Vissza a Főoldalra  Vissza az Elektronika oldalra


Relés potenciométerek
Egy egyszerű relés potenciométer
Egy olcsó relés potenciométer
Aktív logaritmikus relés potenciométerek
Mikor alkalmazzunk relés potenciométert?


      A hagyományos forgópotenciométerek nem minden esetben alkalmasak egy adott feladat megoldására. Hátrányaik, melyek időnként akadályt jelentenek alkalmazásukkal szemben:
      digitális áramkörök által csak körülményesen vezérelhetők, (mozgathatók egyenáramú vagy léptetőmotorral mechanikai áttételen keresztül, de a helyzetvisszajelzés így is problémás);
      a fentivel összefüggően, nehezen távvezérelhetők;
      iker vagy "többes" kialakításoknál nagy együttfutási hiba, ami csak jelentős többletköltséggel csökkenthető (drágább típus);
      gyors elhasználódás, kopás;
      nagyteljesítményű példányaik drágák és beszerzésük nehéz;
      viszonylag kis változtatási sebesség.

      A fentiek közül néhány problémára megoldást jelenthet a CMOS alapú analóg kapcsolókkal felépített digitális potenciométerek alkalmazása. (Dallas Semiconductor – Maxim, Analog Devices, Xicor, Microchip)

      Habár az elektronikus potenciométerek paraméterei egyre javulnak, néhány tulajdonságuk mégis leszűkíti alkalmazásterületüket:
      Csak kis áramerősségek és feszültségek esetén használhatók;
      Zajuk, torzításuk viszonylag magas.

Vissza az oldal elejére


Egy egyszerű relés potenciométer

      Az alábbi ábrán egy egyszerű felépítésű, de kiváló tulajdonságú relés potenciométer elvi vázlatát láthatjuk a relétekercsek és relé-meghajtó áramkörök nélkül.

Egyszerű relés potenciométer

      Az egyes relék meghúzásakor az osztó adott ellenállásai rövidrezáródnak, azaz kiiktatódnak az áramkörből. Az osztó két ágában (A-C és C-B) az egymásnak megfelelő betűjelű relék ellentétesen vannak vezérelve. Amikor az A1 érintkező nyitott, az A2 érintkező zárt állapotú; és így tovább az összes pár esetében. A potenciométer két végkitérésének megfelelő működési helyzet látható a következő ábrán.

A relés potenciométer véghelyzetei

      A relés potenciométer A és B pontja közötti ellenállás állandósult helyzetben (az átkapcsolási időket kivéve):

RT = RAB = R + 2R + 4R + 8R + 16R + 32R = 63R = (2n - 1)R,

ahol n az egy ágban levő kapcsolók száma. Mivel n pár kapcsolónak 2 az n-ediken különböző helyzete lehet, a bemutatott potenciométer 64 fokozatú osztást tesz lehetővé. Ez már egy hangtechnikai alkalmazáshoz is elegendő lenne (ha logaritmikus lenne a karakterisztikája). Természetesen a kapcsolópárok számát, így az osztás beállíthatóságának finomságát az adott feladatnak megfelelően kell megválasztani.

      A relés potenciométer igazságtáblázata:

A relés potenciométer igazságtáblázata

      Két azonos felépítésű potenciométer együttfutása szinte tetszőleges pontossággal beállítható az ellenállások válogatásával, ha az érintkezők átmeneti ellenállása elhanyagolható R-hez képest. A legtöbb alkalmazás során elegendőnek bizonyul 1%-os tűrésű ellenállások használata (például: 1k + 2k + 4,02k + 8,06k + 16k + 32,4k = 63,48k).
      Nagyon kis zajú és torzítású áramkör építhető elektrosztatikus árnyékolású Reed-relék felhasználásával. A relék meghajtóáramkörét szűrt és stabilizált tápfeszültségről kell működtetni, hogy minél kisebb arányban kerüljön át a tápfeszültség zaja a jelvezetékekre. Ez az áramkör könnyen távvezérelhető, de a digitális áramkörök keltette kapcsolási zajok szintén bekerülhetnek a rendszerbe. A vezérlést úgy kell kialakítani, hogy a digitális áramkörök csak a potenciométer átállításának ideje alatt működjenek. A vezérlést bízzuk egyetlen mikrovezérlőre, amelynek programját úgy alakítsuk ki, hogy a mikrovezérlő minden beavatkozás után SLEEP állapotba kapcsoljon, ezzel leállítva még a saját órajelét is.

Vissza az oldal elejére


Egy olcsó relés potenciométer

      A relék száma csökkenthető az alábbi kialakítással:

Egy egyszerű relés potenciométer

      Az ábrán 6db kétáramkörös váltóérintkezős relével felépített 64 fokozatú potenciométert láthatunk. Ez az áramkör nagyobb áramerősségek és feszültségek esetén is használható. Az átfolyó áramnak megfelelő teljesítményű ellenállásokat és reléket válasszunk.
      A fent ismertetett kapcsolástechnikai megoldásokkal nem lehetséges logaritmikus karakterisztikájú potenciométereket építeni. (Miért? Homályos megfogalmazásban: a fenti áramkör ellenállásértékek (azaz részfeszültségek) összeadását és kivonását valósítja meg, logaritmikus karakterisztikához viszont szorzó áramkörökre van szükségünk, amelyek decibeles összeadást valósítanak meg. Ez a továbbiakban még kifejtésre kerül.) Valójában egy programozható lineáris potenciométert is működtethetünk logaritmikus karakterisztikával szoftveres úton. Ebben az esetben viszont nem használhatjuk ki a rendelkezésünkre álló maximális "lépésszámot". Egy 64 fokozatú lineáris potenciométerrel megvalósított logaritmikus karakterisztikájú 12 fokozatú potenciométer igazságtáblázata:

Logaritmikus karakterisztika létrehozása szoftverrel

Vissza az oldal elejére


Aktív logaritmikus relés potenciométerek

      A logaritmikus karakterisztikájú potenciométerek alkalmazására talán a legjobb példa a hangfrekvenciás végerősítők hangerőszabályzója. Itt merül fel a digitális vezérelhetőség követelménye is. Az itt következő áramkörök ilyentén alkalmazása nem célszerű magas áruk miatt, habár nem drágábbak, mint egy kiváló minőségű, hosszú élettartamú hagyományos mechanikus potenciométer (5-10 000Ft, 2002).
      Az alábbi ábrán látható áramkör tulajdonképpen egy relékkel programozható csillapító.

