Törpe villamos gépek
Villamos gépek általában
Állandómágneses egyenáramú motorok
Gerjesztőtekercses egyenáramú motorok
Szénkefe nélküli egyenáramú motorok
Vasmag nélküli forgórészű egyenáramú motorok
Váltakozóáramú szinkron motorok
Váltakozóáramú aszinkron motorok
Nyomatékmotorok
Kapcsolt reluktancia motorok
Léptetőmotorok
Lineáris motorok
Elektrosztatikus motorok
Piezoelektromos motorok
Szelszinek
Reszolverek