció megalapozására 2003 296 o. MEK
Faragó Sándor: Miért vadászunk? 2006 - ME
Faragó Tibor: Magyarország részvétele a nemzetközi környezetvédelmi együttműködésekben 2002 44 o. MEK
Farsang Andrea, Dr.: Talajvédelem 2011 47 o. DTT
Fazekas - Pitás - Thury - Kárpáti: Komposztálás 201 37 o. DTT
Fekete Jenő György, Dr.: Környezetstratégia 2011 112 o. DTT
Fekete Judit - Lányi András: Alapszemlélet a jövőről 2002 48 o. MEK
Felelősségünk a teremtett világért Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról 2004 196 o. MEK
Felesleges termékek - újragondolva Fenntarthatósági Füzetek 12. 2013 35 o. MEK
Felesleges termékek vs. tudatos vásárlás Fenntarthatósági Füzetek 6. 2011 38 o. MEK
Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia Környezetgazdálkodási és Természetvédelmi mérnököknek 2010 123 o. DTT
Fenntarthatóságról röviden Eddigi Fenntarthatósági Füzeteink összefoglalója 2012 42 o. MEK
Fidrich Róbert: Globalizáció és környezet - Globalizáció füzetek 1. 2002 28 o. MEK
Fidrich Róbert: Nemzetek feletti vállalatok a globalizáció korában Miért nem szeretik a "zöldek" a nemzetek feletti vállalatokat? - Globalizáció füzetek 2. 2002 30 o. MEK
Fidrich Róbert: Zöldrefestés avagy Hogyan próbálják az óriáscégek kifogni a szelet a környezetvédők vitorlájából? - Globalizáció füzetek 3. 2003 25 o. MEK
Fucskó - Kajner - Marossy - Bela: A környezetterhelési díjak hatékonyságának, környezetpolitikai szerepének és bevezethetőségének vizsgálata 2001 141 o. MEK
Fűtés A gazdaságos és ökológikus fűtés alapjai - Szelíd Energia Füzetek 4. 2004 48 o. MEK
Gaál Dezső: A környezeti számvitel 1998 39 o. MEK
Gazdaság és társadalom A Védegylet gazdaságpolitikai állásfoglalása - Védegylet füzetek 3. 2001 69 o. MEK
Gelencsér András - Molnár Ágnes - Imre Kornélia: Az éghajlatváltozás okai és következményei 2012 122 o. DTT
Gelencsér András: Megszívjuk? - A levegőszennyezés és következményei 2011 - ME
Globális éghajlatváltozás Oktatócsomag - Integrált természettudományi mintaprojektek 2008 253 o. MEK
Godó Zoltán, Dr.: Agro-ökológia 2011 135 o. DTT
Gondolatok a fenntartható fejlődésről Riportkötet a téma ismert gondolkodóival, gyakorlati művelőivel és közéleti személyiségekkel 2003 171 o. MEK
Győr ökológiai lábnyoma Fenntarthatósági Füzetek különszám 1998 28 o. MEK
Gyulai István, Dr.: Környezeti informatika 2011 127 o. DTT
Gyulai Iván, Dr.: A biomassza-dilemma 2007 73 o. MEK
Gyulai Iván, Dr.: Kérdések és válaszok a fenntartható fejlődésről 2008 86 o. MEK
Hajtman - Markovics - Pál - Simon - Ujhelyi - Vizi: Hétköznapi mérgeink 2009 44 o. MEK
Hamupipőkéből királyné A Levegő Munkacsoport tanulmánya a távfűtés jövőjéről 2008 64 o. MEK
Használtcikk-kultúrák Ideológiák, gyakorlatok és értelmezői közösségek 2012 313 o. MEK
Heves Gábor: A hálózat használata a környezetvédelem területén - NIIF Információs füzetek 1995 68kB MEK
Hitek és tévhitek a Nabucco gázvezetékről 2011 32 o. MEK
