Tudomány és Technika   Természettudományok   Technika 

<< Az előző oldal   Tartalomjegyzék   A következő oldal >>

A Méteregyezmény eredeti szövege
Utolsó frissítés: 2015.09.06.

      Az alábbiakban a Méteregyezmény nem hivatalos magyar fordítása olvasható, amely az eredeti francia nyelvű szöveg (1875) alapján készült. A korabeli magyar fordítást a Képviselőházi irományok 1875. V. kötet 182. szám 31. oldalán kezdődő, 1975. ÉVI II. Törvényczikk tartalmazza. (Az egyezmény elején az eredeti francia betűrendes sorrendtől eltérően, minden ország, így az Osztrák-Magyar Monarchia is, saját magát említi elsőként a saját törvényes kiadványában.)
      A világosabb színnel jelölt zárójeles részek a fordító kiegészítései, amelyek az értelmezést segítik, illetve kiegészítő információkat tartalmaznak.

1. melléklet - Szabályzat
2. melléklet - Átmeneti rendelkezések


 

Nemzetközi Méteregyezmény

 

      Őfelsége, a német császár, Őfelsége, az Osztrák-Magyar Monarchia császára, Őfelsége, a belga király, Őfelsége, Brazília császára, Őexcellenciája, az Argentin Konföderáció elnöke, Őfelsége, Dánia királya, Őfelsége, Spanyolország királya, Őexcellenciája, az Egyesült Államok elnöke, Őexcellenciája, a Francia Köztársaság elnöke, Őfelsége Olaszország királya, Őexcellenciája a Perui Köztársaság elnöke, Őfelsége Portugália és Algarve királya, Őfelsége, minden oroszok cárja, Őfelsége, Svédország és Norvégia királya, Őexcellenciája, a Svájci Államszövetség elnöke, Őfelsége, az oszmán szultán és Őexcellenciája, a Venezuelai Köztársaság elnöke, azzal az óhajjal, hogy biztosítsák a méterrendszer nemzetközi egységesítését és fejlesztését, úgy döntött, hogy egyezményt kötnek erre a célra, és kinevezték teljhatalmú megbízottaikat, nevezetesen:
      Őfelsége, a német császár: Őfensége, (Chlodwig zu) Hohenlohe-Schillingsfürst herceget, a porosz Vörös Sas-rend és a bajor Szent Hubertusz-rend nagykeresztjének birtokosát..., rendkívüli meghatalmazott párizsi nagykövetet;
      Őfelsége, az Osztrák-Magyar Monarchia császára: Őexcellenciája, Apponyi (Rudolf) gróf urat, valóságos kamarást és titkos tanácsost, az Aranygyapjas Rend lovagját, a Magyar Királyi Szent István-rend és a Császári Lipót-rend nagykeresztjének birtokosát..., rendkívüli meghatalmazott párizsi nagykövetet;
      Őfelsége, a belga király: (Eugéne) Beyens báró urat, a belga Lipót-rend főtisztjét, a francia Becsületrend főtisztjét..., rendkívüli párizsi követet és meghatalmazott minisztert;
      Őfelsége, Brazília császára: Marcos Antônio de Araújo urat, Itajuba báróját, brazil grandot, Őfelsége tanácsának tagját, Krisztus-rendi parancsnokot, a francia Becsületrend főtisztjét..., rendkívüli párizsi követet és meghatalmazott minisztert;
      Őexcellenciája, az Argentin Konföderáció elnöke: (Mariano Antonio Severo) Balcarce urat, az Argentin Konföderáció rendkívüli párizsi követét és meghatalmazott miniszterét;
      Őfelsége, Dánia királya: (Gebhard Léon) Moltke-Huitfeldt gróf urat, a Danneborg-lovagrend nagykeresztjének és becsületrendjének birtokosát, a francia Becsületrend főtisztjét..., rendkívüli párizsi követet és meghatalmazott minisztert;
      Őfelsége, Spanyolország királya: Őexcellenciája, Mariano Roca de Togores urat, Molins márkiját, Rocamora algrófját, első osztályú spanyol grandot, az Aranygyapjas Rend lovagját, a francia Becsületrend nagykeresztjének birtokosát..., a Spanyol Királyi Akadémia igazgatóját, rendkívüli meghatalmazott párizsi nagykövetet és (Carlos) Ibanez (e Ibanez de Ibero) tábornok urat, a Katolikus Izabella-rend nagykeresztjének birtkosát..., a Spanyol Földrajzi és Statisztikai Intézet igazgatóját, a Spanyol Tudományos Akadémia tagját;
      Őexcellenciája, az Egyesült Államok elnöke: Elihu Benjamin Washburne urat, az Egyesült Államok rendkívüli párizsi követét és meghatalmazott miniszterét;
      Őexcellenciája, a Francia Köztársaság elnöke: (Louis-Charles-Élie-Amanien) Decazes herceget, a Nemzetgyűlés tagját, a francia Becsületrend parancsnokát..., jelenlegi külügyminisztert; és (Marie-Camille-Alfred) de Meaux gróf urat, a Nemzetgyűlés tagját, jelenlegi mezőgazdasági és kereskedelmi minisztert; és (Jean Baptiste André) Dumas urat, a Francia Tudományos Akadémia titkárát, a francia Becsületrend nagykeresztjének birtokosát;
      Őfelsége, Olaszország királya: Constantino Nigra lovag urat, a Szent Móric és Lázár-rend és az olasz Koronarend nagykeresztjének birtokosát, a francia Becsületrend főtisztjét..., rendkívüli párizsi követet és meghatalmazott minisztert;
      Őexcellenciája, a Perui Köztársaság elnöke: Pedro Galvez urat, Peru rendkívüli párizsi követét és meghatalmazott miniszterét; és Francisco de Rivero urat, Peru előző rendkívüli párizsi követét és meghatalmazott miniszterét;
      Őfelsége, Portugália és Algarve királya: José da Silva Mendes Leal urat, a királyság főnemesét (Par do Reino), a Szent Jakab-rend nagykeresztjének birtokosát, a portugál Torony és Kard Rend lovagját..., rendkívüli párizsi követet és meghatalmazott minisztert;
      Őfelsége, minden oroszok cárja: Gregor Okouneff urat, a Szent Anna Rend 1. fokozatának, a Szent Szaniszló Rend 1. fokozatának és a Szent Vlagyimir Rend 3. fokozatának birtokosát, a francia Becsületrend parancsnokát..., jelenlegi államtanácsost és a párizsi orosz nagykövetség tanácsosát;
      Őfelsége, Svédország és Norvégia királya: (Georg Nikolaus) Adelswärd báró urat, a svéd Sarkcsillag-rend és a norvég Szent Olaf-rend nagykeresztjének birtokosát, a francia Becsületrend főtisztjét..., rendkívüli párizsi követet és meghatalmazott minisztert;
      Őexcellenciája, a Svájci Államszövetség elnöke: Johann Konrad Kern urat, a Svájci Államszövetség rendkívüli párizsi követét és meghatalmazott miniszterét;
      Őfelsége, az oszmán szultán: Hüsnü bég, vezérkari alezredest, az Oszmán-rend 4. fokozatának és a Medjidi-rend 5. fokozatának birtokosát, a francia Becsületrend tisztjét...;
      Őexcellenciája, a Venezuelai Köztársaság elnöke: Dr. Eliseo Acosta urat;
      akik, miután kölcsönösen bemutatták meghatalmazásaikat, és azokat megfelelőnek találták, a következőkben állapodtak meg:

