Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


11.6.7. Hibaüzenetek


      A következő táblázat az MPLINK és MPLIB programok működése során előforduló hibaüzeneteket mutatja be:

11.6.7-1. Táblázat
Üzenet Jelentés
Absolute code section [név] must start at a word-aligned address. A megjelölt programkód szekció címének típusa hibás.
Coff file [fájlnév] must contain at least one 'code' or 'romdata' section. Az MPLAB segédfájl MPLINK segédfájlból való előállításakor az MPLINK segédfájlban szerepelnie kell legalább egy programkód-szekciónak vagy egy programmemória adatszekciónak.
Could not build member [objektum fájl] in library file [fájlnév]. A megadott könyvtár fájl hiányzik vagy hibás; vagy a kívánt objektum fájl hiányzik belőle.
Could not find file [fájlnév]. A megadott objektum fájl vagy könyvtár fájl megnyitása sikertelen.
Could not open library file [fájlnév] for reading. A megadott könyvtár fájl megnyitása sikertelen.
Could not open library file [fájlnév] for writing. A megadott könyvtár fájl megnyitása sikertelen. A fájl már létezik és írásvédett.
Could not open list file [fájlnév] for writing. A megadott fordítási lista fájl megnyitása sikertelen. A fájl már létezik és írásvédett.
Could not open map file [fájlnév] for writing. A megadott címketérkép fájl megnyitása sikertelen. A fájl már létezik és írásvédett.
Could not open source file [fájlnév]. This file will not be present in the list file. A megadott forráskód fájl megnyitása sikertelen. A fájl nem fog megjelenni a fordítási lista fájlban. Az MPLAB programmal történő forráskód szintű nyomkövetés így nem lehetséges.
Could not open [összefűzés vezérlő fájl]. Az összefűzés vezérlő fájl megnyitása sikertelen.
Could not read archive magic string in library file [fájlnév]. A megadott könyvtár fájl hiányzik vagy hibás.
Could not resolve symbol [szimbólum] in file [fájlnév]. Egy külső szimbólum, amelyet a megadott fájl kíván használni, nincs külső szimbólumként definiálva. Vagy a definiáló objektum, illetve könyvtár fájl nem szerepel a szerkesztési parancsban.
Could not write archive magic string in library file [fájlnév]. A megadott könyvtár fájl írása sikertelen. A megadott fájl hibás.
Could not write member header for [objektum fájl] in library file [fájlnév]. A megadott könyvtár fájl egyik eleme hibás. A megadott fájl hibás.
Duplicate definition of memory [memória terület azonosító]. A megadott azonosító csak egyszer szerepelhet.
Duplicate definition of SECTION [szekció név]. A megadott azonosító csak egyszer szerepelhet.
File [fájlnév] is not valid library file. A megadott könyvtár fájl hiányzik vagy hibás.
Fill pattern for memory [memória terület azonosító] doesn't divide evenly into unused section locations. A konstanssal való feltöltendő memória szekció kisebb, mint a konstans megadott mennyisége. Csak a kijelölt szekció kerül feltöltésre.
Illegal [fájlnév] for FILES in [összefűzés vezérlő fájl]. A megadott összefűzés vezérlő fájl FILES utasításában hibás a fájlnév.
Illegal [fájlnév] for INCLUDE in [összefűzés vezérlő fájl]. A megadott összefűzés vezérlő fájl INCLUDE utasításában hibás a fájlnév.
Illegal [elérési út] for LIBPATH in [összefűzés vezérlő fájl]. A megadott összefűzés vezérlő fájl LIBPATH utasításában hibás az elérési út.
Illegal [elérési út] for LKRPATH in [összefűzés vezérlő fájl]. A megadott összefűzés vezérlő fájl LKRPATH utasításában hibás az elérési út.
Inconsistent length definitions of SHAREBANK [memória terület azonosító]. A SHAREBANK utasítással megadott megegyező azonosítójú memóriaterületek hosszának egyenlőnek kell lennie.