Horváth Erzsébet, Dr.: Talaj- és talajvízvédelem 2011 57 o. DTT
Horváth József, Dr.: Megújuló energia 2011 122 o. DTT
Horváth Márton - Demeter Iván: Madarak és légvezetékek 2010 44 o. MEK
Hudák Katalin - Várnagy Dávid: Az agrár-környezetvédelem lehetőségei a Bükkalján 2003 56 o. MEK
Hufnagel Levente - Sipkay Csaba: A klímaváltozás hatása ökológiai folyamatokra és közösségekre 2010 531 o. MEK
Huller Beáta - Bodor Brigitta: Kutatás az ökológiai lábnyom ismertségéről Fenntarthatósági Füzetek 3. 2010 32 o. MEK
Hyatt, Justin: Fenntartható közlekedés a városban (Útmutató önkormányzatoknak) 2006 54 o. MEK
Jávor - Várady - Toma: Mielőtt odaláncolod magad Útmutató a városi zöldfelületek és fák védelméhez - Védegylet füzetek 8. 2006 130 o. MEK
Józsa Sándor, Dr.: Tudományos kutatási alapanyag feldolgozása, elemzési ismeretek - Környezetgazdálkodás 2011 81 o. DTT
Jövőkereső A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács jelentése a magyar társadalomnak 2010 136 o. MEK
Juhász Csaba, Dr. - Koczor Tamás: Környezetirányítási kézikönyv az agrárium környezetirányítási vezetői és környezetvédelmi megbízottjai számára 2001 200 o. DTT
Juhász Lajos, Dr.: Élővilág-védelem 2011 84 o. DTT
Kaán Károly: Természetvédelem és a természeti emlékek 1931 312 o. MEK
Kajner Péter: Növekedés vagy fejlődés? Állásfoglalás Budapest jövőjéről - Védegylet füzetek 4. 2002 62 o. MEK
Kalmár Ferenc, Dr.: Belső környezet minősége 2013 255 o. DTT
Kárpáti Árpád, Dr.: A tejfeldolgozás szennyvizei és tisztításuk 1997 122 o. MEK
Kátai János, Dr.: Talajökológia 2011 130 o. DTT
Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai 1998 583kB MEK
Kerényi-Nagy - Farkas - Zsoldos: A Tabáni Tanösvény 2014 180 o. MEK
Kínai ökológiai lábnyom Fenntarthatósági Füzetek 8. 2012 27 o. MEK
Kis - Fucskó - Bela - Valené: Magyarország várható hasznai és költségei a Kiotói Jegyzőkönyv "közös megvalósítás" mechanizmusához kapcsolódóan 2000 45 o. MEK
Kiss Károly, Dr.: A közúti és vasúti közlekedés optimális árazása és társadalmi mérlege Módszertani tanulmány 2012 50 o. MEK
Kocsis István, Dr.: Komposztálás, biogáztermelés 2011 117 o. DTT
Kocsis Tímea, Dr.: Környezetgazdálkodás 2011 796 o. DTT
Kocsis Tímea, Dr.: Modellezés, mint módszer bemutatása - Környezetgazdálkodás 2011 355 o. DTT
Komplex monitoring rendszer összeállítása talaj-mikroszennyezők analitikai kimutatására és biológiai értékelésére a fenntartható környezetért MONTABIO-füzetek IV. 2010 66 o. MEK
Konecny, Martin: Unió bővítés és mezőgazdaság: veszélyek és lehetőségek 2004 95 o. MEK
Konkoly-Gyuró Éva, Dr.: Tájökológiai-tervezési glosszárium 2013 40 o. MEK
Kozák Lajos, Dr.: Élőhely-kezelés 2011 86 o. DTT
Környezetanalitikai és toxikológiai indikációkon alapuló rendszer a fenntartható talajminőségért MONTABIO-füzetek I. 2009 62 o. MEK
Környezetbarát védekezési technológiák csípőszúnyogok ellen 2006 34 o. MEK
Környezetgazdálkodás Környezetgazdálkodási és Természetvédelmi mérnököknek 2010 124 o. DTT