 

1. cikkely

      A Magas Szerződő Felek (tagállamok) közös költségvetéssel vállalják a létrehozását és fenntartását egy párizsi székhelyű tudományos és állandó Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalnak.

 

2. cikkely

      A francia kormány megteszi a szükséges lépéseket egy erre a célra szánt, a jelen egyezményhez mellékelt Szabályzat által előírt feltételek szerinti épület megszerzésére, vagy szükség esetén annak felépítésére.

 

3. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság kizárólagos irányítása és felügyelete alá tartozik, amely a szerződő kormányok által delegált Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia fennhatósága alá tartozik.

 

4. cikkely

      Az Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia elnökségi tisztjét a mindenkori Párizsi Tudományos Akadémia elnöke látja el.

 

5. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal szervezetét, valamint a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság és az Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia összetételét és jellemzőit a jelen egyezmény Szabályzat melléklete határozza meg.

 

6. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal feladatai:
      az új méter és kilogramm prototípusok összehasonlításai és hitelesítései;
      a nemzetközi prototípusok megőrzése;
      a nemzeti etalonok időszakos összehasonlítása a nemzetközi prototípusokkal és azok hivatalos másolataival, valamint az etalon hőmérők összehasonlítása;
      a tudományos körökben és a tagállamok által használt egyéb, nem metrikus súlyok és mértékek etalonjainak összehasonlítása az új prototípusokkal;
      a földmérő etalonok összehasonlításai és hitelesítései;
      nagy pontosságú etalonok és skálák összehasonlítása kormányok, tudományos társaságok vagy műszergyártók külön megrendelésére.

