Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Következő oldal >>

 


11.5.7. Művelet- és adatformátumok


Adat- és számformátumok
ASCII kód táblázat
Karakterláncok speciális jelei
Műveleti jelek


      Az MPASM assembler által támogatott adat-, illetve számformátumokat mutatja be a következő táblázat.

11.5.7-1. Táblázat
Típus Formátum Példa Értékkészlet
Tízes számrendszerbeli
(decimális)
D'számjegyek' D'100' Számjegyek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Minimális érték: 0;
8-bites adat maximális érték: 255;
13-bites cím maximális érték: 8192
Tizenhatos számrendszerbeli
(hexadecimális)
H'számjegyek'
0xszámjegyek
H'9F'
0x9F
Számjegyek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F;
Minimális érték: 0;
8-bites adat maximális érték: FF;
13-bites cím maximális érték: 1FFF
Nyolcas számrendszerbeli
(oktális)
O'számjegyek' O'57' Számjegyek: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
Minimális érték: 0;
8-bites adat maximális érték: 377;
13-bites cím maximális érték: 17777
Kettes számrendszerbeli
(bináris)
B'számjegyek' B'01001100' Számjegyek: 0, 1;
Minimális érték: 0000 0000;
8-bites adat maximális érték: 1111 1111;
13-bites cím
maximális érték: 1 1111 1111 1111
ASCII karakterek 'karakter'
A'karakter'
'C'
A'C'
Karakterek: a következő táblázatban;
Minimális decimális egyenérték: 0;
Maximális decimális egyenérték: 127
ASCII karakterláncok "karakterlánc" "Hogy vagy?"
"a"
"A"
Karakterek és speciális jelek
a következő táblázatokban

Vissza a lap tetejére

      Az ASCII karakterek és karakterláncok megkülönböztetésére a memóriában való tárolás sorrendjének eltérése miatt van szükség.
      A programmemóriában való tároláskor a magányos ASCII karakterek a 14 bites szó alsó bájtjába kerülnek, a felső rész pedig nulla értékű lesz.
      A karakterláncként megadott karakterek pedig párosával kerülnek tárolásra, az első karakter a felső 7-bites részbe kerül, a második pedig az alsóba. Tehát a páratlan számú karakterből álló karakterláncok utolsó karaktere a 14-bites memóriahely felső 7-bites részébe kerül.
      (A különbségeket bővebben a DA fordításvezérlő utasítás leírása mutatja be.)

      Az ASCII szabványos karaktereket mutatja be a következő táblázat, külön kiemelve a szövegszerkesztőn karakterként is bevihető elemeket.

11.5.7-2. Táblázat
Decimális
kód
Hexa-
decimális
kód
Karakter
00d 00h NUL
01d 01h SOH
02d 02h STX
03d 03h ETX
04d 04h EOT
05d 05h ENQ
06d 06h ACK
07d 07h Bell
08d 08h BS
09d 09h HT
10d 0Ah LF
11d 0Bh VT
12d 0Ch FF
13d 0Dh CR
14d 0Eh SO
15d 0Fh SI
16d 10h DLE
17d 11h DC1
18d 12h DC2
19d 13h DC3
20d 14h DC4
21d 15h NAK
22d 16h SYN
23d 17h ETB
24d 18h CAN
25d 19h EM
26d 1Ah SUB
27d 1Bh ESC
28d 1Ch FS
29d 1Dh GS
30d 1Eh RS
31d 1Fh US
Decimális
kód
Hexa-
decimális
kód
Karakter
32d 20h Space
33d 21h !
34d 22h "
35d 23h #
36d 24h $
37d 25h %
38d 26h &
39d 27h '
40d 28h (
41d 29h )
42d 2Ah *
43d 2Bh +
44d 2Ch ,
45d 2Dh -
46d 2Eh .
47d 2Fh /
48d 30h 0
49d 31h 1
50d 32h 2
51d 33h 3
52d 34h 4
53d 35h 5
54d 36h 6
55d 37h 7
56d 38h 8
57d 39h 9
58d 3Ah :
59d 3Bh ;
60d 3Ch <
61d 3Dh =
62d 3Eh >
63d 3Fh ?
Decimális
kód
Hexa-
decimális
kód
Karakter
64d 40h @
65d 41h A
66d 42h B
67d 43h C
68d 44h D
69d 45h E
70d 46h F
71d 47h G
72d 48h H
73d 49h I
74d 4Ah J
75d 4Bh K
76d 4Ch L
77d 4Dh M
78d 4Eh N
79d 4Fh O
80d 50h P
81d 51h Q
82d 52h R
83d 53h S
84d 54h T
85d 55h U
86d 56h V
87d 57h W
88d 58h X
89d 59h Y
90d 5Ah Z
91d 5Bh [
92d 5Ch \
93d 5Dh ]
94d 5Eh ^
95d 5Fh _
Decimális
kód
Hexa-
decimális
kód
Karakter
96d 60h `
97d 61h a
98d 62h b
99d 63h c
100d 64h d
101d 65h e
102d 66h f
103d 67h g
104d 68h h
105d 69h i
106d 6Ah j
107d 6Bh k
108d 6Ch l
109d 6Dh m
110d 6Eh n
111d 6Fh o
112d 70h p
113d 71h q
114d 72h r
115d 73h s
116d 74h t
117d 75h u
118d 76h v
119d 77h w
120d 78h x
121d 79h y
122d 7Ah z
123d 7Bh {
124d 7Ch |
125d 7Dh }
126d 7Eh ~
127d 7Fh DEL

Vissza a lap tetejére

      Az ASCII szerint kódolt karakterláncok speciális jelei láthatóak a következő táblázatban.

11.5.7-3. Táblázat
Decimális
kód
Hexa-
decimális
kód
Helyettesítő Karakter
07d 07h \a BELL - csengetés
08d 08h \b BS - Backspace
12d 0Ch \f FF - Form feed
10d 0Ah \n LF - Új sor
13d 0Dh \r CR - Kocsi vissza
09d 09h \t HT - Vízszintes tabulátor
11d 0Bh \v VT - Függőleges tabulátor
92d 5Ch \\ \ - Fordított per-jel (Backslash)
63d 3Fh \? ? - Kérdőjel
39d 27h \' ' - Aposztróf
34d 22h \" " - Idézőjel
- - \0.. \072 - az O'72' oktális szám
- - \x.. \xA2 - a H'A2' hexadecimális szám

Vissza a lap tetejére

      Az MPASM assembler által támogatott műveletek és jeleik láthatóak a következő táblázatban.

11.5.7-4. Táblázat
Jel Jelentés Példa
$ az adott programsor programmemória-címe goto $+3
( bal oldali zárójel (ADAT+1)*4
) jobb oldali zárójel (ADAT+1)*4
! logikai tagadás if ! (A == B)
- negatív szám (2-es komplemens) képzése -ADAT
~ ellentét (1-es komplemens) képzése ~ADAT
high egy több bájtos címke 8..15. bitjét adja vissza movlw high CIMKE
low egy több bájtos címke 0..7. bitjét adja vissza movlw low CIMKE
upper egy több bájtos címke 16..21. bitjét adja vissza movlw upper CIMKE
* szorzás A = B * C
/ kerekített osztás A = B / C
% kerekített százalék számítás CIMKE = HOSSZ % 15
+ összeadás A = B + C
- kivonás A = B - C
<< balra tolás SZAM = ADAT << 1
>> jobbra tolás SZAM = ADAT >> 1
>= nagyobb vagy egyenlő, mint if CIM1 >= CIM2
> nagyobb, mint if CIM1 > CIM2
< kisebb, mint if CIM1 < CIM2
<= kisebb vagy egyenlő, mint if CIM1 <= CIM2
== egyenlő if CIM1 == CIM2
!= nem egyenlő if CIM1 != CIM2
& bitenkénti ÉS művelet CIMKE = CIM1 & ADAT
^ bitenkénti VAGY művelet CIMKE = CIM1 ^ ADAT
| bitenkénti Kizáró-VAGY művelet CIMKE = CIM1 | ADAT
&& logikai ÉS if (A == B) && (C == D)
|| logikai VAGY if (A == B) || (C == D)
= legyen egyenlő ADAT = 0
+= növelés ADAT += 2
-= csökkentés ADAT -= 1
*= beszorzás ADAT *= 2
/= leosztás egészre kerekítve ADAT /= 2
%= százalék-képzés egészre kerekítve ADAT %= 15
<<= balra tolás ADAT <<= 3
>>= jobbra tolás ADAT >>= 3
&= bitenkénti ÉS CIM &= ADAT
|= bitenkénti Kizáró-VAGY CIM |= ADAT
^= bitenkénti VAGY CIM ^= ADAT
++ növelés 1-gyel ADAT ++
-- csökkentés 1-gyel ADAT --

 

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)


 

<< Előző oldal   Vissza a tartalomjegyzékhez   Vissza a lap tetejére   Következő oldal >>

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC főoldalra