Vissza a Főoldalra     Vissza a Káoszelmélet oldalra


Irodalomjegyzék


 

1977 Hermann Haken: Szinergetika
1977, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1984
Miért is olvassuk el ezt a könyvet?
Valószínűség. Amit a szerencsejátékokból tanulhatunk
Az információ. Hogyan legyünk elfogulatlanok?
Meddig juthat el egy részeg ember?
Szükségszerűség. A régi struktúrákat újak váltják fel
Valószínűség és szükségszerűség. A valóság leírásához mindkettő kell
Önszervezés. A hosszú élettartamú rendszerek vezérlik a rövid élettartamúakat
Fizikai rendszerek
Kémiai és biokémiai rendszerek
Biológiai alkalmazások
Szociológia: a közvélemény alakulásának egy sztochasztikus modellje
Káosz
Történeti megjegyzések és kitekintés

 

1982 Tél Tamás: Mi a káosz?
Természet Világa 113. 1982 449-453.o.

 

1982 Szépfalusy Péter - Tél Tamás: A káosz. Véletlenszerű jelenségek nemlineáris rendszerekben
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982
Gnädig Péter, Györgyi Géza, Szépfalusy Péter, Tél Tamás: Bevezetés a káosz kialakulásának és tulajdonságainak elméletébe
      Bifurkációk, káosz egyszerű mechanikai rendszerekben
      Káosz elektronikus áramkörökben
      A különös attraktor természetrajza
      Kaotikus állapothoz vezető bifurkációk
      A káosz tulajdonságai
      Függelék
Tél Tamás: Káosz kémiai reakciókban
Gálfi László: Intermittencia: A káosz kifejlődésének egy útja
Bergou János: Káosz optikai rendszerekben
Érdi Bálint: Sztochasztikus viselkedés az égi mechanikában
Krámli András: Bevezetés a Kolmogorov-Arnold-Moser-elméletbe
Tóth Bálint: A turbulencia Ruelle-Takens-elmélete

 

1983 Tél Tamás - Liszkay László: Bevezetés a struktúrák kialakulásának elméletébe: alapfogalmak, egyszerű példák
Fizikai Szemle 34. 1983 404-418.o.

 

1983 Tél Tamás - Neumann Péter: A káosz kialakulása disszipativ rendszerekben
Fizikai Szemle 35. 1983 283-292.o.

 

1983 ELTE Fizikus Diákkör: Nemlineáris jelenségek, Struktúrák kialakulása és káosz
ELTE, Budapest, 1983
Károlyházy Frigyes: Rendetlenség a rend lelke
Tél Tamás: Bevezetés a struktúrák kialakulásának elméletébe
Schmidt József: Instabilitások szimmetria analízise
Sasvári László: A Rayleigh-Bénard instabilitás
Szabó György: Kristályosodás
Kőrös Endre: Kémiai Struktúrák
Honyek Gyula: Liesegang-féle jelenség
Bíró Tamás: Dinamikus struktúrák idegrendszeri modellekben
Kürti Jenő: Struktúrák vizuális hallucinációkban
Tél Tamás: Időbeli és térbeli struktúrák biológiai rendszerekben
Marx György: A biológiai evolúció modellje
Tél Tamás: A káosz és kialakulása
Györgyi Géza: Káoszhoz vezető bifurkációk diszkrét egydimenziós rendszerekben
Györgyi Géza: Káosz diszkrét egydimenziós rendszerekben
Kauffmann Zoltán: Az Henon-modell
Gnädig Péter: Káosz konzervatív rendszerekben
Csákány Antal: A Forrester-világmodell

 

1984 Tél Tamás: Törtdimenziós rendszerek: a fraktálok
Természet Világa 115. 1984/3 106-109.o.

 

1987 Staar Gyula: Ahol a rész is egész
Természet Világa 1987/9. 349-356.o.

 

1987 Crutchfield - Farmer - Packard - Shaw: A káosz
Tudomány 1987/2. 13-25.o.

 

1987 James Gleick: Káosz - egy új tudomány születése
1987, Göncöl Kiadó, Budapest, 1999
A pillangó-hatás
Forradalom
Az élet viszontagságai
A természet geometriája
Különös attraktorok
Univerzalitás
A kísérletező
A káosz képei
A dinamikai rendszerek csoport
Belső ritmusok
Káosz és ami túlmegy a káoszon

 

1988 Tél Tamás: A fraktálok termodinamikája
Fizikai Szemle 38. 1988 414-418.o.

 

1993 Szépfalusy Péter: A káosz és rendezetlenség kutatása. Korszakváltás a tudományban.
Magyar Tudomány 1993/4. tematikus különszám
Szépfalusy Péter: Előszó
Muraközy Gyula, Tél Tamás: A káosz: rendezetlenség, struktúra, komplexitás
Götz Gusztáv: Káosz a légkörben
Kolláth Zoltán: Égi káosz
Tél Tamás: Kaotikus szórás
Krámli András: Keménygolyórendszerek véletlenszerű viselkedése
Kondor Imre: Kaotikus vonások spinüvegekben
Csordás András, Vattay Gábor: A káosz kvantummechanikai aspektusai
Györgyi László: Káosz kémiai rendszerekben
Lábos Elemér: Káoszelmélet és neurobiológia
Juhász-Nagy Pál: Némi "káosz-elmélkedés" a szünbiológia témakörében
Simonovits András: Káoszelmélet és közgazdaságtan
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és káosz
Kemény Csilla: Instabilitás és innováció a jövőmodellekben