 

7. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal személyzete egy igazgatóból, két asszisztensből és a szükséges további alkalmazottakból áll.
      Amikor az új prototípusok összehasonlításai befejeződtek és kiosztásra kerültek a tagállamok között, az alkalmazottak száma a szükség szerintire lesz csökkentve.
      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal alkalmazottainak kinevezéseiről értesítést küld a Magas Szerződő Feleknek (tagállamoknak).

 

8. cikkely

      A méter és a kilogramm nemzetközi prototípusait és másolataikat a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalban kell tárolni, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság kizárólagos használatára fenntartva.

 

9. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal és a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság teljes alapítási és felszerelési költségét, valamint a folyamatos működtetés költségét a szerződő tagállamok állják, azok aktuális népességének arányában.

 

10. cikkely

      Az összes szerződő tagállamnak be kell fizetnia a saját részének megfelelő pénzösszeget minden év elején a Francia Külügyminisztérium közvetítésével egy párizsi letéti számlára, amelyből a Hivatal elnökének rendelkezésére időről időre szükség szerint lehívhatnak.

 

11. cikkely

      Bármely állam kormánya élhet a lehetőséggel, hogy csatlakozzon jelen Egyezményhez a Bizottság által a 9. cikkelyben lefektetett elvek alapján meghatározott pénzösszeg befizetésével, amelyet a Hivatal tudományos felszerelésének fejlesztésére kell fordítani.

 

12. cikkely

      A Magas Szerződő Felek (tagállamok) fenntartják a jogot a jelen Egyezmény közös megegyezéssel történő megváltoztatására, ha azt a tapasztalatok hasznosnak mutatják.

 

13. cikkely

      A Magas Szerződő Felek (tagállamok) bármelyike felmondhatja jelen Egyezményt az első 12 éves periódus letelte után.
      Amely kormány élni kíván ezen felmondási joggal, köteles a felmondási szándékát egy évvel hamarabb bejelenti és ezzel lemond a nemzetközi prototípusok és a Hivatal közös tulajdonlási jogáról.

 

14. cikkely

      Jelen Egyezményt minden államnak törvénybe kell iktatnia a saját alkotmányos keretein belül, amelynek bizonyító okiratait be kell mutatnia Párizsban a következő hat hónapon belül vagy lehetőség szerint hamarabb. A hatályba lépés dátuma 1876. január 1.
      A bizonyító okiratot a meghatalmazottak aláírásukkal és bélyegzőjükkel hitelesítették.

 

      Kelt: Párizs, 1875. május 20.

      Hohenlohe s. k.
      Apponyi s. k.
      Beyens s. k.
      Vicomte d'Itajuba s. k.
      Balcarce s. k.
      Moltke-Huitfeldt s. k.
      Marquis de Molins s. k.
      Carlo Ibanez s. k.
      E. B. Washburne s. k.
      Decazes s. k.
      C. de Meaux s. k.
      Dumas s. k.
      Nigra s. k.
      P. Galvez s. k.
      Francisco de Rivero s. k.
      José da Silva Mendes-Leal s. k.
      Okouneff s. k.
            Adelswärd báró akadályoztatása miatt:
      H. Åkerman. s. k.
      Kern s. k.
      Hüsnü s. k.
      E. Acosta s. k.

Vissza a lap tetejére


1. Melléklet

Szabályzat

1. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatalt egy neki megfelelő épületben kell elhelyezni, amely rendelkezik a szükséges zavarmentességgel és stabilitással.
      Továbbá, az épület biztosítsa a prototípusok (méter és kilogramm) megfelelő raktározását, helyiségeket az összehasonlító készülékek és ellenőrző mérlegek telepítéséhez, egy laboratóriumot, egy könyvtárat, egy archívum szobát, irodákat a szakértői személyzetnek és megfelelő elhelyezést a gondnokságnak és a kisegítő személyzetnek.

 

2. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság feladata az épület megszerzése és alkalmassá tétele, valamint a megcélzott szolgáltatások létesítésének megszervezése.
      Abban az esetben, ha a Bizottság nem talál megfelelő épületet, akkor irányítsa annak tervezését és felépítését.

