Vissza a Főoldalra


Viccek

10. 20. 30. 40. 50. 60. Utolsó


Vidéki vicc

- No, komám, osz’ tudod-é, mire gondolok?
- Aszmá’ biza nem, komám, de kitanálom.
- Jó’ van, komám, jó’ van, hát akkó’ tanádd!
- Induri, mög pinduri?
- Úgya, komám! Induri, mög pinduri!
- Oszt’ emitt is van, mög amott is van?
- Jó’ mondod, komám, nagyon jó’! Emitten is vagyon, mög amottan is vagyon!
- Oszt’, söndörödik, mög pöndörödik?
- Úgy van a’, jókomám, magam sé mondtam vóna jobban! Abbiz söndörödik, mög pöndörödik is!
- Rákérdözhetök?
- Hát! Kérdözzé, komám, kérdözzé!
- Dezoxiribonukleinsav?


Vészhelyzet

- Mit tesz az űrhajós, ha az űrben elfogy a vize?
- Űrkutatás.


Orvosnál

Az orvos kérdezi a beteget:
- Hol fáj?
- Hát, tetszik tudni, ha ide nyúlok, itt is fáj. Ha ide nyúlok, itt is fáj. Ha ide, itt is fáj. Mi lehet a bajom, doktor úr?
- Azt hiszem, eltört az ujja.


Előadás

- Itt horkol valaki - mondja a professzor a hallgatóinak. - Ébresszék fel!
- Keltse fel ön, hiszen ön altatta el! - így a diákok.


Eszmecsere

Két pénzügyi szakember beszélget:
- A pénzszerzésnek száz és száz módja van, de közülük csak egy a becsületes.
- Na, erre igazán kíváncsi vagyok!
- Mindjárt tudtam, hogy ön ezt nem ismeri!


Vadkemping

- Nehogy kitördeljék a kis fákat! - figyelmezteti az erdész a kiránduló csoportot.
- Ne féljen, van nálunk balta!


Népi bölcsesség

Ősszel az öreg indián elindul fát vágni, a fiát meg leküldi a sápadtarcúakhoz, hogy tudja meg, azok milyen télre számítanak. A fiú már hetek óta vándorol, de nem találkozik senkivel, amikor végre egy út menti kocsmához ér. Hallja, hogy bent egy tapasztalt vén farmer kemény telet jósol.
- Miből gondolja? - kérdezik többen is a vendégek közül.
A ravasz öreg jelentőségteljesen int, hogy maradjanak csendben.
- Nem halljátok? Már hetek óta vágják az indiánok a fát a hegyekben!


Alkímia

A kuruzsló az örök élet tablettáját árulja az utcán.
- Nem szégyelli magát? - korholja a rendőrtiszt a kihallgatáson. - Megkárosítja, becsapja a hiszékeny embereket. Fogadni mernék, nem először kapják el emiatt.
- Tényleg nem! Először 1743-ban, másodszor 1882-ben, és most harmadszor…


Tudományos megfigyelés

Jani utazik a vonaton. Látja a leeresztett sorompót és jelentőségteljesen megszólal:
- Furcsa, de ezt még soha nem láttam felhúzva!


Felvilágosultság

A tanár felszólítja Petit, beszéljen Napóleon hódításairól.
- Sajnos, Napóleon magánéletét nem ismerem…

Vissza a lap elejére

Szahara

- Mi bizonyítja, hogy a Szahara valaha tenger volt?
- Az, hogy az arabok ma is fürdőköpenyben járnak.


Örök hó

- Miért van az Északi- és Déli-sarkon örök hó és jég?
- Hogy a Föld tengelye fel ne melegedjen az állandó forgástól.


Rossz jegy

Peti egyest visz haza az iskolából. Bánatosan mutatja.
- Nem baj, kisfiam, majd kijavítod! - vígasztalja apukája.
- Már megpróbáltam, de golyóstollal írta be a tanító néni!


Zaklatás

Peti sírva jön haza az iskolából, s kijelenti, hogy a tanár nagyon rosszul bánik vele: állandóan beleköt. Az apa másnap bemegy az iskolába, tiltakozik a tanárnál. Az megkérdezi a fiútól:
- Mondd, Peti, mennyi kétszer kettő?
A fiú ismét zokogni kezd:
- Látod, apu, megint kezdi!


A matematika rabja

- Te, ez a Peti nagyon szeretheti a matekot!
- Miből gondolod?
- Képzeld, azt hallottam, hogy otthon az udvaron nem úgy hívja a csibéket, hogy pi-pi, hanem: 3,14 – 3,14…3,14 – 3,14…


Légnyomás

- Peti, nézd csak meg, hogy áll a barométer! Esett?
- Esett, tanár úr!
- És mennyit?
- A szekrénytől a padlóig.