Invalid attributes for memory in [összefűzés vezérlő fájl]. A megadott összefűzés vezérlő fájl valamelyik memória definíciós utasításában hiba van.
Invalid attributes for SECTION in [összefűzés vezérlő fájl]. A megadott összefűzés vezérlő fájl valamelyik szekció kiosztó utasítása hibás.
Invalid attributes for STACK in [összefűzés vezérlő fájl]. A megadott összefűzés vezérlő fájl veremdefiníciója hibás.
Invalid object filename. Hibás objektum fájl név.
Invalid switch. Érvénytelen MPLIB parancs.
-K switch requires [elérési út]. Az elérési út megadásához a /k módosító parancsra van szükség.
-L switch requires [elérési út]. Az elérési út megadásához a /l módosító parancsra van szükség.
Library file [fájlnév] has a missing member object file. A megadott könyvtár fájl hibás vagy nem tartalmazza a kívánt objektum fájlt.
Library filename is required. Hiányzó vagy hibás könyvtár fájl név.
-m switch requires [fájlnév]. A címketérkép fájl megadásához a /m módosító parancsra van szükség.
Memory [memória terület azonosító] overlaps memory [memória terület azonosító]. A megjelölt memóriaterületek között átfedés van.
Multiple inclusion of linker command file [fájlnév]. A megadott összefűzés vezérlő fájlban többször is előfordul ugyanaz az INCLUDE utasítás.
Multiple inclusion of object file [fájlnév]. A megadott objektum fájl többször is szerepel az összefűzésre kijelölt fájlok között.
Multiple map files declared [fájlnév], [fájlnév]. Egynél több címketérkép fájl van megadva. Az /m módosító parancs többször is szerepel.
Multiple output files declared [fájlnév], [fájlnév]. Egynél több kimenő MPLINK segédfájl van megadva. Az /o módosító parancs többször is szerepel.
Multiple STACK definitions. Egynél több veremdefiníció.
-n switch requires [fájlnév]. A fordítási lista fájl egy lapján elhelyezett sorok számának megadásához a /n módosító parancsra van szükség.
No input object files specified. Egyetlen objektum fájl sincs megadva.
-o switch requires [fájlnév]. A kimenő MPLINK segédfájl megadásához a /o módosító parancsra van szükség.
[objektum fájl] is not a member of [könyvtár fájl]. A megadott objektum fájl nem eleme a megadott könyvtár fájlnak.
Overlapping definitions of SHAREBANK [memória terület azonosítója]. A SHAREBANK utasítással megadott különböző azonosítójú memóriaterületek között átfedés van.
PCL cannot be used as the destination of a MOVFF instruction. A nagyteljesítményű PIC18x mikrovezérlők MOVFF utasítása nem alkalmazható a PCL regiszterre.
Processor types do not agree across all input files. Valamely bemenő fájl nem a kívánt mikrovezérlő típusra íródott, illetve a fájlban megadott mikrovezérlő típus eltérő.
ROM width of [12/14/16] not supported. Valamely feldolgozandó objektum fájl programmemória-szóhossza eltérő.
Section [szekció azonosító] can not fit the absolute section. Section [szekció azonosító] start=[cím], length=[hossz]. A megadott memóriaterület nem elég a megadott abszolút (fix címre helyezendő) szekció elhelyezéséhez.
Section [szekció azonosító] can not fit the section. Section [szekció azonosító] length=[hossz]. A megadott memóriaterület nem elég a megadott szekció elhelyezéséhez.
Section [szekció azonosító] contains code and can not have a 'RAM' memory attribute specified in the linker command file. A programkódot tartalmazó szekciók csak 'ROM' típusúak lehetnek. A szekció típusát az összefűzés vezérlő fájlban elhelyezett SECTION utasítás állítja be.
Section [szekció azonosító] contains initialized data and can not have a 'ROM' memory attribute specified in the linker command file. Az értékadásos változókat tartalmazó szekciók csak 'RAM' típusúak lehetnek. A szekció típusát az összefűzés vezérlő fájlban elhelyezett SECTION utasítás állítja be.