Környezetszennyezés a lapokon és a filmvásznon Fenntarthatósági Füzetek 11. 2012 26 o. MEK
Környezetügy 2004 tanulmánygyűjtemény 2004 326 o. MEK
Környezetvédelem Környezetgazdálkodási és Természetvédelmi mérnököknek 2010 116 o. DTT
Környezetvédelmi játékok Fenntarthatósági Füzetek 10. 2012 57 o. MEK
Környezetvédelmi ráfordítások és környezetvédelmi ipar, 2004 KSH 2005 78 o. MEK
Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban 2004 37 o. MEK
Környezetvédő civilek az európai támogatások hatékony ellenőrzéséért A Strukturális Alapok monitoring bizottságaiban szerzett civil tapasztalatok 2005 46 o. MEK
Kurdi Róbert, Dr.: Vegyipari folyékony hulladékok 2011 69 o. DTT
Külföldi finanszírozású éghajlatvédelmi beruházások lehetősége Magyarországon Konferencia, 2001. december 11. 2002 232 o. MEK
Láng - Faragó - Schmuck - Zoltai: Környezetvédelem Magyarországon és az Európai Unióban Európai Füzetek 15. 2003 32 o. MEK
Láng István, Dr. - Csete László, Dr. - Jolánkai Márton, Dr. : Felkészülés a globális klímaváltozás várható hazai hatásaira 2006 261 o. DTT
Láng István, Dr.: Környezetvédelem - fenntartható fejlődés 2002 - ME
Lenkei Péter: Ne égesd el! 2006 12 o. MEK
Ligetvári Ferenc, Dr: A vízgazdálkodás alapjai 2011 129 o. DTT
Lovászi Péter - Nagy Károly: A fehér gólya és védelme 2013 36 o. MEK
Lukács - Pavics - Horváth - Pál: Környezetbarát közlekedés 2010 60 o. MEK
Lukács András - Pavics Lázár - Kiss Károly: Az államháztartás ökoszociális reformja 2008 116 o. MEK
Lukács András - Pavics Lázár: Az államháztartás ökoszociális reformja: javaslatok a 2006. évre 2006 68 o. MEK
Lukács András - Pavics Lázár: Gazdaságtalan-e a vasút? 2002 32 o. MEK
Lukács András - Pavics Lázár: A sínek tovább bírják 2006 36 o. MEK
Lukács Attila - Sándor Szilvia - Szilvácsku Zsolt: Útmutató helyi jelentőségű természeti értékek védelméhez Önkormányzatok, civil szervezetek és iskolák együttműködésben a helyi jelentőségű természeti értékekért 2003 136 o. MEK
Lukács Pál, Dr.: Környezetvédelem a járműgyártás területén 2011 148 o. DTT
Madarassy Judit - Simon Gergely - Lukács András: Korommentes városok Követendő példák a közlekedési légszennyezés csökkentésére 2011 44 o. MEK
Máday Izidor: Az Országos Állatvédő Egyesület huszonötévi működése és az állatvédelmi törekvések Magyarországban 1907 74 o. MEK
Mádlné Szőnyi Judit: Talpunk alatt is folyik? – Felszín alatti áramlások a víz körforgalmában 2011 - ME
Magyarország a nagyvilágban A Védegylet külpolitikai állásfoglalása - Védegylet füzetek 2. 2001 24 o. MEK
Magyarország környezeti jövőképe tanulmánygyűjtemény 2003 384 o. MEK
Mátyás Csaba - Bach István: Erdészeti - természetvédelmi genetika 2002 459 o. KFDT
Mayer Zoltán - Dragos Tibor: Az IPPC irányelv végrehajtásának alakulása az Európai Unióban és Magyarországon 2005 44 o. MEK
Medvéné Szabad Katalin, Dr.: A fenntartható fejlődés gazdaságtana 2013 - DTT