 

1993 Borsa Béla: Fraktálgaléria
Élet és Tudomány 1993/28. 879-882.o.

 

1993 Vicsek Mária - Vicsek Tamás: Fraktálok a fizikában I.-II.
Fizikai Szemle 1993/2. 41-47.o.; Fizikai Szemle 1993/3. 96-103.o.

 

1994 Vicsek Tamás: Fraktál hegygerincek kialakulása eróziós modellkísérletekben
Magyar Tudomány 1994/1. 8-15.o.

 

1996 Tél Tamás: Káosz egy csésze kávéban. Fraktál sodródási mintázatok áramlásokban.
Természet Világa 127. 1996 386-390.o.

 

1997 Fokasz Nikosz: Rend és Káosz - Fraktálok és káoszelmélet a társadalomkutatásban
Replika Kör, Budapest, 1997
Fokasz Nikosz: A társadalom göcsörtös fái? Bevezetés a fraktálhalmazok matematikájába
Muraközy Gyula: A káosz elmélete és tanulságai
Szegedi Péter: Determinizmus, indeterminizmus és káosz. A fizika hozzájárulása
Ropolyi László: Fraktálfogalmak alkalmazhatósága a humán szférában
Donald N. McCloskey: A történelem, a differenciálegyenletek és a narráció problematikája
George A. Reisch: Káosz, történelem és elbeszélés
Michael Shermer: A történelem káosza. Egy kaotikus modellről, amely a véletlen és a szükségszerűség szerepét reprezentálja a történelmi folyamatban
William J. Baumol, Jess Benhabib: A káosz jelentősége, működése és közgazdasági alkalmazásai
Simonovits András: A káoszelmélet közgazdaságtani alkalmazásairól
Vizvári Béla, Bacsi Zsuzsanna: A magyar burgonyapiac kaotikus viselkedése
Richard H. Day: Szabálytalan növekedési ciklusok
J. C. Vassilicos, A. Demos, F. Tata: Gazdasági idősorok fraktális tulajdonságairól
Nyikos Lajos, Balázs László, Schiller Róbert: A kubizmustól a fraktálizmusig. Műalkotások fraktálanalízise
Fokasz Nikosz, Kopper Ákos, Maródi Máté, Szedenics Gábor: Az európai nemzeti és regionális vasúthálózatok fraktáljellegéről
Richard F. Voss, James C. Y. Wyatt: Multifraktálok és lokális összefüggőségi fraktáldimenzió. Régi kínai tájképek osztályozása
Kenneth J. Hsü: A zene fraktálgeometriája: a madárdaloktól a Bach-fúgákig

 

1998 Tél Tamás: A káosz természetrajza
Természet Világa 129. 1998 386-388.o.

 

2002 Tél Tamás - Gruiz Márton: Mi a káosz? (És mi nem az?)
Természet Világa 133. 2002 296-298.o.

 

2002 Tél Tamás - Gruiz Márton: Kaotikus dinamika
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002 (355 o.)
Bevezetés
A jelenség: bonyolult mozgás, szokatlan geometria
Kaotikus mozgások
Fraktál alakzatok
Előkészületi fogalmak
Egyszerű mozgások
Gerjesztett mozgások
A kaotikus mozgás vizsgálata
Káosz disszipatív rendszerekben
Káosz súrlódásmentes rendszerekben
Utószó, kitekintés
Függelék
Feladatok megoldása

 

2005 Gruiz Márton - Tél Tamás: A káosz (Mindentudás az iskolában)
Fizikai Szemle 55. 2005 191-193.o.

 

2005 Gruiz Márton - Tél Tamás: Káoszról kicsit bővebben
Fizikai Szemle 55. 2005 218-220.o.

 

2006 Temesvári Tamás - Tél Tamás: Rendezetlenség, komplexitás és káosz: mindennapos fogalmak a modern statisztikus fizikában
Magyar Tudomány 167. 2006 593-597.o.

 

2008 Pattantyús-Ábrahám - Tél - Krámer - Józsa: A kaotikus advekció vizsgálata sekély tavakban a klímaváltozás figyelembevételével: módszertan és alkalmazás
Hidrológiai Közlöny 80. 2008 40-46.o.

 

2011 Tél Tamás: Turbulencia vagy káosz? Új eredmények a csőbeli turbulencia megértésében
Informatika 13. 2011 12-19.o.

 

Káoszelmélet - Wikipédia

 

Attractor dimensions - Scholarpedia

 

Chaos theory - Wikipedia

 


Vissza a Főoldalra     Vissza a lap tetejére     Vissza a Káoszelmélet oldalra

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)