Vissza a főoldalra    Vissza a PIC mikrovezérlők főoldalra

 


PWM generátor idődiagram felvétele
2008.03.08.


Tesztáramkör
A PWM generátor felépítése
Tesztprogram
Feltételek, mérési eredmények
Megállapított összefüggések
Felmerült egyéb jellemzők
Blokkvázlat és idődiagramok K=1 esetén
Blokkvázlat és idődiagramok K=4 esetén
Blokkvázlat és idődiagramok K=16 esetén


 

      Ez a PWM generátor teszt a 8-bites PIC mikrovezérlőkbe épített CCP modul PWM üzemmódjának megismerését célozza meg. A Referencia Kézikönyv (DS33023A) felületes bemutatását egészítik ki a teszt segítségével meghatározott bekapcsolás-késleltetési összefüggések, valamint ellenőrzésre kerülnek a periódusidő és a kitöltési tényező megadott számítási képletei.
      (A teszt alapindítéka: a PWM generátor működésének feltérképezése a PR2 periódus regiszter 0 értékénél.)
      A tesztáramkör blokkvázlata:

A PWM teszt blokkvázlata

      A mikrovezérlő órajelét manuálisan kell előállítani. A PWM kimenetre kapcsolt fényforrás állapota jelzi a belső folyamatok befejeződését:
     ˇ a PWM periódus végén a LED kigyullad;
     ˇ a kívánt kitöltési tényező elérésekor a LED elalszik.
      A két kigyulladás közötti órajelimpulzusok számából meghatározható a periódusidő, a világítás időtartamából pedig a kitöltési tényező összefüggése.
      A megvalósított tesztáramkör kapcsolási vázlata a mikrovezérlő lábkiosztásának rajzával:

A PWM tesztáramkör

Vissza a lap tetejére

      A modul-próbaáramkörökkel megvalósított tesztáramkör:

A PWM tesztáramkör megvalósítása

Vissza a lap tetejére

 

A PWM generátor felépítése

      A PIC16F628A mikrovezérlő PWM generátorának felépítése (a Microchip Referencia Kézikönyv alapján):

A PWM generátor felépítése

      A PWM generátor működésének részletes leírása megtalálható a Közepes teljesítményű 8-bites PIC mikrovezérlők Felhasználói Kézikönyvben.
      A kívánt periódusidő értékét a PR2 regiszterbe kell helyezni. Ennek értéke és a mikrovezérlő órajele határozza meg a PWM jel periódusidejét.
      A kívánt kitöltési tényező értékét a 10-bites (CCPR1L, DC1B1, DC1B0) regiszterbe kell elhelyezni.
      (Mivel a 10-bitesre bővült TMR2 számlálóregiszter léptetése nulláról indul, az ábrából az olvasható ki, hogy a PR2 periódusregiszter 0 értékénél a TMR2 Reset jele már az induláskor jelen van, ami az üzemszerű működést akadályozza.)

Vissza a lap tetejére

 

Tesztprogram

      A mikrovezérlő megfelelő működéséhez szükséges programozási feladatok:

     ˇ a port kivezetések lebegésének megakadályozása - a B port felhúzó ellenállásainak engedélyezése az OPTION_REG vezérlő regiszterben, (az A port bemenetei testre vannak kötve);
     ˇ a program kódvédelem tiltását a CONFIG konfigurációs szóban;
     ˇ az alacsony feszültségű programozás tiltását a CONFIG konfigurációs szóban;
     ˇ a BOR tápfeszültség-hiba Reset-áramkör működésének tiltását a CONFIG konfigurációs szóban;
     ˇ a külső Reset-bemenet tiltását a CONFIG konfigurációs szóban;
     ˇ a PWRT indulás késleltető áramkör működésének tiltását a CONFIG konfigurációs szóban;
     ˇ a WDT biztonsági időzítő áramkör működésének tiltását a CONFIG konfigurációs szóban;
     ˇ az EC külső órajel oszcillátor-üzemmód kiválasztását a CONFIG konfigurációs szóban.

