Limbay Róbert: A megismerésre képes rendszerek funkcionális követelményspecifikációja - A tiszta megismerés kritikája - rendszerszervező szemmel
2009 - 19 o.
 
 
 
"(1. o.) ...a megismerés modellezés-központú megközelítése átfogó logikai medelljének kidolgozása, a megismerés lehetőségeinek és egyben korlátainak vizsgálata."
 
1. Feltételezések
 
"(1. o.)
1. A külvilág realitásának elfogadása.
2. A megismerés a világra irányul.
3. A megismerés természeti folyamat."
"(1. o.) A megismerést a megismerő-rendszer fizikai működése teszi lehetővé, értelmezéséhez nem szükséges természetfeletti elem feltételezése. Ha szükséges lenne, nem is lenne értelme modellezni, hiszen egy természet felett álló jelenség bármikor figyelmen kívül hagyhatja a természet működési rendjét."
 
2. A megismerés általános meghatározása
 
"(2. o.) Egy rendszer akkor tekinthető megismerőnek, ha azonosíthatók benne a megismerés működéséhez feltétlen szükséges alapvető részfolyamatok és kapcsolataik megfelelnek a megismerés általános folyamatmodelljének."
"(2. o.) Az általános modellel olyan eszközt kapunk a kezünkbe, amelynek segítségével egy tetszőleges rendszerről eldönthetjük, hogy képes-e a megismerésre."
 
3. A megismerés részfolyamatai
 
"(2. o.) Az észlelés olyan folyamat, mely során a megismerőt a megismerendő valamilyen hatása éri, amely megváltoztatja a megismerő állapotát. A hatás következtében a megismerőben létrejön az észlelés eredménye, az észlelet."
"(3. o.) Az ismeret létrehozása olyan folyamat, mely során a megismerő észleleteiből és korábbi ismereteiből további ismeretek keletkeznek... A már létrejött ismeret csak akkor tud hatással lenni a megismerő későbbi működésére, ha a megismerő valameddig tárolja, ezért a megismerő kell, hogy rendelkezzen ismeret megőrzési funkcióval."
"(3. o.) Az értelmezés olyan folyamat, amely bemenetként felhasználja az ismeretet. ...azt jelenti, hogy a megismerőnek van olyan működése, amely működés eredményét befolyásolja az ismeret."
"(3. o.) Az ismeret értelmezése kapcsolatot teremt az ismeret és a megismerési környezet egy része között. ...az ismeret vonatkozik valamire, túlmutat önmagán."
"(3. o.) A szelekció olyan folyamat, amely valamilyen szelekciós szempont szerint elveti, vagy tovább létezni hagyja a létrejött ismeretet... Ha nem lenne szelekció, akkor nem lenne lehetőség a megismerési modell pontosítására."
 
4. A részfolyamatok együttműködése
 
"(4. o.) Az értelmezés folyamatát megvalósíthatja a megismerő, de a megismerő környezete is.
Létrejöhet megismerési folyamat észlelési folyamat nélkül is, ekkor a kölcsönhatást a megismerő és környezete között az értelmezési és/vagy a külső szelekciós folyamatnak kell biztosítani.
Az ismeret létrehozása minden esetben a megismerő saját folyamata."
 
5. Az általános modell következményei
 
"(4. o.) A megismerés egyik alapvető tulajdonsága a hatásfüggőség:"
• A megismerő csak a megismerési környezet hatása révén képes ismereteket szerezni a megismerési környezet állapotáról.
• A megismerő nem tudja a megismerési környezet állapotát közvetlen vizsgálni, csak azt a hatást, ami a létezőtől a megismerőt éri.
"(4. o.) Vizsgálat közben (mivel a hatást kibocsátotta) a vizsgált létező állapota is megváltozik."
 
6. Megismerési folyamatmodellek
 
"(11. o.) A viselkedés a megismerő reagálása az őt érő hatásokra... A megismerő ismereteinek állapota akkor változik, ha van olyan hatás, amelyre a megismerő eltérő módon viselkedik, mint az ismeret megszerzése előtt."
"(11. o.) Evolúciós program optimalizáció esetén észlelés nincs, az értelmezés és a szelekció is külső folyamat... A megismerés eredményeképp olyan új programok jönnek létre, amelyek a korábbi programoknál jobban alkalmazkodnak környezetükhöz... A megismerésnek ez a módja igen lassú, több generáción keresztül tart a modell csekélyebb mértékű változtatása is. A szelekciót nem a megismerő valósítja meg, hanem a világ az által, hogy a megismerő módosult viselkedésével jobb válaszokat képes-e adni a világ hatásaira."
 