Foglalkozás

A bevonult tartalékosoktól az őrmester megkérdezi, hogy kinek mi a foglalkozása civilben. Az egyik férfi jelenti:
- Én a Budapesti Állami Bakteriológiai Intézet munkatársa vagyok.
- No, a katonaságnál röviden kell beszélni! Mondja csak azt, hogy vasutas!


Újrahasznosítás

- Mama, mi történik azzal a kocsival, ami már semmire sem jó?
- Azt rásózzák apádra!


Késő délután az elmegyógyintézetben

Az egyik folyosón fülét szorosan a falhoz tapasztva hallgatózik az egyik ápolt. Arra jön az ápoló, s megkérdi, mi újság. Az ápolt megkéri, tegye ő is a fülét a falhoz, és füleljen. Az ápoló hallgatózik, majd mondja, hogy ő bizony nem hall semmit!
- És képzelje, ez így megy már hetek óta!


Tárgyalás

- Maga olyan primitíven hazudik - mondja a bíró a vádlottnak -, hogy őszintén tanácsolom, fogadjon magának ügyvédet!

Vissza a lap elejére

Múzeumban

- Igaz, hogy ez a korsó háromezer évesnél is idősebb?
- Igen, kisfiam, valóban olyan régi - feleli a teremőr.
- Az nem lehet, hiszen még csak 2004 van.


Nevelési elv

Vasárnap délelőtt megy haza a család a falusi istentiszteletről.
- Édesapám, mi az a nagy ott? - kérdezi a gyerek.
Az apa mordul egyet.
Egyszer csak megint megszólal a gyerek:
- Édesapám, mi az a nagy magas?
Megint mordul egyet az apa.
Kisvártatva ismét megszólal a gyerek:
- Édesapám, mi az a magas ott?
Nem bírja tovább az anya, rászól a gyerekre:
- Ne nyaggasd apád állandóan!
Erre rámordul a férje:
- Hagyd! Úgy tanul a gyerek, ha kérdez.


Pályaválasztás

- Petike, mi szeretnél lenni?
- Katona.
- De hiszen azokat bármikor lelőheti az ellenség!
- Akkor ellenség!


Múzeumban

- Ez a múmia intézményünk büszkesége. A múlt század végéről származó lelet, korát sokáig nem sikerült meghatározni. Azután az ötvenes években tudományos cserekapcsolatok révén kiküldtük a Szovjetunióba, s azóta tudjuk, hogy négyezer-ötszáztizenhat éves, három hónapos és öt napos…
- Kolosszális! És vajon milyen bonyolult műszeres vizsgálatok segítségével sikerült ezt ilyen pontosan meghatározniuk?
- Bevallotta.


Vizsga

Folyik a vizsga, illetve csak folyna, mert a vizsgázó megakad.
- Nos? - néz rá a vizsgáztató.
Semmi. A vizsgázó behúzza a nyakát a válla közé.
- Nos? - kérdezi a tanár újra.
Ismét csak csend.
- No de fiatal kollégám - mondja a tanár -, már két ízben segítettem, és még mindig nem megy?


A tudás fokozatai

1.

- Na, kisfiam, meg tudod-e mondani, ki törte el Lehel kürtjét?
- Nem én voltam!

2.

- Tanár úr, ez felháborító. Bent jártam az osztályában, megkérdeztem egy gyereket, meg tudná-e mondani, ki törte el Lehel kürtjét… erre a gyerek azt felelte, nem ő volt!
- Igazgató úr, kérem, már hallottam az esetről. Határozottan kijelenthetem, hogy az a gyerek, akit az igazgató úr megkérdezett, az osztály legjobb tanulója, és én feltétlenül megbízom az őszinteségében.

3.

- Kérem, kollégák, ez észveszejtő. Ez a hozzánk most kinevezett kolléga olyan tudatlan, hogy amikor elmondtam neki, hogy az osztályában, ahol ő tanítja a történelmet, arra a kérdésre, ki törte el Lehel kürtjét ... ki törte el lehel kürtjét…
- Ne izgassa fel magát igazgató úr! Megoldjuk valahogy, majd leírjuk a leltárból…


Prioritásvita

Egy orvos, egy mérnök meg egy közgazdász azon vitatkozik, melyikük hivatása ősibb.
- Természetesen az orvosi - mondja az orvos. - Elvégre mindenki tudja, hogy a középkorban már híres orvosok működtek, sőt szakmánk ma is az ókori görög Hippokratész esküjét idézi, de végeredményben még Ádám oldalbordájának kioperálása is orvosi feladat volt!
- Szép, szép - mondja a mérnök -, de még annál is előbb, az őskáosz állapotából létrehozni a természet rendjét… szabályozni a tengereket, elkülöníteni a szárazföldeket… megteremteni a fényforrásokat… mégiscsak mérnöki munka!
- És arra senki sem gondol - kérdezi a közgazdász -, ki csinálta az őskáoszt?