Section [szekció azonosító] contains initialized rom data and can not have a 'RAM' memory attribute specified in the linker command file. Az értékadásos adatokat tartalmazó programmemória szekciók csak 'ROM' típusúak lehetnek. A szekció típusát az összefűzés vezérlő fájlban elhelyezett SECTION utasítás állítja be.
Section [szekció azonosító] contains uninitialized data and can not have a 'ROM' memory attribute specified in the linker command file. Az értékadás nélküli változókat tartalmazó szekciók csak 'RAM' típusúak lehetnek. A szekció típusát az összefűzés vezérlő fájlban elhelyezett SECTION utasítás állítja be.
Section [szekció azonosító] has a memory [memória terület azonosító] which can not fit the absolute section. Section [szekció azonosító] start=[cím], length=[hossz]. A megadott memóriaterület nem elég a megadott abszolút (fix címre helyezendő) szekció elhelyezéséhez.
Section [szekció azonosító] has a memory [memória terület azonosító] which can not fit the section. Section [szekció azonosító] length=[hossz]. A megadott memóriaterület nem elég a megadott szekció elhelyezéséhez.
Section [szekció azonosító] has a memory [memória terület azonosító] which is not defined in the linker command file. A szekcióhoz megadott memóriaterület nincs definiálva az összefűzés vezérlő fájlban.
Section [szekció azonosító] is absolute but occurs in more than one input file. A megadott abszolút (fix címre kerülő) szekció csak egyetlen bemeneti fájlban szerepelhet.
Section share types for [szekció azonosító] do not match across input files. A különböző bemeneti fájlokban megegyező névvel azonosított, megosztott memóriaterületre irányított szekciók közül valamely nem megosztottként van definiálva.
Section types for [szekció azonosító] do not match across input files. A különböző bemeneti fájlokban megegyező névvel azonosított szekciók típusai eltérőek.
Symbol [címke] has multiple definitions. A megadott címke több bemeneti fájlban is definiálva van.
Symbol [címke] has multiple external definitions. Egy könyvtár fájlon belül elhelyezett két objektum fájl külső címkéje megegyezik.
Symbol [címke] is not word-aligned. A megadott címke nem használható programelágazási célként.
Symbol [címke] out of range of relative branch instruction. A megadott címke kívül esik a relatív címzésű elágazó utasítás hatótávolságán.
TOSH cannot be used as the destination of a MOVFF instruction. A nagyteljesítményű PIC18x mikrovezérlők MOVFF utasítása nem alkalmazható a TOSH regiszterre.
TOSL cannot be used as the destination of a MOVFF instruction. A nagyteljesítményű PIC18x mikrovezérlők MOVFF utasítása nem alkalmazható a TOSL regiszterre.
TOSU cannot be used as the destination of a MOVFF instruction. A nagyteljesítményű PIC18x mikrovezérlők MOVFF utasítása nem alkalmazható a TOSU regiszterre.
Undefined CODEPAGE [memóriaterület azonosító] for SECTION [szekció azonosító]. A megadott szekcióhoz társított programmemória-terület nincs definiálva.
Undefined DATABANK/SHAREBANK [memóriaterület azonosító] for SECTION [szekció azonosító]. A megadott szekcióhoz társított adatmemória-terület nincs definiálva.
Unknown section type for [szekció azonosító] in file [fájlnév]. A megadott fájl megadott szekciójának típusa nem meghatározható. (A fájl hibás.)
Unknown switch [parancssori opció]. A megadott parancssori opció nem létezik.
Unrekognized input in [összefűzés vezérlő fájl]. Az összefűzés vezérlő fájl valamelyik sora hibás. Nem paranccsal vagy kettős perjellel kezdődik.

 

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra