Tartalom
Megszakítások
Általános jellemzők
Megszakítás késleltetés
Külső megszakítás
Szoftveres megszakítás
INTCON regiszter
PIE és PIR regiszterek
Megszakítás logika
Regiszter-érték mentés
Megszakítás programozás