      A PIC16F628A mikrovezérlő OPTION_REG regiszterének beállításai (Reset után: 1111 1111):

OPTION_REG 7.bit 6.bit 5.bit 4.bit 3.bit 2.bit 1.bit 0.bit
Gyári
azonosító
RBPU INTEDG T0CS T0SE PSA PS2 PS1 PS0
Beállított
érték
0 0 0 0 0 0 0 0
Jelentés B port
felhúzó
ellenállás
engedélyezés
Megszakítás
lefutó élre
Timer0
belső
léptetés
Timer0
léptetés
felfutó élre
Órajel
előosztó
a Timer 0-hoz
rendelve
Timer 0 előosztó
osztási arány beállítás: 1:1

      A PIC16F628A mikrovezérlő konfigurációs beállításai (CONFIG konfigurációs szó = 3F0Bh):

CONFIG 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0.
Gyári
azonosító
CP - - - - CPD LVP BOREN MCLRE FOSC2 WDTE FOSC1 FOSC0
Beállított
érték
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
Jelentés Program
kódvédelem
tiltva
- - - - EEPROM
kódvédelem
tiltva
Alacsony
feszültségű
programozás
tiltva
BOR
áramkör
tiltva
Külső-
-Reset
tiltva
Külső
órajel
kiválasztása
PWRT
áramkör
tiltva
WDT
áramkör
tiltva
Külső
órajel
kiválasztása
Külső
órajel
kiválasztása

Vissza a lap tetejére

      A CCP modul PWM üzemmódjának működtetéséhez a következő programozási lépéseket kell végrehajtani:

     ˇ a CCP1 kivezetés iránybeállítását (kimenetnek) a TRISB vezérlő regiszterben;
     ˇ a Timer 2 számláló előosztójának beállítását a T2CON vezérlő regiszter T2CKPS0 és T2CKPS1 bitjeinek értékadásával;
     ˇ a Timer 2 számláló modul TMR2 számlálóregiszterének nullázását;
     ˇ a PR2 regiszter értékadását (a PWM jel periódusidejének megfelelően);
     ˇ a CCPR1L regiszter értékadását (a PWM jel kitöltési tényezőjének megfelelően);
     ˇ a CCP1CON regiszter DC1B0 és DC1B1 bitjének értékadását (a PWM jel kitöltési tényezőjének megfelelően);
     ˇ a PWM üzemmód indítását a CCP1CON regiszter CCP1M3..CCP1M0 bitjeinek értékadásával (1100);
     ˇ a Timer 2 számláló indítását a T2CON vezérlő regiszter TMR2ON bitjének "1"-re állításával.

      A PIC16F628A mikrovezérlő TRISB regiszterének beállításai (Reset után: 1111 1111):

TRISB 7.bit 6.bit 5.bit 4.bit 3.bit 2.bit 1.bit 0.bit
Gyári
azonosító
TRISB7 TRISB6 TRISB5 TRISB4 TRISB3 TRISB2 TRISB1 TRISB0
Beállított
érték
1 1 1 1 0 1 1 1
Jelentés RB7
bemenet
RB6
bemenet
RB5
bemenet
RB4
bemenet
RB3/CCP1
kimenet
RB2
bemenet
RB1
bemenet
RB0
bemenet

      A PIC16F628A mikrovezérlő CCP1CON regiszterének beállításai (Reset után: 0000 0000):

CCP1CON 7.bit 6.bit 5.bit 4.bit 3.bit 2.bit 1.bit 0.bit
Gyári
azonosító
- - DC1B1 DC1B0 CCP1M3 CCP1M2 CCP1M1 CCP1M0
Beállított
érték
0 0 0 0 0 0 0 0
Jelentés - - 10-bites kitöltési tényező
alsó két bitje
CCP modul üzemmód kiválasztás:
0000 - CCP modul kikapcsolva;
11xx - PWM üzemmód

      A PIC16F628A mikrovezérlő T2CON regiszterének beállításai (Reset után: 0000 0000):

T2CON 7.bit 6.bit 5.bit 4.bit 3.bit 2.bit 1.bit 0.bit
Gyári
azonosító
- TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0
Beállított
érték
0 0 0 0 0 0 0 0
Jelentés - Utóosztó osztási arány beállítás
0000 - 1:1
Timer 2 engedélyező bit
0 - tiltva;
1 - engedélyezve
Előosztó osztási arány beállítás
00 - 1:1
01 - 1:4
10 - 1:16
11 - 1:16

Vissza a lap tetejére

      A tesztprogram a periódusidő és a kitöltési tényező összefügéseinek ellenőrzéséhez:

;********** PWM tesztprogram **********
       
  processor 16f628a ;a mikrovezérlő típusának megadása
       
  __config H'3F0B' ;a konfigurációs szó megadása
       
STATUS equ H'03' ;a memória lapozás regisztere
T2CON equ H'12' ;a Timer 2 vezérlő regisztere
CCPR1L equ H'15' ;kitöltési tényező felső 8 bit
CCP1CON equ H'17' ;CCP modul vezérlése, kitöltési tényező alsó 2 bit
OPTI equ H'81' ;a B port felhúzó ellenállások vezérlése
TRISB equ H'86' ;a B port adatirány vezérlése
PR2 equ H'92' ;a periódusidő regisztere
       
;*** Főprogram ***
       
  bsf STATUS,5 ;az 1. adatmemória lap kiválasztása
  bcf TRISB,3 ;a CCP1 kivezetés kimenetként való beállítása
  clrf OPTI ;a B port felhúzó ellenállások bekapcsolása
  movlw H'xx' ;a periódusidő értékének bevitele
  movwf PR2 ;a periódusidő értékének bevitele
  bcf STATUS,5 ;a 0. adatmemória lap kiválasztása
  bsf T2CON,b ;a Timer 2 előosztás beállítása
  movlw H'yy' ;a kitöltési tényező értékének bevitele
  movwf CCPR1L ;a kitöltési tényező értékének bevitele
  movlw H'zz' ;DC1B1 és DC1B0 érték bevitele, PWM indítása
  movwf CCP1CON ;DC1B1 és DC1B0 érték bevitele, PWM indítása
  bsf T2CON,2 ;a Timer 2 indítása
UJRA goto UJRA ;végtelen ciklus
  end    

      A tesztprogram egyszeri mikrovezérlőbe töltésével és futtatásával csak egyetlen egy PWM jel tesztelhető, vagyis egy periódusidőhöz és egy kitöltési tényezőhöz tartozó kimenő jel vizsgálható. A programsorokban kék színnel jelölt értékek megadásával, illetve változtatásával létrehozható a kívánt PWM kimenő jel. A különböző tesztértékekkel feltöltött tesztprogramok a következő táblázatból letölthetőek.

Vissza a lap tetejére

 

Feltételek, mérési eredmények

      A következő táblázat a PWM tesztprogrammal elenőrzött beállításokat és a tesztek eredményeit mutatja be. Az egyes tesztprogramok a teszt sorszáma által megadott helyekről letölthetők.

Sorszám Előosztás PR2 (CCPR1L,
DC1B1,
DC1B0)
Az első
kigyulladás
órajele
Két ki-
gyulladás
közötti
órajelek
száma
Az aktív
időszak
alatti
órajelek
száma
Kitöltési
tényező
Indítás
késleltetése
a Timer 2
indulásától
[órajel]
1. teszt 1 0 0 - (4) (0) 0% -3
2. teszt 1 0 1 49. 4 1 25% -
3. teszt 1 0 2 49. 4 2 50% -3
4. teszt 1 0 3 49. 4 3 75% -3
5. teszt 1 0 4 49. (4) (4) 100% -3
6. teszt 1 0 5 49. (4) (4) 100% -3
7. teszt 1 1 0 - (8) (0) 0% -
8. teszt 1 1 1 61. 8 1 12,5% 9
9. teszt 1 1 2 61. 8 2 25% 9
10. teszt 1 1 7 61. 8 7 87,5% 9
11. teszt 1 1 8 61. (8) (8) 100% 9
12. teszt 1 1 9 61. (8) (8) 100% 9
13. teszt 1 2 1 65. 12 1 8,33% 13
14. teszt 1 2 2 65. 12 2 16,66% 13
15. teszt 1 3 1 69. 16 1 6,25% 17
16. teszt 4 0 1 56. 16 4 25% 4
17. teszt 4 1 1 88. 32 4 12,5% 36
18. teszt 4 2 1 104. 48 4 8,33% 52
19. teszt 16 0 1 68. 64 16 25% 16
20. teszt 16 1 1 196. 128 16 12,5% 144
21. teszt 16 2 1 260. 192 16 8,33% 208

      Az összes tesztprogram jellemzője, hogy a PWM üzemmód indítása a 48., a Timer 2 számláló indítása az 52. órajelciklus hatására következik be.

Vissza a lap tetejére

 

Megállapított összefüggések

      A PWM jel periódusidejét megadó összefüggés:

TPWM = (PR2 + 1) · 4 · K · TOSC [s],

illetve:

A PWM jel periódusidejét megadó összefüggés

ahol:
     ˇ PR2 - a PR2 regiszter értéke;
     ˇ TOSC - a mikrovezérlő órajelének periódusideje [s];
     ˇ fOSC - a mikrovezérlő órajelének frekvenciája [Hz];
     ˇ K - a Timer 2 előosztó áramkör osztási arányának osztója (1, 4 vagy 16).

      A teszteredményekből látható, hogy a megadott (a gyárival egyező) összefüggés a PR2 regiszter 0 értéke mellett is teljesül. Vagyis a periódusidőért felelős 8-bites komparátor kimenő jele késleltetve, illetve szinkronizálva van, csak ez az áramköri részlet a gyári blokkvázlaton nem szerepel.

      A PWM jel logikai "1" szintjének időtartamát megadó összefüggés:

TH = (CCPR1L, DC1B1, DC1B0) · K · TOSC [s],

illetve:

A PWM jel aktív időtartamát megadó összefüggés

ahol:
     ˇ (CCPR1L, DC1B1, DC1B0) - a kitöltési tényező 10-bites értéke;
     ˇ TOSC - a mikrovezérlő órajelének periódusideje [s];
     ˇ fOSC - a mikrovezérlő órajelének frekvenciája [Hz];
     ˇ K - a Timer 2 előosztó áramkör osztási arányának osztója (1, 4 vagy 16).

      A fenti képletek egyeznek a gyár által megadott összefüggéssel.

      A mérési eredmények megmutatják, hogy a PWM jel a PWM üzemmód, illetve a Timer 2 számláló indításához képest késleltetve jelenik meg a kimeneten. (A késleltetésre a gyártó nem ad információt.) A következő táblázat a mérési eredményekből meghatározott késleltetési összefüggéseket mutatja be.

Előosztás nélkül
K = 1
Előosztással
K = 4 vagy K = 16
PR2 = 0 a PWM üzemmód indításától számítva
1 [órajelciklus]
vagy 1 · TOSC [s]
a Timer 2 indításától számítva
K [órajelciklus]
vagy K · TOSC [s]
PR2 ≠ 0 a Timer 2 indításától számítva
[(PR2 + 1) · 4 · K] + K [órajelciklus]
vagy TPWM + K · TOSC [s]

      A táblázat összefüggései is mutatják, hogy a PR2 = 0 érték mellett a PWM generátor viselkedése más, mint a többi érték esetén.

Vissza a lap tetejére

 

Felmerült egyéb jellemzők

      A tesztprogramok futtatási eredményeinek vizsgálatával az alábbi következtetések vonhatók le:
     ˇ előosztás nélküli (K = 1) üzemmódban (amikor a TMR2 regiszter alulról egy külön 2-bites előosztóval van kibővítve) a 2-bites előosztó a Timer 2 engedélyezése nélkül is működik; (Ebből következik, hogy a K = 1 és PR2 = 0 beállítások esetén a PWM generátor a Timer 2 engedélyezése nélkül is működik. Ezt egy módosított tesztprogram futtatása is megerősítette);
     ˇ előosztás nélküli (K = 1) üzemmódban a kimeneten a PWM jel a Q1 belső ciklussal együtt jelenik meg;
     ˇ előosztásos (K = 4 vagy 16) üzemmódban a kimeneten a PWM jel a Q4 belső ciklussal együtt jelenik meg;
     ˇ a PR2 = 0 esetekben a Timer 2 előosztásának beállítását K = 4-re vagy 16-ra minden esetben a PWM üzemmód indítása előtt kell elvégezni; ennek be nem tartása hibás kezdő impulzust eredményezhet, mivel a K = 1 esethez tartozó 2-bites előosztó a Timer 2 engedélyezése nélkül is működik. (Ezt egy módosított tesztprogram futtatása is megerősítette);
     ˇ A PWM jel periódusidejének összefüggésében a (PR2 + 1) tényező azt fejezi ki, hogy az előosztó áramkör teljes átfutása egy PWM periódus alatt hányszor megy végbe. Például PR2 = 0 esetén 1-szer, PR2 = 1 esetén 2-szer. Ez azt jelenti, hogy az előosztó minden periódusban lefut (túlcsordul) egyszer anélkül, hogy a TMR2-t tovább növelné.