Megújuló energia megállás nélkül A klímaváltozás megfékezéséhez szükséges infrastruktúra 78 o. MEK
Mennyit fordít a társadalom a környezet védelmére? KSH 2006 56 o. MEK
Meskó Attila: A földi élet fenntarthatóságának kérdései 2004 - ME
Meskó Attila: Van-e jövőjük a fenntartható energiaforrásoknak - és van-e jövőnk nélkülük? 2007 - ME
Mészáros Ernő: A lakható bolygó 2003 - ME
Mézes Lili: Hogyan termelhető állati hulladékból biogáz? 2007 - ME
Minek is bajlódjunk az egyeztetésekkel? Jó gyakorlatok az uniós forrásokkal kapcsolatos egyeztetési folyamatokban 2011 24 o. MEK
MOL alternatív fenntarthatósági jelentés, 2008 2008 40 o. MEK
MOL alternatív fenntarthatósági jelentés, 2009 2009 52 o. MEK
Mosógépek Beszerzés, kezelés, javítás - Szelíd Energia Füzetek 6. 2004 40 o. MEK
Nagy - Kovács - Buruzs - Torma - Vagdalt - Horváth: Hulladékgazdálkodás 2011 98 o. DTT
Nagy Béla, Dr.: Kommunális gépek I. 2011 112 o. DTT
Nagy Béla, Dr.: Újrahasznosítási ismeretek 2011 159 o. DTT
Nemzeti környezeti nevelési stratégia Alapvetés 2010 307 o. MEK
Nemzeti szintű ökológiai lábnyom számítás adatbázisának összemérhetősége és megbízhatósága Fenntarthatósági Füzetek 9. 2012 22 o. MEK
Németh Imre - Némethné Katona Judit: Zöld kalandra fel! Környezetvédelemről túrázóknak - turistaságról környezetvédőknek 2002 768kB MEK
On-farm kutatás 2012 Az első év eredményei 2013 76 o. MEK
Orbán Zoltán: Madárbarát településfejlesztés 2008 123 o. MEK
Óvári Mihály, Dr. - Tatár Enikő, Dr.: Környezeti mintavételezés 2012 150 o. DTT
Ökológia, kultúra, embertudomány - Környezet és ember a paradigmaváltások korában 2003 190 o. MEK
Ökológiai gazdálkodás és a jövő 2004 83 o. MEK
Ökológiai kapcsolatok 1984 406kB MEK
Ökológiai lábnyom számításának gyakorlata Fenntarthatósági Füzetek 1. 2010 21 o. MEK
Pál János: Növényekkel borított épületek Zöldtetők és zöldhomlokzatok 2005 20 o. MEK
Pál János - Simon Gergely: Növényvédőszerek - permetezés Levegő Füzetek 2005 20 o. MEK
Pál János - Simon Gergely: A növényvédőszerek környezetbarát használatáról Levegő Füzetek 2006 16 o. MEK
Pál János: Otthonunk rémei Hogy mik vannak nálunk a levegőben? 2012 24 o. MEK
Pál János: Permetezett világ Gondok és lehetőségek a növényvédelemben 2011 28 o. MEK
Pál János: A városi terjeszkedés valódi költségei 2006 25 o. MEK
Pál János: Zöldtetők és zöldhomlokzatok 20 20 o. MEK
Palagáz Nem hagyományos és nemkívánatos, kitermelőipar: áldás vagy átok? 2012 32 o. MEK
Paradigmaváltás?! Kultúránk néhány alapvető meggyőződésének újragondolása - Fenntarthatóság és globalizáció 5. 2007 72 o. MEK
Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 2008 52 o. MEK
Pesti László - Tarjányi Ferenc: Budapesti nagy parkok növényjegyzéke 2011 192 o. MEK
Polgár Iván, Dr.: A velenczei tó Közgazdasági tanulmány 1914 23 o. MEK
Pusztai Árpád - Bardócz Zsuzsa: A genetikailag módosított élelmiszerek biztonsága 2004 99 o. MEK
Radó Dezső: A növényzet szerepe a környezetvédelemben 2001 148 o. MEK