Programozható relés csillapító műveleti erősítőkkel

      A 64 fokozatban beállítható csillapítás hat független csillapító áramkörrel van megoldva. Az egyes áramkörök csillapítása egy relé segítségével változtatható. A relé zárt állapotában a csillapítás nulla, nyitott állapotban pedig a rajzon is feltüntetett érték. Az egyes áramkörök csillapítása decibelben számítva összeadódik, tehát 35dB-es csillapítást a 32dB-es, a 2dB-es és az 1dB-es csillapítóáramkör kapcsolójának nyitásával állíthatunk be. (Ha nem alkalmazzuk a logaritmikus decibel-skálát, bepillanthatunk az áramkör valódi működésébe. A csillapítóáramkörök olyan erősítők, melyek erősítése 1-nél kisebb. Két sorba kapcsolt csillapító együttes erősítését úgy kaphatjuk meg, ha a két áramkör erősítéseinek értékét összeszorozzuk. A fokozatok erősítései: -1dB = 0,891, -2dB = 0,794, -4dB = 0,631, -8dB = 0,398, -16dB = 0,158, -32dB = 0,025. A 35dB-es csillapítást (0,0177) a 32dB-es fokozat 0,025, a 2dB-es fokozat 0,794 és az 1dB-es fokozat 0,891 erősítéseinek összeszorzásával kapjuk. A csillapítóáramkörök tervezésekor a műveleti erősítők előtt álló feszültségosztó-ellenállások értékeit határozzuk meg. Úgy kell megválasztani az ellenállásértékeket, hogy az osztók a fent felsorolt osztást valósítsák meg. A műveleti erősítők feszültségkövetőként működnek, tulajdonképpen csak az egyes osztók függetlenítése a feladatuk. Látható, hogy az áramkör bemeneti ellenállása nem állandó, hanem a 8,2kOhm-os és a 9,2kOhm-os érték közül valamelyik, a csillapító beállítása szerint. Ha nagyobb bemeneti ellenállásra van szükségünk, az osztó ellenállásainak értékét a kívánt értékig növelhetjük, egyetlen kikötés, hogy az értékek aránya megmaradjon.) A fenti áramkör maximális csillapítása 63dB. A kapcsolás igazságtáblázata:

A relés csillapító igazságtáblázata

      Az áramkör jellemzőit a beépítésre kerülő műveleti erősítők minősége határozza meg, amelyeket az adott feladatnak megfelelően kell megválasztani. Ehhez hasonló csillapító áramkör építhető a műveleti erősítők invertáló jellegű bekötésével is. Ennek egy különleges megvalósítása látható a következő ábrán.

Relés csillapító műveleti erősítőkkel

      Itt a 64 fokozatú csillapítás három műveleti erősítővel van megoldva. A kapcsolók vezérlése így bonyolultabbá válik, de jó minőségű (drága) műveleti erősítők alkalmazása esetén megéri a fáradtságot. Az egyes fokozatok erősítései és a hozzájuk tartozó kapcsolóállások láthatók az alábbi ábrán.

Az egyes fokozatok átviteli tényezői

      Az erősítést beállító ellenállások 1%-os tűrésűek, ami biztosítja esetleges több csatorna pontos együttfutását. Mint az előző táblázatból is látható, ez az alkatrészérték tűrés jobb mint 0,5dB-es beállítási pontosságot biztosít a teljes tartományban. Az áramkör igazságtáblázata:

A három műveleti erősítős csillapító igazságtáblázata

      Megfigyelhető, hogy a K2, K4 és K6 kapcsolók beállítójeleit negálva egy kettes számrendszernek megfelelő kódot kapunk, aminek decimális értéke megfelel a csillapítás decibeles értékének. Mikrovezérlő, mint vezérlő egység alkalmazása esetén a negációkat természetesen szoftver részről célszerű elvégezni.

Vissza az oldal elejére


Mikor alkalmazzunk relés potenciométert?

      Összefoglalásképpen említsük meg újra a relés kapcsolások azon tulajdonságait, melyek egyes területeken egyedülállóvá teszik őket. Relés potenciométert alkalmazhatunk:
      nagy áramerősség esetén;
      nagy munkafeszültség és vezérelhetőség együttes követelményének felmerülésekor;
      extrém alacsony zaj és torzítás szükségessége esetében;
      valamint a fenti kívánalmak együttes fellépésekor.

      A relés potenciométerek hátrányai:
      nagy bekerülési költség (a digitális potenciométerekhez viszonyítva);
      a változtatás (átállítás) során rövid idejű, a szabályozási tartományon belüli feszültségcsúcsok keletkezhetnek (amelyek a vezérlés megfelelő kialakításával elkerülhetőek);
      viszonylag bonyolult vezérlőáramkör.


Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)

Vissza a Főoldalra  Vissza az Elektronika oldalra  Vissza az oldal elejére