Étterem

Egy vendég az étteremben tortát rendel. A pincér leteszi elé az asztalra és megkérdezi:
- Hat, vagy tizenkét szeletre vágjam fel?
- Elég lesz hatra. Attól tartok, tizenkettőt nem tudnék megenni.


Igazságtalanság

A tanító kérdezi az iskolában:
- Peti, tudsz-e mondani példát az igazságtalanságra?
- Igen. Igazságtalanság az, amikor apukám hibásan csinálja meg a matematika leckémet, és én kapom érte az egyest.


Meggyőződés

- Milyen alakú a Föld?
- Kör alakú - feleli a diák.
- Bizonyítsd be!
- Akkor legyen négyzet. Nem akarok én ezen vitatkozni!

Vissza a lap elejére

Üzletben

Kétféle törhetetlen poharunk van. Az olcsóbb fajta könnyebben törik, a drágább nehezebben.


Fekete doboz

- A repülőgépek fekete dobozát olyan anyagból készítik, hogy az egy lezuhanáskor se törjön össze.
- Miért nem készítik az egész repülőgépet ilyen anyagból?


Jóslat

Peti büszkén meséli az iskolában, hogy az ő apukája meteorológus. Az egyik barátja azonnal megkérdi:
- És a te apukád előrejelzései beválnak?
- Hogyne. Mindig olyan lesz az időjárás, amilyennek ő mondja. Csak a pontos dátumot nem találja el mindig.


Tülekedés

Tanár: - A Hold olyan nagy, hogy sok millió ember tudna rajta élni.
Peti nevetni kezd.
- Most mit nevetsz?
- Eszembe jutott, milyen tülekedés lenne félhold idején.


Hőtágulás

- Melegben a tárgyak kitágulnak, hidegben összehúzódnak - magyarázza a tanár. - Ki tudna példát mondani erre?
- A nappalok télen rövidebbek, mint nyáron - mondja Peti.


Válasz

A kórházban a professzor egy röntgenfelvételt mutat az orvostanhallgatóknak.
- Látják kérem! Ez a beteg erősen sántít, mert az egyik lába jóval rövidebb, mint a másik. Nos, Csengeri - fordult az egyik hallgatóhoz -, ön mit tenne ilyen esetben?
- Én is sántítanék, professzor úr!


Aranyszabály

Az igazi aranyszabály:
- Akinél az arany, az diktálja a szabályokat!


Vágyálom

- Mindig arra vágytam, hogy a számítógépemet ugyanolyan könnyű legyen kezelni, mint a telefonomat. Mostanra valóra vált az álmom. Immár a telefonomat sem tudom kezelni!


Egy kis biológia

Az különbözteti meg a darazsat a méhtől, hogy a darázs nem gyűjti a vasat!


Feszültség

- Mit csinál a matematikus, ha úrrá lesz rajta az idegesség?
- ...?
- Papírt és ceruzát vesz elő, majd levezeti.

Vissza a lap elejére

Elmélet és gyakorlat

- Elméletben nincs különbség az elmélet és a gyakorlat között. A gyakorlatban viszont van.


Szakértelem

- A szakember tudása fordítottan arányos elérhetőségével.


Költészet

- Költészetnek azt nevezzük, ami a könyvben nem ér ki a lap széléig.


Igazság

- A természet igazságos: aki süket, az jobban lát; aki vak, az jobban hall; akinek az egyik lába rövidebb, annak a másik hosszabb!


Igazság bővebben

Biológia órán a tanár arról mesél, milyen tökéletes a természet rendje:
- Ha valamelyik érzékszervünk nem tökéletes, annak hiányosságait a többi pótolja. A vakoknak például, amennyivel gyengébb a látásuk, annyival fejlettebb a tapintásuk és a hallásuk. Ki tud hasonló példát?
- Az én bácsikám sánta - jelentkezik Pistike -, és amennyivel rövidebb az egyik lába, annyival hosszabb a másik!


Informatikai forradalom

- A számítógépekkel nagyon gyors és pontos hibákat lehet elkövetni.


Természetvédelem

- Mi a teendő, ha egy védett állat eszik egy védett növényt?


Székrekedés

A hetek óta székrekedéssel küszködő férfi bemegy a patikába:
- Segítsen, patikus uram! Napok óta székrekedéssel küszködöm.
A patikus kérdezősködni kezd:
- Gyalog, autóbusszal vagy kocsival jött?
- Autóbusszal.
- Hány megállót utazik hazáig?
- Négyet.
- Hányadik emeleten lakik?
- A harmadikon.
- Mennyi a távolság a lifttől a WC ajtóig?
- Tizenegy méter.
A patikus műveleteket végez, kikever egy port, és beveteti a beteggel. A férfi másnap lelkendezve rohan be:
- Csodálatos szert kevert, maga egy zseni! Ilyen távolságon mindössze másfél métert tévedett!