 

3. cikkely

      A francia kormány a Bizottság kérésére megteszi a szükséges lépéseket a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal közhasznú intézménynek nyilvánítására.

 

4. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság feladata a műszerek kivitelezése, úgymint: véglapos és vonásos hosszmérték összehasonlító készülékek, hőtágulási együttható meghatározó készülékek, levegő és vákuum alatti ellenőrző mérlegek, földmérő szalag és huzal összehasonlító készülékek, stb...

 

5. cikkely

      Az épület beszerzési vagy építési költsége, a műszerek és a kiegészítők költsége és ezek telepítési költsége összesen, nem haladhatja meg a 400.000 frankot.

 

6. cikkely

      Az éves költségvetés a következő legyen:
      A. Az első időszak, a prototípus készítés és összehasonlítás időszaka:
            a) az igazgató éves fizetése: 15.000 frank;
                a két asszisztens fizetése fejenként 6.000, azaz összesen: 12.000 frank;
                a négy segéd fizetése fejenként 3.000, azaz összesen: 12.000 frank;
                egy gépészfelügyelő fizetése: 3.000 frank;
                két hivatalszolga fizetése fejenként 1.500, azaz összesen: 3.000 frank;
                Összesen: 45.000 frank
            b) a Bizottság által külön munkákkal megbízott tudósok, szakemberek tiszteletdíja, az épület fenntartásának költségei, készülékek beszerzési és javítási költségei, fűtési-, világítási- és egyéb hivatali költségek: 24.000 frank;
            c) a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság tiszteletdíja: 6.000 frank;
            Összesen: 75.000 frank.
      A Hivatal éves költségvetését az igazgató kérésére a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság szükség esetén módosíthatja, de annak összege a 100.000 frankot nem haladhatja meg.
      A Bizottság, az általa megállapított költségvetésmódosításokról köteles értesíteni a szerződő tagállamok kormányait.
      A Bizottság engedélyezheti az igazgatónak, hogy a Hivatal költségvetési tételei között pénzügyi átcsoportosítást hajtson végre.
      B. A prototípus kiosztás utáni időszakban:
            a) az igazgató éves fizetése: 15.000 frank;
                az asszisztens fizetése: 6.000 frank;
                a gépészfelügyelő fizetése: 3.000 frank;
                a hivatalszolga fizetése: 1.500 frank;
                Összesen: 25.500 frank
            b) a hivatali költségek: 18.500 frank;
            c) a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság tiszteletdíja: 6.000 frank;
            Összesen: 50.000 frank.

 

7. cikkely

      A jelen Egyezmény 3. cikkelyében lefektetett Általános Súly- és Mértékügyi Konferenciát Párizsban kell megrendezni, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság kezdeményezésére, legalább hatévente egyszer.
      Ennek küldetése megvitatni és elindítani a metrikus rendszer fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket, valamint jóváhagyni az új alapvető metrológiai szabványokat, amelyek kidolgozására a tanácskozások közötti időszakban került sor. Fogadja a Bizottság munkabeszámolóját és titkos szavazással megújítja a Bizottság tagságának felét.
      Az Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián a szavazatokat államonként kell leadni, minden állam egy szavazattal rendelkezik.
      A Bizottság tagjai az Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián, egyidőben lehetnek kormányaik küldöttei is.

 

8. cikkely

      A jelen Egyezmény 3. cikkelyében lefektetett Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottságnak 14 tagból kell állnia, akik különböző államokhoz tartoznak.
      A Bizottság az első időszakban az 1872. évi Nemzetközi Méterbizottság (franciául: Commission internationale du métre) 12 állandó tagjából áll, valamint az akkori választáson a megválasztott tagok után a legtöbb szavazatot szerző két további képviselőből.
      A Bizottság felének megújításakor először azoknak a tagoknak kell leköszönnie, akiket megüresedés miatt ideiglenesen választottak meg két Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia közötti időszakban, a többieket sorsolással kell kiválasztani.
      A leköszönő tagok jogosultak az újraválasztásra.

 

9. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság irányítja az új prototípusok ellenőrzését, és általában az összes mérésügyi munkát, amelyek végrehajtásáról a Magas Szerződő Felek (tagállamok) döntöttek.
      A Bizottság feladata a nemzetközi prototípusok (méter és kilogramm) megőrzésének felügyelete.

 

10. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság titkos szavazással választja saját tagjai közül az elnökét és titkárát. Ezen kijelölésekről értesíteni kell a Magas Szerződő Felek (tagállamok) kormányait.
      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság elnökének, titkárának és a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal igazgatójának különböző államokhoz kell tartoznia.
      Ha a kijelölés már megtörtént, a Bizottság új szavazásokat vagy jelöléseket csak a teljes tagságnak a szavazáshoz vezető üresedésről való értesítése után három hónappal tarthat.

 

11. cikkely

      Amíg az új prototípusok kiosztásra nem kerülnek, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottságnak évente, azután legalább kétévente egyszer üléseznie kell.

 

12. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság szavazásaiban a többség dönt. Döntetlen esetben az elnök szavazata a döntő. A Bizottság döntései csak akkor érvényesek, ha a megválasztott tagokból legalább a tagok fele plusz egy fő jelen van.
      Annak biztosítására, hogy a fenti feltétel teljesüljön, a hiányzó tagok átruházhatják szavazataikat más, jelen levő tagokra, akiknek igazolniuk kell az átruházást. Ez vonatkozik a titkos szavazásra is.

 

13. cikkely

      A Konferenciák közötti időtartamban a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság a tárgyalásait levelezés útján is intézheti.
      Ilyen esetben a döntés csak akkor érvényes, ha a Bizottság minden tagja meghívást kap a véleménye kinyilvánítására.

 

14. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság ideiglenesen feltöltheti a megüresedett helyeit, ha a levelezéssel elvégzett választásra minden tagot felkérnek.

 

15. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság állítja össze a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal részletes működési szabályzatát, és megállapítja az Egyezmény 6. cikkelyében felsorolt külön munkák díjszabásait.
      A fenti külön munkák bevételét a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal tudományos eszközeinek fejlesztésére kell fordítani.

 

16. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság kommunikációja a Magas Szerződő Felek (tagállamok) kormányaival, azok párizsi diplomáciai képviselőiken keresztül történik.
      Azokat a kéréseket, amelyek megoldásához a Francia Közigazgatás beavatkozása szükséges, a Francia Külügyminisztériumhoz kell benyújtani.

 

17. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal igazgatóját és segédeit a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság választja titkos szavazással.
      Az egyéb alkalmazottakat az igazgató nevezi ki.
      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal igazgatója a Bizottság ülésein résztvehet és szavazati joga van.

 

18. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal igazgatójának hozzáférése a nemzetközi prototípusokhoz (méter és kilogramm) a Bizottság határozata alapján lehetséges, legalább két bizottsági tag jelenlétében.
      A nemzetközi prototípusok őrzési helyének felnyitásához három kulcs szükséges, az egyik a Francia Levéltár igazgatójánál, a második a Bizottság elnökénél, a harmadik a Hivatal igazgatójánál van.
      Csak a "nemzeti etalon" kategóriába eső etalonok szolgálják a Hivatal mindennapos összehasonlító munkáját.

 

19. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Hivatal igazgatója a Bizottságnak minden évben bemutatja:
          pénzügyi jelentését az elmúlt évről, amely átvizsgálás után jóváhagyásra kerül;
          jelentését a felszerelések állapotáról;
          jelentését az elmúlt évben végzett munkáról.
      A Bizottság éves jelentést küld a Magas Szerződő Felek (tagállamok) kormányainak a saját, valamint a Hivatal tudományos, műszaki és igazgatási helyzetéről.
      A Bizottság elnöke beszámolót tart az Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián az előző konferencia óta elvégzett munkáról.
      A Bizottság és a Hivatal jelentéseit és kiadványait francia nyelven kinyomtatva el kell juttatni a Magas Szerződő Felek (tagállamok) kormányainak.

 

20. cikkely

      Az Egyezmény 9. cikkelye szerinti hozzájárulásokat a következőképpen kell meghatározni:
      A lakosság milliókban kifejezett számát meg kell szorozni:
            hárommal, azoknál az államoknál, amelyekben a metrikus rendszer kötelezővé vált;
            kettővel, azoknál az államoknál, amelyekben a metrikus rendszer csak választható;
            eggyel, a több állam esetében.
      Az így nyert eredmények összegével kell elosztani az összkiadást. Az így kapott hányados alapján számíthatóak a járulékok.