Rády Albert: A szélmótorok használhatósága a mezőgazdaságban Tanulmány 1921 58 o. MEK
Rakonczay Zoltán: Természetvédelem 2002 225 o. DTT
Robinzon-ház Leválni a víz-, a gáz-, a villanyvezetékről 300 eFt-ból - Szelíd Energia Füzetek 12. 2013 12 o. MEK
Sárváry Attila, Dr.: Környezetegészségtan 2011 105 o. DTT
Schnier Mária: A köztünk élő fák Ismeretterjesztő kiadvány 2005 60 o. MEK
Simándi Péter, Dr.: Szennyvíztisztítási technológiák I. 2011 222 o. DTT
Simándi Péter, Dr.: Szennyvíztisztítási technológiák II. 2011 112 o. DTT
Simon Gergely: Légszennyezés Levegő Füzetek 2004 35 o. MEK
Sólyom László: Környezetvédelem és polgári jog 1980 176 o. MEK
Somlyódy László: Az értől az óceánig - A víz: a jövő kihívása 2003 - ME
Szabó József, Dr.: Kommunális gépek II. 2011 226 o. DTT
Szalai Zoltán, Dr. - Jakab Gergely, Dr.: Bevezetés a talajtanba környezettanosoknak 2011 167 o. DTT
Székács - Illés - Szilágyi - Mészáros - Roszik: Intenzív vagy ökológiai mezőgazdaság? Környezeti-ökológiai, jogi és közpolitikai háttér 2010 86 o. MEK
Székely Tibor: A város, ahol élünk Környezetismeret tanároknak 1994 90 o. MEK
Szelíd energia ösvény Diákkalauz - Szelíd Energia Füzetek 9. 2006 28 o. MEK
Szűcs István, Dr: A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai 2013 88 o. DTT
Takács Gábor - Molnár Zsolt: Nemzeti biodiverzitás-monitorozó rendszer, XI. Élőhely térképezés 2009 77 o. MEK
Tamás - Juhász - Pregun - Nagy - Szőllősi - Gerőczi - Fórián: Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II. 2011 117 o. DTT
Tamás János, Dr.: Precíziós mezőgazdaság 2002 170 o. DTT
Tamás Pál: A magyar környezeti jövőkép koncepcionális elemei Nemzetközi minták, függőségek, keretek - Vitaanyag 2002 56 o. MEK
Tatai Gábor: Helyszíni talajlevegő-mérések MONTABIO-füzetek II. 2009 46 o. MEK
Tatár Enikő, Dr. - Záray Gyula, Dr.: Környezetminősítés 2012 264 o. DTT
Tenk Antal, Dr.: Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5. Környezetgazdálkodás alapjai 2010 26 o. DTT
Tenk Antal, Dr.: Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6. Környezetszabályozás gazdasági és jogi eszközei 2010 16 o. DTT
Tenk Antal, Dr.: Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 7. Környezetgazdálkodás eszköz- és intézményrendszere 2010 15 o. DTT
Tenk Antal, Dr.: Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8. Környezetmenedzsment-rendszerek 2010 21 o. DTT
Természetvédelem Környezetgazdálkodási és Természetvédelmi mérnököknek 2010 133 o. DTT
Tiltandó támogatások Környezetvédelmi szempontból káros támogatások a magyar gazdaságban 2005 302 o. MEK
Tóth Gyula: A magyarországi ivóvizek chemiai elemzése 1911 334 o. MEK
Tóthné - Pálffyné - Molnár - Lendvainé: Út az ökoiskola felé Módszertani segédanyag és útmutató leendő ökoiskoláknak 2014 84 o. MEK
Török Péter, Dr.: Gyeptelepítés elmélete és gyakorlata az ökológiai szemléletű gazdálkodásban 2013 110 o. MEK
Török Sándor, Dr.: Vízellátás és szennyvízkezelés 2011 113 o. DTT