Titanic

- A profik építették a Titanicot - az amatőrök a bárkát!


Kétjegyű számok

- Pistike, mondj egy kétjegyű számot! - kéri a tanító néni.
- Huszonnyolc.
- Jó! Most mondd fordítva, a számjegyek felcserélésével!
- ???
- Hát nyolcvankettő, te szamár! Janika, te is mondj egy kétjegyű számot!
- Harminckilenc.
- Most mondd fordítva!
- ???
- Milyen buta vagy! Hát kilencvenhárom. Móricka, te is mondj egy kétjegyű számot!
- Hát engem nem fog a tanító néni szekírozni! Harminchárom.

Vissza a lap elejére

Kellemes csalódás

A főnök meglátogatja kórházban fekvő beosztottját, aki hamuszürke arccal hever a párnákon, egy oxigénpalack és egy infúziós készülék társaságában. Nézi a főnök, majd megszólal:
- Hát ez igazán megnyugtató. Én mindig azt hittem, hogy maga csak szimulál, de most örömmel látom, hogy valóban beteg.


Fülészeten

- Milyen a hallása?
- Római katolikus.


Tárgyalás előtt

- Akarja, hogy kirendeljünk önnek egy védőügyvédet? - kérdi az ügyész a vádlottól.
- Köszönöm, inkább egy jó tanút szeretnék.


Műtét

Egy fiatal nőt operál vakbéllel az orvos. A nő így szól:
- Mondja, doktor úr, nem fog meglátszani a műtét helye?
- Az attól függ, asszonyom, hogy milyen lesz a jövő héten a női divat.


Igazoltatás

Az igazoltató rendőr megállít egy autóst:
- Mi az a sok tőr a kocsijában? - kérdezi tőle.
- Tudja, artista vagyok.
- Nem hiszem. Mutasson valamit! - akadékoskodik a rendőr.
Az artista kiszáll, és elkezdi a késeket a levegőbe dobálni. Pár perc múlva megáll egy másik autós is, melyben két barát utazik. Megszólal az egyik:
- De jó, hogy abbahagytam az ivást. Oda nézz, mit találtak ki a szonda helyett.


Falun

Haldoklik az öreg paraszt, és a városi rokona megkérdi:
- Hívjak orvost?
- Nem kell, fiam. Mi itt falun természetes halállal szoktunk meghalni.


Apróhirdetés

- A4 típusú félfamentes rajzlapomat hasonló típusú Audira cserélném!


A modern orvostudomány

A röntgen-szakorvos a vizsgálat után:
- Van egy jó és egy rossz hírem. Melyiket mondjam először?
- A rosszat, doktor úr!
- Rendben. A röntgenfelvételén egy nagy kiterjedésű, rosszindulatú tumor látszik.
- Hát, ez szörnyű! Mi a jó hír?
- Photoshoppal el tudom tüntetni.


Javulás

A vizitelő orvos dicsérgeti a fekvőbeteget:
- No, lám, ma már sokkal könnyebben köhög!
- Nem csoda, doktor úr! Egész éjjel gyakoroltam...


"Teve van..."

A tanító néni kihívja petit:
- Peti, rajzolj egy púpos tevét!
Peti rajzol egy tevét három púppal.
- Miért van a tevén három púp? - kérdezi álmélkodva a tanító néni.
- Mert púpos. - hangzik a nyugodt válasz.

Vissza a lap elejére

Friss leveő

Az orvos a beteghez:
- Azt ajánlom, hogy minden nap sétáljon egy órát a friss levegőn!
- Munka előtt, vagy utána?
- Miért, mi a foglalkozása?
- Postás vagyok...


Az idő relativitása

A csiga vérző fejjel megy be a sürgősségi osztályra. Az orvos kérdezi:
- Hát magával meg mi történt?
- Rohantam haza, de hirtelen kinőtt előttem egy gomba...


Speciális berendezés

- Mi az a speciális berendezés, amivel át lehet látni a betonfalon?
- Ablak...


Abszolút melléfogás

- Téged mi zavar jobban, a tudatlanság vagy a közöny?
- Nem tudom és nem is érdekel!


Igazságtalanság

Az idős tanító meséli a tanítványainak:
- Tudják, van egy ismerősöm, akit olyasmiért büntettek meg, amit nem is csinált.
Felháborodás hangjai hallatszanak.
- Nem csinálta meg a házifeladatot...


Haladás

- Józsi bácsi! Tudja maga egyáltalán, mi a különbség a megújuló és a nukleáris energiaforrások között?
- Ja! Nem fát kell hasogatni, hanem atomot!

 

Vissza az oldal elejére   Vissza a Főoldalra

Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)