 

21. cikkely

      A nemzetközi prototípusok (méter és kilogramm), a nemzeti etalonok és a mindennapos használatra szánt hivatalos másolatok gyártási költségeit a Magas Szerződő Felek (tagállamok) állják az előző cikkelyben leírt szabályok szerint.
      A jelen Egyezményen kívüli államok által kért etalon összehasonlítások és ellenőrzések költségeit a jelen Szabályzat 15. cikkelyének felhatalmazása alapján, a Bizottság által megalkotott díjszabás szerint kell elszámolni.

 

22. cikkely

      Jelen Szabályzat ugyanolyan erővel és értékkel bír, mint az Egyezmény, amelyhez csatolták.

 

      Hohenlohe s. k.
      Apponyi s. k.
      Beyens s. k.
      Vicomte d'Itajuba s. k.
      Balcarce s. k.
      Moltke-Huitfeldt s. k.
      Marquis de Molins s. k.
      Carlo Ibanez s. k.
      E. B. Washburne s. k.
      Decazes s. k.
      C. de Meaux s. k.
      Dumas s. k.
      Nigra s. k.
      P. Galvez s. k.
      Francisco de Rivero s. k.
      José da Silva Mendes-Leal s. k.
      Okouneff s. k.
            Adelswärd báró akadályoztatása miatt:
      H. Åkerman. s. k.
      Kern s. k.
      Hüsnü s. k.
      E. Acosta s. k.

Vissza a lap tetejére


2. Melléklet

Átmeneti rendelkezések

1. cikkely

      Azok az államok, amelyek az 1872. évi Nemzetközi Méterbizottságban (franciául: Commission internationale du métre) képviselve voltak, de nem szerződő felei jelen Egyezménynek, meg kell hogy kapják az általuk megrendelt prototípusokat a Nemzetközi Méterbizottság által megállapított feltételek alapján.

 

2. cikkely

      Jelen Egyezmén 3. cikkelyében meghatározott Általános Súly- és Mértékügyi Konferencia első ülésének célja, hogy jóváhagyja az új prototípusokat és kiossza azokat az egyes megrendelő államoknak.
      Így azon államok képviselői, amelyek az 1872. évi Nemzetközi Méterbizottságban (franciául: Commission internationale du métre) képviselve voltak, valamint a francia szekció tagjainak, joguk van az első ülésen résztvenni, hogy a prototípusok jóváhagyásában közreműködhessenek.

 

3. cikkely

      Jelen Egyezmén 3. cikkelye és jelen Szabályzat 8. cikkelye szerint megalakult Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság feladata az új prototípusokat átvenni és összehasonlítani azokat az 1872. évi Nemzetközi Méterbizottság tudományos határozataival, figyelembe véve a lehetséges módosításokat, amelyekre a jövőben szükség lehet.

 

4. cikkely

      Az 1872. évi Nemzetközi Méterbizottság (franciául: Commission internationale du métre) francia szekciója, a Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság támogatása mellett, a rábízott új prototípus előállítási munkákért továbbra is felelős marad.
     

 

5. cikkely

      A francia szekció által készített metrikus prototípusok gyártási költségeit az érintett kormányok fizetik. Az egyes prototípusok árát a gyártást végző francia szekció állapítja meg.

 

6. cikkely

      A Nemzetközi Súly- és Mértékügyi Bizottság haladék nélkül megalakulhat és megteheti előkészületeit az Egyezmény érvényesítéséhez, anélkül, hogy az Egyezmény okmányainak kölcsönös jóváhagyása előtt bármilyen anyagi kiadást eszközölne.

 

      Hohenlohe s. k.
      Apponyi s. k.
      Beyens s. k.
      Vicomte d'Itajuba s. k.
      Balcarce s. k.
      Moltke-Huitfeldt s. k.
      Marquis de Molins s. k.
      Carlo Ibanez s. k.
      E. B. Washburne s. k.
      Decazes s. k.
      C. de Meaux s. k.
      Dumas s. k.
      Nigra s. k.
      P. Galvez s. k.
      Francisco de Rivero s. k.
      José da Silva Mendes-Leal s. k.
      Okouneff s. k.
            Adelswärd báró akadályoztatása miatt:
      H. Åkerman. s. k.
      Kern s. k.
      Hüsnü s. k.
      E. Acosta s. k.

 

(ford.: Cs. Sz. I.)

Vissza a lap tetejére


  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)

<< Az előző oldal   Tartalomjegyzék   A következő oldal >>

 Tudomány és Technika   Természettudományok   Technika