Uniós csatlakozás - közlekedés - környezet 2003 216 o. MEK
Válaszúton a mezőgazdaság IAASTD nemzetközi felmérés a mezőgazdasági tudás, tudomány és technológia hatásáról a világ fejlődésére 2008 49 o. MEK
Varga Ferenc, Dr.: Erdővédelemtan 2001 247 o. DTT
Várhegyi András, Dr.: A környezeti sugárzás anomáliái Hulladékgazdálkodás 2011 87 o. DTT
Várkonyi Ágnes, R.: Pelikán a fiaival 2013 265 o. MEK
Vermes - Thyll - Rácz - Nováky - Hayde: Vízgazdálkodás mezőgazdasági, kertész-, tájépítész- és erdőmérnök- hallgatók részére 1997 462 o. DTT
Vida Gábor: Helyünk a bioszférában 2001 1 MB MEK
Viszló Levente - Karsa Dóra: A természetkímélő kaszálás gyakorlata 2007 33 o. MEK
Vízkészleteink kizsákmányolása Hogyan fenyegeti bolygónk vízkészleteit az anyagi javak fogyasztása? 2011 36 o. MEK
Zelnik József: A zöld ember - Öko, táj, breviárium 2003 168 o. MEK
Zelovich Kornél: A jövő energiaforrásai 1928 143 o. MEK
Zichler Szilvia - Ocskay Rita - Salma Imre: Budapest levegőszennyezettségének története 2007 106 o. MEK
Zobor Attila: Zöld úton a turizmusért Útmutató a szállodák, panziók, éttermek környezetkímélőbb gazdálkodásához 1995 54 o. MEK
Zöld belépő EU-csatlakozásunk környezeti szempontú vizsgálata - Tanulmánygyűjtemény 1997 1995 o. MEK
Zöld szempontok a környezetkímélő és a fenntartható fejlődést szolgáló fejlesztésekhez 2006 40 o. MEK
Barkács - Bartholy - Kiss - Pongrácz - Reskóné - Salma - Sohárné - Tóth: Környezetkémia 2012 341 o. DTT
Barótfi István, Dr.: Környezettechnika 2000 - DTT
Barótfi István, Dr.: Szolgáltatástechnika - Háztartástechnika - Ökotrofológia 2001 813 o. DTT
Beinrohr Ernő, Dr.: Környezeti analitikai kémia 2000 - SzE
Benkő Zsolt István, Dr. - Pitrik József, Dr.: Energetika – Energiamenedzsment - Környezetvédelem 2011 - DTT
Csőke Barnabás, Dr.: Hulladékgazdálkodás műszaki alapjai 2011 84 o. DTT
Domokos Endre: Eleveniszapos kommunális szennyvíztisztítók dinamikus szimulációjának vizsgálata 1998 552kB MEK
Ember - környezet - egészség, 2002 Tudományos közlemények XXI. 2002 178 o. MEK
Ember - környezet - egészség, 2013 Tudományos közlemények XXXIV. 2013 207 o. MEK
Gribovszki Zoltán, Dr.: Környezeti transzportfolyamatok 2011 90 o. DTT
Gulyás Lajos, Dr.: Diffúziós műveletek - Transzportfolyamatok - Környezetvédelem 2011 174 o. DTT
Huzsvai László, Dr.: Szimulációs növénytermesztési modellek - Környezet- és természetvédelem 2008 196 o. DTT
Huzsvai László - Rajkai Kálmán - Szász Gábor: Az agroökológia modellezéstechnikája 2004 179 o. DTT
Kovács Balázs: Szennyezőanyag-terjedési számítások környezetvédelmi alkalmazásai 1995 128 o. MO
Nagy - Bulla - Hornyák: Hulladékgazdálkodás 1999 - SzE
Nagy Géza, Dr. - Papp Zoltán, Dr.: Levegővédelem 1997 - SzE
Papp Zoltán, Dr.: A talaj és védelme 1997 - SzE
Vass István - Erdős József: Környezetvédelmi mérések 1997 - SzE

Vissza az oldal elejére   Vissza a Főoldalra

Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)     Kép forrás: Wikimedia Commons