Vissza a lap tetejére

 

Blokkvázlat és idődiagramok K=1 esetén

      Ahhoz, hogy a PWM üzemmód működése egyértelmű legyen, illetve adott feltételek esetén a kimenő jelsorozat minden tulajdonsága előre meghatározható legyen, elegendő az előzőekben bemutatott összefüggések ismerete. (Sajnos a gyári dokumentáció nem tartalmazza a bekapcsolás-késleltetés összefüggéseit!)
      A szemléletes bemutatást segítik a blokkvázlatok és idődiagramok. A gyártó által megadott blokkvázlat csak a működési alapelvek felismerését teszi lehetővé, alaposabb vizsgálatok esetén hibásnak és hiányosnak bizonyul, számszerű összefüggések megállapítására alkalmatlan. A gyártó idődiagramokat nem közöl.
      A továbbiakban bemutatásra kerülő blokkvázlatok nem valódi áramköri megoldásokat takarnak, csak a szemléletes bemutatást szolgáló modellek, amelyek a mérési eredmények alapján lettek kidolgozva. Az előosztó három beállításához három különböző blokkvázlat tartozik az átláthatóság megőrzése miatt. (Egyetlen nagy egyesített blokkvázlat is elkészíthető lenne, de a működési folyamatok követését nehezítené az előosztást kiválasztó bonyolult áramkörök szerepeltetése.)

      A Timer 2 előosztó nélküli működtetésekor (T2CKPS0 = 0, T2CKPS1 = 0, K = 1) használható blokkvázlat modell:

Helyettesítő blokkvázlat K=1 esetén

      A TMR2 számlálóregisztert a sárga színnel jelölt 2-bites számláló egészíti ki 10-bitesre. Látható, hogy a 2-bites bővítmény a Timer 2 engedélyezése (TMR2ON = 1) nélkül is működik a közvetlenül rávezetett órajel hatására. (Lehetséges, de nem ellenőrizhető, hogy ez a 2-bites számláló a CCP modul kikapcsolt álapotában is üzemel.) Az itt alkalmazott feltevés szerint a számláló értéke a Q1 belső ciklusban 00, vagyis a Q2 felfutó élére vált 01-re.
      Látható, hogy a CCP1 PWM kimenet csak a Q1 és Q jelek együttes meglétekor aktiválódik, amivel együtt megtörténik a Timer 2 nullázása. Hogy a Q vezérlő jel ne törlődjön a megszűnő K8 jellel együtt, a K8 értéke tárolva van a következő Q2 ciklusig.
      Az előosztónak a (PR2 + 1) kifejezésben szereplő plusz egyszeri lefutását a K8 jelnek a Q4 ciklusig késleltetett továbbítása biztosítja.

Vissza a lap tetejére

      A következő idődiagram a K = 1, PR2 = 0 és DC1B0 = 1 (kitöltési tényező = 25%) esetet, vagyis a 2. tesztprogram futását mutatja be.

Idődiagram a K=1, PR2=0, kitöltési tényező=25% esetre

      Az idődiagram piros nyilai jelzik a PWM üzemmód és a Timer 2 indításának időpontját. Zöld színnel vannak jelezve a periódusregiszter, sárga színnel pedig a kitöltési tényező regiszter számlálóregiszterrel való egyezései. (A 2-bites előosztó folyamatos működésűnek van feltételezve.)

Vissza a lap tetejére

      A következő idődiagram a K = 1, PR2 = 0 és DC1B0 = DC1B0 = 1 (kitöltési tényező = 75%) esetet, vagyis a 4. tesztprogram futását mutatja be.

Idődiagram a K=1, PR2=0, kitöltési tényező=75% esetre

Vissza a lap tetejére

      A következő idődiagram a K = 1, PR2 = 1 és DC1B0 = 1 (kitöltési tényező = 12,5%) esetet, vagyis a 8. tesztprogram futását mutatja be.

Idődiagram a K=1, PR2=1, kitöltési tényező=12,5% esetre

Vissza a lap tetejére

 

Blokkvázlat és idődiagramok K=4 esetén

      A Timer 2 1:4 előosztású működtetésekor (T2CKPS0 = 1, T2CKPS1 = 0, K = 4) használható blokkvázlat modell:

Helyettesítő blokkvázlat K=4 esetén

      A TMR2 számlálóregisztert a sárga színnel jelölt 2-bites számláló egészíti ki 10-bitesre, amely a Timer 2-höz tartozó előosztó áramkör része. Látható, hogy az órajel a Timer 2 engedélyezése (TMR2ON = 1) után egy 4-bites osztás után kerül a TMR2 számlálóregiszterre. Az itt alkalmazott feltevés szerint a 4-bites osztó alsó két bitjének értéke a Q4 belső ciklusban 00, vagyis a Q1 felfutó élére vált 01-re.
      Látható, hogy a CCP1 PWM kimenet csak a Q4 és Q jelek együttes meglétekor aktiválódik, amivel együtt megtörténik a Timer 2 nullázása. Hogy a Q vezérlő jel ne törlődjön a megszűnő K4 és K8 jelekkel együtt, a (K4 & K8) érték tárolva van a következő Q1 ciklusig.
      Az előosztónak a (PR2 + 1) kifejezésben szereplő plusz egyszeri lefutását a K4 jel biztosítja.
      A bekapcsolási-Reset jelnek a kimenet-vezérlő jelek közé történő becsatolása a PR2 = 0 érték melletti helyes működést biztosítja. Ezesetben ugyanis a kimenő jel a Timer 2 bekapcsolása után négy órajelciklus múlva megjelenik.

Vissza a lap tetejére

      A következő idődiagram a K = 4, PR2 = 0 és DC1B0 = 1 (kitöltési tényező = 25%) esetet, vagyis a 16. tesztprogram futását mutatja be.

Idődiagram a K=4, PR2=0, kitöltési tényező=25% esetre

      Az idődiagram piros nyilai jelzik a PWM üzemmód és a Timer 2 indításának időpontját. Zöld színnel vannak jelezve a periódusregiszter, sárga színnel pedig a kitöltési tényező regiszter számlálóregiszterrel való egyezései.

Vissza a lap tetejére

      A következő idődiagram a K = 4, PR2 = 1 és DC1B0 = 1 (kitöltési tényező = 12,5%) esetet, vagyis a 17. tesztprogram futását mutatja be.

Idődiagram a K=4, PR2=1, kitöltési tényező=12,5% esetre

Vissza a lap tetejére

 

Blokkvázlat és idődiagramok K=16 esetén

      A Timer 2 1:16 előosztású működtetésekor (T2CKPS0 = 1, T2CKPS1 = 1, K = 16) használható blokkvázlat modell:

Helyettesítő blokkvázlat K=16 esetén

      A TMR2 számlálóregisztert a sárga színnel jelölt 2-bites számláló-rész egészíti ki 10-bitesre, amely a Timer 2-höz tartozó előosztó áramkör része. Látható, hogy az órajel a Timer 2 engedélyezése (TMR2ON = 1) után egy 6-bites osztás után kerül a TMR2 számlálóregiszterre. Az itt alkalmazott feltevés szerint a 6-bites osztó alsó két bitjének értéke a Q4 belső ciklusban 00, vagyis a Q1 felfutó élére vált 01-re.
      Látható, hogy a CCP1 PWM kimenet csak a Q4 és Q jelek együttes meglétekor aktiválódik, amivel együtt megtörténik a Timer 2 nullázása. Hogy a Q vezérlő jel ne törlődjön a megszűnő K6 és K8 jelekkel együtt, a (K6 & K8) érték tárolva van a következő Q1 ciklusig.
      Az előosztónak a (PR2 + 1) kifejezésben szereplő plusz egyszeri lefutását a K6 jel biztosítja.
      Az alsó két tároló áramkör által biztosított egyszeri indító impulzusnak a kimenet-vezérlő jelek közé történő becsatolása a PR2 = 0 érték melletti helyes működést biztosítja. Ezesetben ugyanis a kimenő jel a Timer 2 bekapcsolása után 16 órajelciklus múlva megjelenik.

Vissza a lap tetejére

      A következő idődiagram a K = 16, PR2 = 0 és DC1B0 = 1 (kitöltési tényező = 25%) esetet, vagyis a 19. tesztprogram futását mutatja be.

Idődiagram a K=16, PR2=0, kitöltési tényező=25% esetre

      Az idődiagram piros nyilai jelzik a PWM üzemmód és a Timer 2 indításának időpontját. Zöld színnel vannak jelezve a periódusregiszter, sárga színnel pedig a kitöltési tényező regiszter számlálóregiszterrel való egyezései.

Vissza a lap tetejére

      A következő idődiagram a K = 16, PR2 = 1 és DC1B0 = 1 (kitöltési tényező = 12,5%) esetet, vagyis a 20. tesztprogram futását mutatja be.

Idődiagram a K=16, PR2=1, kitöltési tényező=12,5% esetre

 

  Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)

Vissza a lap tetejére

 

Vissza a főoldalra    Vissza a PIC mikrovezérlők főoldalra