Tudomány és Technika   Természettudományok 


 

Rendszer
magyarul Fizikai rendszer   angolul Physical system   németül Der Physikalischen System
magyarul Kémiai rendszer   angolul Chemical system   németül Der Chemischen System

 

      (Kémiai, Fizikai) Rendszer: a világegyetem vizsgálatra kijelölt része, valamely körülhatárolt térrész.
      Környezet: a rendszert körülvevő térrész.

      A rendszerek csoportosítása belső szerkezetük szerint:
      Homogén rendszer (egyfázisú rendszer): nincsenek makroszkópikus határfelületek, a rendszer tulajdonságai a rendszer minden részében megegyeznek (és a diszpergált részecskék nagysága 1 nm alatt van). (Például: víz, anyagi halmazok.)
      Heterogén rendszer (többfázisú rendszer): a rendszer részekre (fázisokra) különül, makroszkópikus határfelület létezik, a határfelületek (fázishatárok) mentén a rendszer bizonyos tulajdonságai ugrásszerű változást mutatnak. (Például: olvadó jég = jég + víz.)
      Difform rendszer: homogén közeggel határolt nyújtással előálló lemezek vagy szálak, amelyeknek legalább az egyik mérete szubmikroszkópikus (Például: lemezek, filmek, hártyák, szálak.)
      Diszperz rendszer: homogén közeg (diszpergáló közeg) benne eloszlatott részecskékkel (diszpergált anyag). A diszpergáló közeg oszlatott állapotban tartja a diszpergált anyagot. (Például: szolok, emulziók, szuszpenziók, habok, füstök, ködök.) A diszpergált anyag méreteitől függően lehet: durva diszperz rendszer, kolloid rendszer, oldat. A diszperziós közeg halmazállapota lehet: szilárd, folyékony, légnemű. Egy légnemű közeg szilárd és folyékony diszpergált részeket tartalmazhat. Folyékony és szilárd közegek mindhárom halmazállapotú diszpergált részeket tartalmazhatnak.
      Kolloid rendszer: nem ülepedő diszperz rendszer, amelyben a diszpergált részecskék mérete (legalább az egyik térbeli irányban) 1..500 nm. (Például: aeroszolok, gélek.)

      A rendszerek csoportosítása a környezetükkel való kapcsolataik szerint:
      Nyílt rendszer: ahol mind energia, mind anyagátmenet lehetséges a rendszer és környezete között. (Például: a Nap.)
      Zárt rendszer: ha energiaátmenet igen, de anyagátmenet nem lehetséges a rendszer és környezete között. (Például: zárt edényben levő gáz)
      Elszigetelt rendszer: ha sem energia, sem anyagátmenet nem lehetséges a rendszer és környezete között (számos szakirodalomban ezt az esetet nevezik zárt rendszernek).

 

 

Vissza a lap tetejére

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 Tudomány és Technika   Természettudományok