7. Alapmodell bővítés: ismeretlétrehozás belső visszacsatolással
 
"(7. o.) A megismerés hatékonysága növekszik, amikor a külső visszacsatoláson kívül a megismerőben megjelenik egy belső visszacsatolási folyamat is."
"(8. o.) Az új ismeret létrehozására irányuló belső szelekciós visszacsatolási folyamatot nevezzük következtetési folyamatnak. ...Ez hatalmas előrelépés a külső kiértékelésű megismerési stratégiákhoz képest, mert nem kell a megismerőnek egy rossz döntés során esetleg elpusztulnia, hanem Karl Popper kifejezésével élve: "lehetővé teszi, hogy helyettünk hipotéziseink haljanak meg.""
 
8. Alapmodell bővítés: észlelés
 
"(10. o.) Az észlelési visszacsatolási folyamat a következő módon valósul meg: a megismerő viselkedése módosít a megismerési környezeten és ezt a változást a megismerő képes érzékelni."
"(12. o.) Az észlelési visszacsatolási folyamat kiegészülhet egy belső visszacsatolási folyamattal, amelyet figyelemnek nevezünk. A figyelem egy speciális viselkedési funkció, amely befolyásolja az észlelési folyamatot, hogy a megismerő az észlelhető hatások közül melyeket válassza ki, tegye az ismeretlétrehozási folyamat bemenetévé."
 
9. Alapmodell bővítés: értelmezés belső visszacsatolással
 
"(12. o.) A megismerési folyamat hatékonyabbá válásának lehetősége az értékítélet hozatal folyamatának létrejötte. Ez egy újabb belső visszacsatolás, mely értelmezési változatokat hoz létre a viselkedés végrehajtása előtt és valamilyen szelekciós szempont szerint kiválaszt a megismerési modell alapján lehetséges viselkedési változatok közül."
 
10. A teljes folyamatmodell
 
"(14. o.) ...a modell szerint összesen... 144 különböző megismerési alapfolyamat kombinációval rendelkező megismerő típus létezhet."
"(14. o.) A megismerési folyamatok változatosságát tovább növeli, ha azt is figyelembe vesszük, a megismerési modell milyen struktúrájú és milyen fizikai felépítésű."
 
11. Az absztrakt megismerés
 
"(16. o.) Tudatos az a megismerő rendszer, ahol a megismerő képes az ismétlődő tapasztalategyütteseihez egy rá vonatkozó megismerési modellbeli elemet, a neki megfelelő reprezentációt rendelni..."
"(17. o.) Az absztrakt ismeret létrejöttének feltétele a korábbi tapasztalatok alapján létrejövő ismeretek hosszú távú elraktározása a megismerési modellben, hogy az újabb tapasztalatokat a korábbihoz tudja viszonyítani."
"(18. o.) Az ítéletről sohasem mondhatjuk, hogy tisztán objektív, vagy szubjektív: mindkettő egyszerre, az adott megismerési helyzettől függően valahol elhelyezkedik az objektív/szubjektív skálán."
"(18. o.) ...milyen viszonyban áll a világ a megismerés során azonosított reprezentációkkal?
• ...a reprezentációk csak a megismerési modellen belül léteznek, tehát a világnak nincsenek megismerőtől független reprezentációi. Tehát a megismerésben használt megkülönböztetések "tulajdonosa" a megismerő és nem a természet.
• A megkülönböztetések alapja a megismerő szubjektív értékítélete, akkor is ha közben objektivitásra törekszik. (Ha több, objektivitásra törekvő megismerő, külső adatrögzítési képességgel - írással - felszerelkezve, egyeztetések során egyesítik reprezentációikat, objektívebb lesz az eredmény? Többek folyamatos megismerési és egyeztetési munkájával közelíthetünk az objektivitáshoz? Ez a társadalom tudományos megismerési folyamata.)
• A megismerés dinamikus folyamat, a reprezentációk folyamatos módosulásának folyamata akkor áll le, ha a megismerő megismerési egyensúlyba jut."
 
 
Vissza az oldal elejére